Roman Zygmunt Rozmiłowski

Pseudonim:
"Zawada", "Roman", "Srebrny"
Data urodzenia:
1915-02-28
Data śmierci:
1944-09-03
Funkcja:
dowódca plutonu
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 171 Miejsce: 51
Stopień:
Oficer służby stałej artylerii Wojska Polskiego: podporucznik (1938), porucznik (11.11.1942)
Nazwiska używane w konspiracji:
Roman Chutnik
Miejsce urodzenia:
Sambor
Imiona rodziców:
Marian - Janina z domu Łabuńska
Wykształcenie (w tym wojskowe):
Po otrzymaniu w 1933 r. świadectwa dojrzałości w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Samborze studiował w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego we Lwowie. W 1938 r. ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii.
Przebieg służby wojskowej do 1939 r.:
Powołany do służby wojskowej w 1935 r., postanowił pozostać w wojsku. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Artylerii w 1938 był dowódcą plutonu w 1. pułku artylerii motorowej.
Udział w wojnie obronnej 1939 r.:
We wrześniu 1939 r. był dowódcą plutonu w 6. dywizjonie artylerii ciężkiej 6. Dywizji Piechoty w składzie Armii "Kraków". Po zakończeniu działań wojennych usiłował przez Słowację i Węgry przedostać się na Zachód, by walczyć dalej, ale po nieudanej próbie przejścia granicy udał się do Warszawy.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Od końca 1939 r. w konspiracji w SZP-ZWZ (Służba Zwycięstwu Polski - Związek Walki Zbrojnej), od grudnia tego roku był dowódcą plutonu, a od czerwca 1940 r. dowódcą baterii 7. pułku piechoty "Madagaskar"-"Garłuch" ZWZ. W tymże roku przeszedł do grupy likwidacyjnej Komendy Okręgu Warszawa-Miasto ZWZ, zaś po odejściu w listopadzie 1941 r. ppor. "Twardego" Leszka Kowalskiego został zastępcą dowódcy ppor. "Aleksandra" Dakowskiego. Kiedy również i ppor. Dakowski przeszedł do innej służby, jesienią 1942 r. objął dowodzenie grupą podporządkowaną już Wydziałowi II Komendy Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej. Mianowany porucznikiem służby stałej rozkazem L.65/BP z 11 listopada 1942 r. Uczestnik wielu akcji likwidacyjnych, m.in. razem z por. "Twardym" 7.03.1941 r. był wykonawcą głośnej akcji na Igo Syma. 1.08.1942 r. wchodził w skład "obstawy" akcji na Józefa Hammera-Baczewskiego, (było to tzw. "rozbicie Nadwywiadu Rządu Londyńskiego"), później dowodził wieloma akcjami likwidacyjnymi.
Adres w czasie okupacji:
W czasie okupacji mieszkał w Warszawie przy ul. Cichej 1, potem przy ul. Tamka
Numer legitymacji AK:
124 / Obszar
Oddział:
Obszar Warszawski Armii Krajowej - kompania ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego AK "Koszta" - II pluton - dowódca plutonu, zastępca dowódcy kompanii.
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ. W czasie Powstania Warszawskiego jego grupa walczyła jako II pluton Kompanii Sztabowej "Koszta" Komendy Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej. Mianowany zastępcą dowódcy "Koszty" rozkazem komendanta Obszaru gen. "Łaszcza" Albina Skroczyńskiego z 9.08.1944 r., nadal jednocześnie dowodził II plutonem, który 20.08.1944 r. chlubnie zapisał się w szturmie na budynek PAST-y przy ul. Zielnej. 26.08.1944 r. powstańcze pismo "Demokrata" zamieściło wywiad z por. "Zawadą" na temat jego udziału w likwidacji Igo Syma.
Odniesione rany:
W czasie przygotowań do uderzenia oddziałów Śródmieścia Północ, mających wyjść na spotkanie przebijających się oddziałów staromiejskich ("Przebicie do Śródmieścia") został 30.08.1944 r. ciężko ranny na posterunku obserwacyjnym w gmachu PAST-y.
Odznaczenia:
Virtuti Militari V klasy (1944 - pośmiertnie), Krzyż Walecznych (1944).
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Zmarł w wyniku odniesionych ran
Miejsce pochówku :
Pochowany na ul. Jasnej, przy szpitalu. Po wojnie ekshumowany na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. W tej samej mogile pochowana jest Danuta Rozmiłowska ps. "Ziuta"
Informacje dodatkowe - losy rodziny :
Jego siostra Danuta Rozmiłowska ps. "Ziuta" była łączniczką ZWZ-AK i kolporterką pisma "Echo". Aresztowana w tramwaju podczas łapanki na ul. Filtrowej w styczniu 1944 roku, została osadzona przez Niemców na Pawiaku, a następnie rozstrzelana (11 lutego 1944 w Warszawie).
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, Fot. MPW-zbiory: P/8277 oraz zdjęcia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego ps. Brok
Publikacje :
Andrzej Krzysztof Kunert: "Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1945" Tom 1. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1987, s. 135–136.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

por. Roman Zygmunt Rozmiłowski "Zawada" (1915-1944). Fotografia portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania warszawskiego, sygn. P/8277 - "Koszta"

por. Roman Zygmunt Rozmiłowski "Zawada" (1915-1944). Fotografia portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania warszawskiego, sygn. P/8277 - "Koszta"

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Afisze powstańcze prezentowane przez por. Romana Rozmiłowskiego "Zawadę" z kompanii "Koszta" przed wejściem do Drukarni Stołecznej na podwórzu kamienicy przy ul. Moniuszki 11 (gmach dawnego Towarzystwa Ubezpieczeń "Rosja"). Wśród plakatów widoczne hasła: "Walczymy o Całość, Wolność, Niepodległość", "Nie ujdą kary niemieckie zbrodnie", "Polacy, godzina wolności wybiła, w jedności nasza potęga i siła". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski "Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/188

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Afisze powstańcze prezentowane przez por. Romana Rozmiłowskiego "Zawadę" z kompanii "Koszta" przed wejściem do Drukarni Stołecznej na podwórzu kamienicy przy ul. Moniuszki 11 (gmach dawnego Towarzystwa Ubezpieczeń "Rosja"). Wśród plakatów widoczne hasła: "Walczymy o Całość, Wolność, Niepodległość", "Nie ujdą kary niemieckie zbrodnie", "Polacy, godzina wolności wybiła, w jedności nasza potęga i siła". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski "Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/188

Śródmieście Północne. Grupa powstańców z kompanii "Koszta" rozmawiająca na ulicy Moniuszki. W środku (bez hełmu) stoi por. Roman Rozmiłowski "Zawada", po prawej plut. pchor. Włodzimierz Radajewski "Rataj". Ujęcie w kierunku zachodnim. W tle widoczny narożnik gmachu dawnego Towarzystwa Ubezpieczeń "Rosja" przy ul. Marszałkowskiej 124/128, róg Moniuszki 11. Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski "Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/718

Śródmieście Północne. Grupa powstańców z kompanii "Koszta" rozmawiająca na ulicy Moniuszki. W środku (bez hełmu) stoi por. Roman Rozmiłowski "Zawada", po prawej plut. pchor. Włodzimierz Radajewski "Rataj". Ujęcie w kierunku zachodnim. W tle widoczny narożnik gmachu dawnego Towarzystwa Ubezpieczeń "Rosja" przy ul. Marszałkowskiej 124/128, róg Moniuszki 11. Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski "Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/718

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Grupa Powstańców z kompanii "Koszta" rozmawiająca na ulicy Moniuszki. Stoją od lewej: kpr. Andrzej Ferencowicz "Siuchaj", st. strz. Tadeusz Suliński "Radwan", plut. pchor. Jerzy Tyczyński "Jur"; tyłem stoją: plut. pchor. Włodzimierz Radajewski "Rataj", por. Roman Rozmiłowski "Zawada". Widoczni na zdjęciu od prawej strony: Stanisław Grochowski „Stanisław”, mjr Tadeusz Grochowski ps. "Fidelis" . Ujęcie w kierunku południowo-wschodnim. W tle widoczny fragment kamienicy nr 9 i 7 (po lewej). Kapral Stanisław Grochowski (w furażerce) - identyfikacja w oparciu o informacje p. Zofii Szmid, córki Wandy Regenciak - Grochowskiej - Święcińskiej. Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski ”Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/759

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Grupa Powstańców z kompanii "Koszta" rozmawiająca na ulicy Moniuszki. Stoją od lewej: kpr. Andrzej Ferencowicz "Siuchaj", st. strz. Tadeusz Suliński "Radwan", plut. pchor. Jerzy Tyczyński "Jur"; tyłem stoją: plut. pchor. Włodzimierz Radajewski "Rataj", por. Roman Rozmiłowski "Zawada". Widoczni na zdjęciu od prawej strony: Stanisław Grochowski „Stanisław”, mjr Tadeusz Grochowski ps. "Fidelis" . Ujęcie w kierunku południowo-wschodnim. W tle widoczny fragment kamienicy nr 9 i 7 (po lewej). Kapral Stanisław Grochowski (w furażerce) - identyfikacja w oparciu o informacje p. Zofii Szmid, córki Wandy Regenciak - Grochowskiej - Święcińskiej. Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski ”Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/759

Fotografia z Powstania Warszawskiego. por. Roman Rozmiłowski "Zawada" jadący na motocyklu na ulicy Moniuszki. Widok od strony ul. Marszałkowskiej w kierunku Jasnej. Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski "Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/689

Fotografia z Powstania Warszawskiego. por. Roman Rozmiłowski "Zawada" jadący na motocyklu na ulicy Moniuszki. Widok od strony ul. Marszałkowskiej w kierunku Jasnej. Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski "Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/689

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Grupa Powstańców z kompanii "Koszta" przy bocznym wejściu do gmachu Filharmonii przy ul. Jasnej 5. Od lewej: Zofia Domańska "Zocha" (siostra autora zdjęć), por. Roman Rozmiłowski "Zawada", trzymający niemiecki zdobyczny pistolet maszynowy MP 28 II "bergmann", ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk" i kpr. pchor. Antoni Tuleja "Niedźwiedź". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski "Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/42

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Grupa Powstańców z kompanii "Koszta" przy bocznym wejściu do gmachu Filharmonii przy ul. Jasnej 5. Od lewej: Zofia Domańska "Zocha" (siostra autora zdjęć), por. Roman Rozmiłowski "Zawada", trzymający niemiecki zdobyczny pistolet maszynowy MP 28 II "bergmann", ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk" i kpr. pchor. Antoni Tuleja "Niedźwiedź". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski "Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/42

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Grupa Powstańców z kompanii "Koszta" przy bocznym wejściu do gmachu Filharmonii przy ul. Jasnej 5. Od lewej: Zofia Domańska "Zocha" (siostra autora zdjęć), por. Roman Rozmiłowski "Zawada", trzymający niemiecki zdobyczny pistolet maszynowy MP 28 II "bergmann", ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk" i kpr. pchor. Antoni Tuleja "Niedźwiedź". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski "Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/43

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Grupa Powstańców z kompanii "Koszta" przy bocznym wejściu do gmachu Filharmonii przy ul. Jasnej 5. Od lewej: Zofia Domańska "Zocha" (siostra autora zdjęć), por. Roman Rozmiłowski "Zawada", trzymający niemiecki zdobyczny pistolet maszynowy MP 28 II "bergmann", ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk" i kpr. pchor. Antoni Tuleja "Niedźwiedź". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski "Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/43

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Zbiórka II plutonu kompanii "Koszta" na podwórzu kamienicy Jankowskiego przy ul. Moniuszki 12. Mjr Stefan Mich "Kmita" dokonuje przeglądu pododdziału. Na pierwszym planie (odwrócony tyłem) ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk", pierwszy od prawej por. Roman Rozmiłowski "Zawada". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski "Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/160

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Zbiórka II plutonu kompanii "Koszta" na podwórzu kamienicy Jankowskiego przy ul. Moniuszki 12. Mjr Stefan Mich "Kmita" dokonuje przeglądu pododdziału. Na pierwszym planie (odwrócony tyłem) ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk", pierwszy od prawej por. Roman Rozmiłowski "Zawada". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski "Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/160

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Zbiórka II plutonu kompanii "Koszta" na podwórzu kamienicy Jankowskiego przy ul. Moniuszki 12. Ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk" zdaje raport mjr. Stefanowi Michowi "Kmicie". Z tyłu po prawej stoi jego zastępca por. Roman Rozmiłowski "Zawada". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski "Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/161

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Zbiórka II plutonu kompanii "Koszta" na podwórzu kamienicy Jankowskiego przy ul. Moniuszki 12. Ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk" zdaje raport mjr. Stefanowi Michowi "Kmicie". Z tyłu po prawej stoi jego zastępca por. Roman Rozmiłowski "Zawada". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski "Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/161

Grób Danuty i Romana Rozmiłowskich na Powązkach Wojskowych. Źródło fot. - Wikimedia Commons, domena publiczna, licencja CC-BY-3.0

Grób Danuty i Romana Rozmiłowskich na Powązkach Wojskowych. Źródło fot. - Wikimedia Commons, domena publiczna, licencja CC-BY-3.0

Nasz newsletter