Ryszard Zdzisław Więckowski

Pseudonim:
"Sokół"
Data urodzenia:
1925-04-03
Data śmierci:
-
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 140 Miejsce: 65
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Jan - Lucyna z domu Kwiatkowska
Wykształcenie i praca do 1944 roku:
Mając 13 lat ukończył 7-klasową Publiczną Szkołę Powszechną nr 7 przy ul. Chłodnej. W 1938 roku rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Mechaniczno-Kolejowym przy ul. Wysockiego 51. Szkołę tę ukończył już w czasie wojny (1942 r.) uzyskując tytuł technika-mechanika. Po odbyciu praktyki i stażu w fabryce "Avia" podjął pracę w przedwojennych Polskich Zakładach Optycznych przemianowanych wówczas na Optische Prazisions-Werke (Warszawa, ul. Grochowska 316/318), gdzie pracował przy obrabiarkach na stanowisku tokarza.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od 1941 roku w ZWZ- AK, przydział w lipcu 1944: VI Obwód (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 2 Rejon - zgrupowanie 670 - pluton 672; dowódcy ppor. Ryszard Jakubowski "Chaszczyński" (z-ca dowódcy plutonu), d-cy drużyny: "Korsarz" i "Opaliński", dowódca Zgrupowania - por. "Skarga" (Szczepan Teodorczyk). Ryszard po zaprzysiężeniu przeszedł pełne przeszkolenie wojskowe wraz z zajęciami terenowo-poligonowymi w rejonie lasów Wesoła - Wola Grzybowska. Uczestniczył w organizowanych w ramach zgrupowania akcjach, tj. pozyskiwaniu, magazynowaniu i transporcie broni, rozpracowywaniu terenu, dostarczaniu planów zakładów zbrojeniowych ("Avia", "Optische Prazisions-Werke"), w akcjach otwierania wagonów towarowych na rampach Dworca Wschodniego umożliwiających tym samym ucieczkę transportowanych ludzi.
Miejsce koncentracji na godzinę „W”:
Miejsce koncentracji Zgrupowania na terenie Targówka Przemysłowego w rejonie ulic Księżnej Anny i Nieświeskiej
Oddział:
VI Obwód (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 2 Rejon - zgrupowanie 670 - pluton 672
Szlak bojowy:
Praga
Losy po Powstaniu:
Po upadku Powstania ukrywał się wraz z kilkoma Powstańcami w ruinach Fabryki Franbollego przy ul. Śnieżnej 4 oczekując na możliwość przedostania się na drugi brzeg Wisły do walczącej Warszawy. Zadenuncjowany i ujęty przez Niemców. Przebywał w przejściowym areszcie na terenie byłych koszar 36 pp przy ul. 11 Listopada. Z obozu przejściowego w Pruszkowie wywieziony ok. 17.08 do Rzeszy, do niemieckiego obozu koncentracyjnego . Przebywał kolejno w KL Auschwitz-Birkenau, Gross-Rosen (grupa "optyków" w Kommando Gablonz w Czechosłowacji - zakłady Zeiss - Werke.
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym w kwietniu 1945 r.
Informacje dodatkowe - okupacja niemiecka, losy rodziny:
Pochodził z rodziny, w której w czasie okupacji niemieckiej wszyscy jej członkowie byli zaangażowani w pracę konspiracyjną i ruch oporu. Ojciec był inwalidą wojennym z czasów I wojny światowej, starszy brat Kazimierz zmobilizowany 24.08.1939 roku uczestniczył w kampanii wrześniowej, podczas której został ciężko ranny. Rodzice chłopców użyczali mieszkania na tajne nauczania córki Marii i spotkania konspiracyjne Kazimierza i Ryszarda. Kazimierz po odbytym leczeniu wstąpił do Związku Walki Zbrojnej - AK, walczył w Powstaniu Warszawskim. Siostra Maria należała do Organizacji Harcerek, pełniła służbę w Pogotowiu Harcerek i studiowała tajnie w Państwowym Pedagogium Ziem Zachodnich w Warszawie. Prowadziła także społecznie komplety tajnego nauczania z zakresu szkoły powszechnej i średniej w ramach akcji instruktorek harcerskich "polski, historia, geografia". Po Powstaniu Ryszard był ostatni raz widziany przez Marię w rejonie Białołęki jako więzień skierowany przez Niemców do kopania rowów przeciwlotniczych. Następnie (według informacji uzyskanych przez rodzinę) został zabrany do lewobrzeżnej Warszawy i wraz z innymi jeńcami używany jako osłona czołgów niemieckich. Okoliczności jego śmierci nie są dokładnie znane, wiadomo, że podczas pobytu w obozie w Gablonz ciężko zachorował . Rodzina przypuszcza, że został zamordowany w kwietniu 1945 roku śmiercionośnym zastrzykiem w serce.
Źródła:
Nota biograficzna Ryszard Zdzisława Więckowskiego w opracowaniu siostry Marii Więckowskiej - Malcowej - archiwum Gross - Rosen, wyd. "Przeżyliśmy Gross - Rosen" - tom IV, Biografie więźniów - zeszyt 9", Warszawa 1989, kserokopia w teczce uczestnika w zbiorach MPW
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Ryszard Zdzisław Więckowski  "Sokół" (1925-1945). Fot. archiwum rodzinne

Ryszard Zdzisław Więckowski "Sokół" (1925-1945). Fot. archiwum rodzinne

Nasz newsletter