Pseudonim:
"Bill"
Data urodzenia:
1924-12-13
Data śmierci:
1983-12-03
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Skierniewice
Imiona rodziców :
Edward - Helena z domu Grunwald
Wykształcenie do 1944 r. :
Ukończył szkołe powszechną w rodzinnych Skierniewicach. W okresie okupacji niemieckiej kontynuował naukę w dwuletniej Szkole Handlowej, a następnie na tajne komplety gimnazjalne. W roku 1944 miał ukończone dwie klasy gimnazjum ogólnokształcącego.
Okres okupacji niemieckiej:
W 1944 roku został skierowany przez Niemców na przymusowe roboty do kopania okopów nad Wisłą. Po dwóch miesiącach, w końcu lipca 1944 r. udało mu się zbiec z transportu w miejscowości Warka. W przededniu Powstania dostał się do Warszawy, gdzie dołączył jako ochotnik do walczących na Mokotowie oddziałów.
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - pułk "Baszta" - batalion "Bałtyk" - kompania B-3
Szlak bojowy:
Mokotów do 27.09.1944
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - na początku października 1944 przebywał w obozie przejściowym jeńców AK w Skierniewicach, następnie osadzony w Stalagu X B Sandbostel. W końcu 1944 roku został przeniesiony do obozu pracy dla jeńców wojennych w Hamburgu. Miesiąc przed kapitulacją Niemiec skierowany pieszo w grupie jeńców (około 120 kilometrów), do miejscowości Husum, do wykonywania pracy fizycznej przy porządkowaniu terenu miejscowego lotniska. Wyzwolony przez wojska alianckie i ewakuowany na Wyspę Sylt. Po krótkim pobycie na Sylcie przyjechał do Lubeki, gdzie rozpoczął naukę w Polskim Gimnazjum nr 1. W grudniu 1946 roku zdał tzw. "małą maturę" i wyjechał do kraju.
Losy po wojnie:
Po powrocie do kraju złożył egzamin przed Państwową Komisją Weryfikacyjno-Kwalifikacyjną i został przyjęty na wstępny rok studiów. Świadectwo dojrzałości otrzymał 3 października 1947 roku, a 27 października 1947 roku zaliczył rok wstępny i został przyjęty na dalsze studia (kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytetu Poznańskiego). Na jesieni 1951 roku uzyskał dyplom lekarza dentysty Akademii Medycznej w Poznaniu. Po zakończeniu studiów otrzymał nakaz pracy do województwa gdańskiego. Początkowo pracował w objazdowym ambulansie dentystycznym w okolicach Krynicy Morskiej. Zamieszkał na stałe w Nowym Dworze Gdańskim, gdzie był wieloletnim kierownikiem przychodni protetyki dentystycznej.
Miejsce śmierci :
Nowy Dwór Gdański
Miejsce pochówku:
Gdańsk, Cmentarz Łostowicki, kw.101 rząd 3, grób 5
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Polski Czerwony Krzyż - kartoteka, archiwum rodzinne - materiały udostępnione MPW przez p. Janusza Grunwalda, ciotecznego brata Ryszarda Mońki, w tym: życiorys autorstwa Ryszarda Mońki, kwestionariusz oraz biogram Ryszarda Mońki w oprac. p. Janusza Grunwalda.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Ze zbiorów rodzinnych. Udostępnił p.  Janusz Grunwald, cioteczny brat  Ryszarda.

Ze zbiorów rodzinnych. Udostępnił p. Janusz Grunwald, cioteczny brat Ryszarda.

Ze zbiorów rodzinnych. Udostępnił p.  Janusz Grunwald, cioteczny brat  Ryszarda.

Ze zbiorów rodzinnych. Udostępnił p. Janusz Grunwald, cioteczny brat Ryszarda.

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Ze zbiorów rodzinnych. Udostępnił p.  Janusz Grunwald, cioteczny brat  Ryszarda.

Ze zbiorów rodzinnych. Udostępnił p. Janusz Grunwald, cioteczny brat Ryszarda.

Ze zbiorów rodzinnych. Udostępnił p.  Janusz Grunwald, cioteczny brat  Ryszarda.

Ze zbiorów rodzinnych. Udostępnił p. Janusz Grunwald, cioteczny brat Ryszarda.

Nasz newsletter