Pseudonim:
"Chrobry"
Data urodzenia:
1926-08-25
Data śmierci:
2016-11-23
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Antoni - Władysława z domu Zborowska
Wykształcenie do 1944 roku:
W 1933 r. rozpoczął naukę w Powszechnej Szkole Publicznej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 roku przeniósł się do klasy VII Powszechnej Szkoły Publicznej w Warszawie przy ul. Zagórnej, którą ukończył w roku szkolnym 1939/40. Naukę kontynuował od roku szkolnego 1940/41 rw Gimnazjum Spółdzielczym w Warszawie przy ul. Pankiewicza, do którego uczęszczał aż do wybuchu Powstania Warszawskiego. W okresie nauki pracował dorywczo w Warszawie w Spółdzielni Spożywców „Samopomoc Gospodarcza", Spółdzielni Spożywców „Zjednoczenie", w Związku Spółdzielni Spożywców „Społem" i w PKP.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Szara 1
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Kryska" - 5 kompania - pluton 122
Szlak bojowy:
Górny Czerniaków
Odniesione rany:
Ranny 13.09.1944 na ul. Rozbrat 26.
Losy po Powstaniu:
Pod koniec września 1944 r. został wywieziony przez Niemców do obozu pracy Stolp-Reitz, gdzie przebywał i pracował do wyzwolenia obozu w marcu 1945 r.
Losy po wojnie:
Ekonomista, od 1947 roku związany ze „Społem". Do Polski powrócił w czerwcu 1945 r. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pomorskim w Bydgoszczy na stanowisku starszego rejestratora. We wrześniu 1946 r. powrócił do rodziców do Warszawy, gdzie podjął naukę w Liceum Spółdzielczo-Handlowym dla Dorosłych, które ukończył w czerwcu 1947 r. Od lipca 1947 r. zatrudniony w „Społem" - Centralnym Związku Spółdzielni Spożywców i w podległych jednostkach na różnych stanowiskach: księgowego, księgowego-bilansisty, głównego księgowego, kierownika działu ekonomicznego, zastępcy naczelnika i naczelnika. Po odbyciu studiów wyższych w latach 1951-1955 specjalizował się w zakresie finansów przedsiębiorstw przemysłowych. Dyplom ukończenia studiów wyższych stopnia pierwszego otrzymał w dniu 11 marca 1955 r. na Wydziale Finansów SGPiS w Warszawie. Od 1976 r. pracował na stanowisku naczelnika Wydziału Zatrudnienia w Biurze Zatrudnienia, Płac i Spraw Socjalnych, później na stanowisku dyrektora Biura Ekonomicznego. Od 16 lutego 1990 r. był likwidatorem „Społem" CZSS. Z dniem 1 stycznia 1992 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu nowo utworzonego Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem". Na tym stanowisku pracował do dnia 30 września 1999 r. Mieszkał w Warszawie.
Odznaczenia:
Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Miejsce pochówku:
Warszawa, Cmentarz Komunalny Północny (Wólka Węglowa)
Źródła:
MPW-baza uczestników. Informacja o śmierci przekazana przez syna, p. Leszka Buzuka. Wspomnienie pośmiertne w serwisie KZRSS „Społem"
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter