Pseudonim:
"Ryś"
Data urodzenia:
1923-05-06
Data śmierci:
2011-08-17
Funkcja:
celowniczy MG-42
Stopień:
kapral
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Aleksander - Henryka z domu Stasik
Wykształcenie, działalność i praca do 1944 r.:
W latach 1931-1939 uczył się w Prywatnym Gimnazjum Męskim Sukcesorów Ludwika Lorentza przy ul. Brackiej 18 w Warszawie. Mając zaledwie 16 lat, w maju 1939 r. zdał eksternistycznie maturę (tzw. dużą) w Pierwszym Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Łowiczu. W czasach szkolnych należał do sekcji pływackiej Akademickiego Związku Sportowego (1932), Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" i sekcji szybowcowej Harcerskiego Klubu Lotniczego; brał również udział w zawodach Związku Strzeleckiego, zdobywając Odznakę Strzelecką (1938-1939). Udzielał się także w organizacjach społeczno-politycznych. W latach 1936-1938 należał do jednej z tzw. piątek szkolnych, animowanych przez działaczy Ruchu Narodowo-Radykalnego (od tytułu wydawanego pisma nazywanego "Falangą"). Wraz z kolegami bywał wówczas na spotkaniach szkoleniowych u Jerzego Hagmajera w jego mieszkaniu przy rogu ulic Marszałkowskiej i ks. Skorupki. Był też członkiem Ligi Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej (1939). Najważniejszym jego doświadczeniem z tego okresu pozostał jednak kurs w Szkole Szybowcowej Wileńskiego Okręgu Kolejowego LOPP w Auksztagirach pod Święcianami. W trakcie jego trwania, od 3 lipca do 1 sierpnia 1939 r., zdobył uprawnienia pilota szybowcowego podkategorii A i B Aeroklubu RP. Odtąd marzył o zawodowym lataniu, czego nie dane mu było zrealizować, ale jeszcze nawet po upadku komunizmu, będąc już blisko siedemdziesiątki, interesował się możliwościami powrotu do pasji z młodości. Podczas okupacji niemieckiej, w latach 1941-1944 kontynuował naukę w Prywatnej Szkole Mechanicznej II Stopnia T. Synoradzkiego, mieszczącej się w budynku dawnego Gimnazjum Męskiego pw. św. Wojciecha przy ul. Wojciecha Górskiego 2. Pomagał też rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa ogrodniczego, od marca 1943 r. pracował - zapewne skierowany przymusowo przez Arbeitsamt jako uczeń ww. szkoły - w biurze fabryki Steyr-Daimler-Puch, która zajęła miejsce przedwojennych Państwowych Wytwórni Uzbrojenia przy ul. Dworskiej 31 (obecnie Kasprzaka).
Udział w wojnie obronnej 1939 r.:
Po radiowym apelu szefa propagandy Sztabu Naczelnego Wodza, płk. Romana Umiastowskiego z 8 września, aby zdolni do noszenia broni mężczyźni opuścili Warszawę, kierując się na wschód, gdzie wojska polskie będą przeformowywane do dalszej walki, wraz ze stryjem Kazimierzem oraz kuzynami Janem Kopińskim i Józefem Zygmuntem Stasikiem wyruszył na południowy wschód. Dotarli aż do Rożyszcza nad Styrem w powiecie łuckim na Wołyniu. Do Opaczy wrócili już kapitulacji Warszawy.
Pseudonimy:
"Ryś", "4071"
Udział w konspiracji 1939-1944:
Działalność w podziemiu niepodległościowym podjął 15 czerwca 1940 r., przystępując najpierw do Organizacji Wojskowej "Grunwald", następnie zaś, w październiku 1940 r. - do Komendy Obrońców Polski. Po aresztowaniu jego zwierzchników z KOP i przejściu przezeń "kwarantanny" konspiracyjnej, w lipcu 1943 r. wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej, utworzonej z inicjatywy podziemnego Stronnictwa Narodowego. W piwnicy domu jego rodziców odbywały się ćwiczenia strzeleckie, w których oprócz niego brali udział także kuzyni Jan Andrzej Kopiński, Mieczysław Mester i Józef Zygmunt Stasik oraz zaprzyjaźnieni bracia Dębowie: Kazimierz, Roman i Zygmunt. Szkoleniem wojskowym kierował sąsiad i krewny Kopińskich, ppor. Jerzy Lewenty, przedwojenny oficer rezerwy. Wszyscy oni należeli do dowodzonego przez Lewentego plutonu okęckiego kompanii "Alicja" batalionu "Antoni" NOW-AK. Odbywszy szkolenia wojskowe, Ryszard Kopiński uzyskał w październiku 1943 r. stopień starszego strzelca, a w kwietniu 1944 r. - kaprala z cenzusem. Przydział w lipcu 1944 - Okręg Warszawski Armii Krajowej - odwód komendanta Okręgu - batalion "Antoni" - kompania "Alicja".
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - zgrupowanie "Paweł" - batalion "Antoni" - kompania "Alicja", od 7 sierpnia 1944 : Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - batalion NOW-AK "Gustaw" - kompania "Anna" - III pluton, celowniczy MG-42
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ. 1 sierpnia 1944 r. na zaimprowizowanym punkcie mobilizacyjnym w klasztorze oo. Jezuitów na Starym Mieście (pierwotnie wyznaczony lokal przy ul. Kanonia 5 okazał się niedostępny), wraz z kolegami z plutonu idącymi do powstania otrzymał absolucję generalną in articulo mortis od kapelana NOW ks. Tomasza Rostworowskiego SJ. Kilka dni po wybuchu walk ich oddział został przekształcony w III pluton kompanii "Anna" batalionu NOW-AK "Gustaw". W jego szeregach Ryszard Kopiński przebył szlak powstańczy od pierwszych starć w rejonie cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego na Woli, przez trzytygodniową obronę Starówki (stanowiska strzeleckie na Podwalu i Ślepej) i ewakuację kanałami, po walki w Śródmieściu Północnym przez cały wrzesień aż do zawieszenia broni 2 października (stanowiska strzeleckie w Domu Towarowym Hersego na rogu Marszałkowskiej i Kredytowej). Przez cały ten czas wchodził w skład sekcji karabinu maszynowego MG-42, podjętego z alianckiego zrzutu nocą z 4 na 5 sierpnia obok ówczesnej kwatery oddziału w rejonie ul. Młynarskiej. Sekcję tę tworzył wraz z kuzynami: Mieczysławem Mesterem i Józefem Zygmuntem Stasikiem oraz Kazimierzem Dębem. Żaden z nich nie odniósł groźniejszych ran, a wszystkie kolejne bronione pozycje zostały przez nich utrzymane.
Losy po Powstaniu:
Po kapitulacji Warszawskiego Korpusu Armii Krajowej wyszedł do niewoli niemieckiej 5 października 1944 r. Wraz z transportem - via Ożarów i Łowicz, gdzie 7 października wyrzucił z pociągu kartkę z wiadomością, która dotarła do adresatki, jego ciotki Heleny Halpern. 10 października dojechał do Stalagu XI B Fallingbostel w Dolnej Saksonii, skąd został 26 października przewieziony do Bad Harzburg w Schleweke koło Goslaru (góry Harzu) i włączony do Arbeitskommando 589. Wraz z kuzynem Józefem Zygmuntem Stasikiem podali się za ogrodników i zostali skierowani do pracy na dole w kopalni rudy żelaza "Fryderyka" (w tym czasie towarzyszący inni im krewni, Mieczysław Mester i Kazimierz Dąb, podający się za monterów, pracowali w fabryce na górze i na placu pod gołym niebem), od grudnia zaś w gospodarstwie bauera Johanna Rohacza przy Grubenweg 1 w Bündheim na przedmieściach Bad Harzburg.
Numer jeniecki:
140229
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu 10 kwietnia 1945 r. przez wojska alianckie służył do 15 stycznia 1946 r. - nadal razem z tymi samymi towarzyszami - w 1. Dywizji Pancernej PSZ gen. Stanisława Maczka, pod bezpośrednią komendą kpt. Różańskiego. Stacjonując m.in. w okręgach Wernigerode i Osterode na pograniczu Harzu i Dolnej Saksonii, a od września 1945 r. pod Wolfsburgiem w Dolnej Saksonii, był kierowcą służbowego Mercedesa Benza (nr rej. 186559), pod koniec zaś dowódcą drużyny. Do Wolfsburga ok. 20-21 października przyjechał na kilka dni, by odwiedzić krewnych, ich kuzyn Jan Dariusz Mester, wyzwolony z obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Ryszard Kopiński oraz Mieczysław Mester i Kazimierz Dąb wrócili do kraju 19 stycznia 1946 r. przez Szczecin, skąd po trzech dniach dotarli do rodzinnej Opaczy. Stasik zdecydował się wyjechać do USA, gdzie jeszcze w latach 20. wyemigrował jego ojciec. Od czasu kursu szybowcowego, odbytego tuż przed wojną, pragnął zostać zawodowym pilotem. Niestety w Polsce rządzonej przez komunistów spełnienie tych marzeń okazało się nierealne, na przeszkodzie stanął bowiem jego udział w endeckiej konspiracji. Zdawanie do szkoły "orląt" w Dęblinie odradzono mu, otwarcie mówiąc: "Pan nie będzie latał". Wobec tego wstąpił do warszawskiej Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda, mieszczącej się wówczas przy ul. Andrzeja Boboli 14, gdzie w latach 1946-1949 studiował na Wydziale Mechanicznym, uzyskując tytuł inżyniera mechanika. Ponadto w grudniu 1951 r. w Prokuraturze Dzielnicy Praga Południe w Warszawie toczyło się przeciwko niemu śledztwo w związku z podejrzeniem posiadania broni, ostatecznie umorzone. Po powrocie do Opaczy na przełomie stycznia i lutego 1946 r. spotkał Krystynę Barbarę Kamińską, z którą przyjaźnił się od stycznia 1942 r. Wkrótce postanowili się pobrać. Po ślubie, który odbył się 2 sierpnia 1947 r. w kościele parafialnym w Raszynie, zamieszkali u jego rodziców w domu przy ul. Kolumba 25. Tamże przyszło na świat ich czworo dzieci. W latach 1948-1963 był czynnym członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Należał kolejno do kilku kół łowieckich; najdłużej, bo od 1955 r., do koła przy Instytucie Lotnictwa na Okęciu. Po studiach w 1949 r. został skierowany do pracy w Zakładach Wytwórczych Aparatury Oświetleniowej na Okęciu; następnie, w latach 1953-1957, był zatrudniony jako kierownik zakładu w Stołecznych Odlewniach Żeliwa Przemysłu Terenowego (ul. Wolska 151). Od maja 1957 r. aż do przejścia na emeryturę z początkiem 1982 r. pracował w Spółdzielni Pracy "Żelazocynk" (przy ul. Gizów 26, a od 1967 r. Śliskiej 52), pełniąc funkcję członka zarządu (wicedyrektora). W 1970 r. uhonorowany Odznaką Zasłużonego Działacza Spółdzielczego. W 1980 r. tworzył zakładową organizację NSZZ "Solidarność". Ponadto w 1970 r. (formalnie pięć lat później) razem z żoną przejęli prowadzenie rodzinnego gospodarstwa, które przeorientowali z ogrodnictwa na hodowlę kur; działalność tę zakończyli w 1991 r. Jesienią 2004 r., nie będąc już w stanie samodzielnie zajmować się dużym domem i ogrodem, sprzedali go i przeprowadzili się do mieszkania w nowym bloku na Kabatach, gdzie mieszkał do śmierci. Latem 1949 r. (według niektórych źródeł trzy lata wcześniej) wstąpił do Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację, który wraz z innymi organizacjami kombatanckimi został parę miesięcy później przymusowo scalony przez władze w Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. W 1991 r. wstąpił do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, należał do Środowiska weteranów batalionów "Gustaw" i "Harnaś" NOW-AK, wcześniej z konieczności afiliowanym przy reżimowym ZBoWiD-zie. W grudniu 1957 r. otrzymał awans na podporucznika Wojska Polskiego, a w 2001 r. - na porucznika. W wyborach do Sejmu i Senatu z 4 czerwca 1989 r. pełnił funkcję męża zaufania Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w jednej z komisji wyborczych na Ochocie.
Odznaczenia:
Odznaka Strzelecka (dwukrotnie, 1938 i 1939), Krzyż Walecznych (4.10.1944), Medal Zwycięstwa i Wolności (1957), Medal Za Warszawę 1939-1945 (1959), Krzyż Partyzancki (1959), Odznaka Grunwaldzka (dwukrotnie, 1960 i 1972), Odznaka Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego (1970), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1981), Warszawski Krzyż Powstańczy (1982), Odznaka pamiątkowa Środowiska "Gustaw-Harnaś" (1983), Odznaka 36 p.p. Legii Akademickiej (1992), Odznaka pamiątkowa Akcji "Burza" (1994) Odznaka Weterana Walk o Niepodległość (1996), Krzyż Armii Krajowej (1996)
Miejsce śmierci:
Warszawa.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Powstanie Warszawskie - wrzesień 1944. Stanowisko MG-42 na parterze Domu Mody Bogusława Hersego (ul. Marszałkowska 152 - pl. Dąbrowskiego 9), skierowane na skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej z Królewską. Na stanowisku powstańcy z kompanii "Anna” batalionu "Gustaw”, od lewej: kpr. Kazimierz Dąb "Kazik”, strz. Zygmunt Stasik "Zygmunt”, st. strz. Ryszard Kopiński "Ryś”

Powstanie Warszawskie - wrzesień 1944. Stanowisko MG-42 na parterze Domu Mody Bogusława Hersego (ul. Marszałkowska 152 - pl. Dąbrowskiego 9), skierowane na skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej z Królewską. Na stanowisku powstańcy z kompanii "Anna” batalionu "Gustaw”, od lewej: kpr. Kazimierz Dąb "Kazik”, strz. Zygmunt Stasik "Zygmunt”, st. strz. Ryszard Kopiński "Ryś”

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Zbiórka kompanii „Anna” Batalionu „Gustaw” na rogu ulicy Widok 2/4 i Brackiej 21 w oczekiwaniu na przejście przez Aleje Jerozolimskie w celu ukrycia broni „na lepsze czasy”. W tle pozostałości barykady i dom przy Brackiej 20. Stoją od lewej: ppor. Jerzy Siwiec „Jur”, plut. pchor. Tadeusz Puacz „Tadek”, plut. pchor. Tadeusz Gurbiel „Góra”, st. strz. z cenz. Andrzej Janowski „Dąb” (tyłem), st. strz. Jerzy Wilhelmi „Wilk”, kpr. Jerzy Janczewski „Olsta”, kpr. Jerzy Sikorski „Sixton”, kpr. Tadeusz Olesiński „Złoto” (w rogatywce), ppor. Henryk Ożarek „Henio”, strz. Zygmunt Łyczkowski „Łęczyc”, por. Wojciech Sarnecki „Wojtek” (tyłem), st. strz. Jerzy Łyczkowski „Łan”, kpr. Mieczysław Karłowicz „Pilot”, kpr. z cenz. Aleksander Lipka „Olek” (w ciemnej czapce), kpr. z cenz. Jerzy Majkowski „Czarny”, plut. Stanisław Wichrowski „Ignacy”, por. Tadeusz Lawiński „Ludwik” (w furażerce), st. strz. Stanisław Stańczyk „Szary”, st. strz. Mieczysław Mester „Miecio”, ppor. Gabriel Rechowicz „Rak”, st. strz. Ryszard Kopiński „Ryś”, kpr. Janusz Siedlanowski „Granat”. Autorem zdjęcia jest Wiesław Chrzanowski "Wiesław". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/3345. Ujęcia tożsame: MPW-IH/2171, MPW-IH/4861, MPW-IK/1873.

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Zbiórka kompanii „Anna” Batalionu „Gustaw” na rogu ulicy Widok 2/4 i Brackiej 21 w oczekiwaniu na przejście przez Aleje Jerozolimskie w celu ukrycia broni „na lepsze czasy”. W tle pozostałości barykady i dom przy Brackiej 20. Stoją od lewej: ppor. Jerzy Siwiec „Jur”, plut. pchor. Tadeusz Puacz „Tadek”, plut. pchor. Tadeusz Gurbiel „Góra”, st. strz. z cenz. Andrzej Janowski „Dąb” (tyłem), st. strz. Jerzy Wilhelmi „Wilk”, kpr. Jerzy Janczewski „Olsta”, kpr. Jerzy Sikorski „Sixton”, kpr. Tadeusz Olesiński „Złoto” (w rogatywce), ppor. Henryk Ożarek „Henio”, strz. Zygmunt Łyczkowski „Łęczyc”, por. Wojciech Sarnecki „Wojtek” (tyłem), st. strz. Jerzy Łyczkowski „Łan”, kpr. Mieczysław Karłowicz „Pilot”, kpr. z cenz. Aleksander Lipka „Olek” (w ciemnej czapce), kpr. z cenz. Jerzy Majkowski „Czarny”, plut. Stanisław Wichrowski „Ignacy”, por. Tadeusz Lawiński „Ludwik” (w furażerce), st. strz. Stanisław Stańczyk „Szary”, st. strz. Mieczysław Mester „Miecio”, ppor. Gabriel Rechowicz „Rak”, st. strz. Ryszard Kopiński „Ryś”, kpr. Janusz Siedlanowski „Granat”. Autorem zdjęcia jest Wiesław Chrzanowski "Wiesław". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/3345. Ujęcia tożsame: MPW-IH/2171, MPW-IH/4861, MPW-IK/1873.

Ryszard Kopiński w mundurze kaprala Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - luty 1946 r., zdjęcie wykonano po powrocie do kraju.

Ryszard Kopiński w mundurze kaprala Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - luty 1946 r., zdjęcie wykonano po powrocie do kraju.

Nasz newsletter