Pseudonim
"Roma", "Danusia"
Data urodzenia
1926-02-28
Data śmierci
2019-01-19
Stopień
-
Stopień
plutonowy
Miejsce urodzenia
Poznań
Imiona rodziców
Stefan - Cecylia z domu Płocieniak
Okres okupacji niemieckiej
Gdy w 1939 r. Niemcy rozpoczęli wysiedlenia Polaków do Generalnego Gubernatorstwa, wraz z matką i rodzeństwem znalazła w obozie przesiedleńczym na Głównej (niem. Lager Glowna, Sammelager Glowna - niemiecki obóz przesiedleńczy, działający w Poznaniu w latach 1939–1940, zorganizowany dla ludności polskiej wysiedlanej z terenu Poznania i Wielkopolski - przyp. red.), a następnie przez kilka miesięcy rodzina Radajewskich mieszkała w Limanowej. Od lipca 1940 roku przebywali w Warszawie.
Wykształcenie do 1944 roku
Uczęszczała do Szkoły Sióstr Urszulanek w Poznaniu, którą ukończyła w 1939 roku. Naukę kontynuowała w Warszawie, począwszy od września 1940 roku, kiedy to rozpoczęła naukę w szkole handlowej. W czasie wakacji prywatnie przerobiła drugą klasę gimnazjum i od września 1941 r. rozpoczęła naukę na kompletach w Gimnazjum i Liceum Roszkowskiej i Popielewskiej. Wtedy też wstąpiła do Szarych Szeregów. We wrześniu 1943 roku również na kompletach rozpoczęła I Liceum Pedagogiczne w szkole ss. Urszulanek Szarych. W 1944 r. ukończyła pierwszą klasę liceum.
Udział w konspiracji 1939-1944
Szare Szeregi, następnie Armia Krajowa - VII zgrupowanie (batalion) "Ruczaj" - 4. kompania - pluton 183
Oddział
3. batalion pancerny "Golski" - sanitariuszka patrolu sanitarnego „Foki” (skład patrolu: patrolowa "Foka" NN, "Ewa" Maria Radajewska [siostra Romany] "Jola" Krystyna Zygałło, "Lunia" Wasilewska oraz "Danusia" Romana Radajewska, potem pluton 1108 - 7. Pułk Ułanów „Jeleń”, na końcu przeniesiona do wsparcia obrony sztabu (Śródmieście Północ - Kwatera Główna sztabu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej - kompania sztabowa.) W czasie Powstania Romana Radajewska pełniła funkcję sanitariuszki patrolowej w szpitalu urządzonym w budynku przychodni Ubezpieczalni Społecznej przy ul. Polnej 34.
Szlak bojowy
Śródmieście Południe - Śródmieście Północ
Rodzeństwo walczące w Powstaniu
Brat Włodzimierz Radajewski plutonowy podchorąży ze zgrupowania „Koszta” był dowódcą plutonu w „Koszcie", poległ 7 września 1944 r. Siostra Maria ps. ”Myszka„ zginęła w Śródmieściu w palącym się szpitalu wraz z ciężko rannymi żołnierzami i sanitariuszkami.
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec obozu przejściowego w Ożarowie, następnie w Stalagu XI B Fallingbostel, obozzach Bergen-Belsen i Ravensbrück, ostatecznie umieszczona w Stalagu VI C Oberlangen. Wyzwolona 12 kwietnia 1945 r. przez kombinowany patrol rozpoznawczy 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.
Numer jeniecki
141640
Losy po wojnie
W latach 1945 do 1947 przebywała we Francji, gdzie w obozie dla byłych wojskowych - jeńców wojennych w La Courtin zdała maturę, a następnie przez rok odbyła studia przygotowawcze na Sorbonie w Paryżu. Do Polski powróciła pod koniec maja 1947 r. Po powrocie do Polski rozpoczęła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Poznańskiego, kierunek chemia. Po zakończeniu studiów pracowała w Łodzi - Wytwórnia Kopii Filmowych (nakaz pracy). Następnie w latach 1953-1958 pracowała w Pomecie, od 1959 pracowała w szkole jako nauczycielka: Szkoła Podstawowa przy ul. Taczanowskiego, Zespół Szkół Budowlanych Różana/Raszyn. Jako nauczycielka corocznie organizowała obozy wędrowne dla uczniów: Tatry, Bieszczady, Sudety, Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, tereny dzisiejszego Drawieńskiego Parku Narodowego. Ze szkołą była związana do 1986 roku. Od tego czasu na emeryturze
Odznaczenia i awanse
Po wojnie została uhonorowana szeregiem odznaczeń i awansowana do stopnia porucznika.
Nazwisko po mężu
Romana Stobiecka - 15 grudnia 1948 r. wyszła za mąż za Leszka Stobieckiego ps. "Ostoja" (1920-1982) również Wielkopolanina, uczestnika Powstania Warszawskiego.
Miejsce pochówku
Poznań, Cmentarz Miłostowo, ul. ul Gnieźnieńska, kwatera R-8-26-8-12
Źródła
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory P4197. Stobiecka Romana z domu Radajewska - relacja - ŚZŻAK Wielkopolska. Fotografia współczesna pochodzi z serii portretów Powstańców Warszawskich w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013. Informację o śmierci przekazał na swoim profilu Związek Powstańców Warszawskich. Nekrolog prasowy - Głos Wielkopolski 24.01.2019, GW 25.01.2019. Informacje rodzinne przekazane przez syna, p. Macieja Stobieckiego (MPW-kontakt)
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram