Sławomir Ładysław Maciejewski

Pseudonim:
"Anter"
Data urodzenia:
1906-09-23
Data śmierci:
1944-08-27
Funkcja:
-
Stopień:
podporucznik rezerwy piechoty
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Zygmunt - Janina z domu Mianowska
Wykształcenie i praca zawodowa do 1939 r.:
W latach 1915-1924 był uczniem Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Staszica w Warszawie, gdzie 4.06.1924 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. 4 października 1924 r. został studentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej. Latem 1927 r. odbył praktykę w Fabryce Samochodów w Turynie. 17.10.1927 r. zdał pierwszy egzamin dyplomowy. 1 marca 1934 r. rozpoczyna pracę w Drukarni Współczesnej Sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 10. W dniach 20-26 marca 1936 r. zdaje II egzamin dyplomowy z dziedziny silników spalinowych na Politechnice Warszawskiej i uzyskuje dyplom inżyniera mechanika. 22 marca 1937 r. rozpoczyna pracę w Towarzystwie Fabryki Motorów "Perkun" S.A. przy ul. Grochowskiej w Warszawie. 16 lutego 1939 r. zostaje przyjęty w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. 19 kwietnia tego roku rozpoczyna pracę w Polskich Zakładach Philips S.A. przy ul. Karolkowej w Warszawie.
Przebieg służby wojskowej do 1939 r.:
W okresie od 11 sierpnia 1931 r. do 1 lipca 1932 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Grodnie uzyskując tytuł plutonowego podchorążego rezerwy piechoty. 7 lipca 1932 r. przydzielony do 76. pułku piechoty im. Ludwika Narbutta, w którym zostaje dowódcą plutonu C.K.M. W macierzystym pułku odbył ćwiczenia wojskowe w dniach 7 sierpnia - 16 września 1933 r. i z dniem 1.01.1934 r. zostaje awansowany do stopnia podporucznika rezerwy piechoty z prawem do noszenia Odznaki pamiątkowej 76. pp (nr legitymacji 3231).
Udział w wojnie obronnej 1939:
W sierpniu - wrześniu 1939 r. nie zmobilizowany.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W latach okupacji niemieckiej nadal pracował w Zakładach Philips przy ul. Karolkowej. Prowadził szkolenie wojskowe wśród członków zakładowej straży ogniowej, których większość stanowili żołnierze ZWZ-AK. Odrzucił złożoną mu propozycję służbowego przeniesienia wraz z żoną Marią z Borkowskich (poślubioną 29.04.1943) do Zakładów Philipsa na terenie Holandii. Przydział w lipcu 1944 r. - Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - 4. Rejon "Reguła" ("Zagończyk") - WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania) - XI zgrupowanie WSOP - 45. kompania WSOP - pluton 453.
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - 4. Rejon "Reguła" ("Zagończyk") - XI zgrupowanie WSOP - 45. kompania WSOP - pluton 453 - dowódca plutonu, następnie Grupa "Północ" - odcinek "Kuba"-"Sosna" - batalion "Chrobry I".
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto. 1 sierpnia 1944 r. słabo uzbrojone oddziały XI zgrupowania WSOP nie brały bezpośredniego udziału w walce. Pluton ppor. "Antera" dopiero 3.08.1944 r. wspólnie z oddziałami kpt. "Sosny" (Gustaw Billewicz) zaatakował i obsadził Zakłady Philipsa przy ul. Karolkowej zdobywając broń i amunicję. Po silnych atakach niemieckich przeprowadzonych w dniach 4-6 sierpnia, powstańcy zostali wyparci z Zakładów, 45. kompanię WSOP rozformowano, a pluton ppor. "Antera" wszedł w skład zgrupowania kpt. "Sosny", z którym wycofał się na Stare Miasto.
Odniesione rany:
Ciężko ranny odłamkami pocisków granatnika w nocy 16/17 sierpnia 1944 r. podczas akcji odbioru zrzutów w rejonie pl. Krasińskich. Rannego umieszczono w pobliskim szpitalu polowym w budynku Archiwum Akt Dawnych przy ul. Długiej; gdzie opiekowały się nim sanitariuszki, pracownice Zakładów Philipsa, Halina Dobrowolska i jej szwagierka Czesława Dobrowolska. Ze względu na przepełnienie szpitala rannymi i ciągłym jego bombardowaniem, przeniosły one ppor. "Antera" do szpitala polowego urządzonego w bocznym, lewym refektarzu kościoła św. Jacka przy ul. Freta 10. Jako niezdolny do ewakuacji kanałami - miał dwie nogi w gipsie i amputowaną poniżej łokcia prawą rękę, pozostał w grupie rannych w kościele św. Jacka.
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległ podczas bombardowania w kościele św. Jacka; wg innej wersji poległ 1.09.1944 r.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter