Pseudonim
"Giza"
Data urodzenia
1922-11-10
Data śmierci
2013-09-09
Stopień
Operator filmowy, dokumentalista.
Stopień
podporucznik
Numer legitymacji AK
120026
Miejsce urodzenia
Starowiskitki
Imiona rodziców
Władysław - Elżbieta z domu Gacek
Wykształcenie
W latach 1940 - 1942 studiuje w Państwowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda uzyskując dyplom technika.
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od 1 marca 1940 roku. W 1943 r. kończy Szkołę Polowych Sprawozdawców Wojennych, a w 1944 r. Szkołę Polowych Sprawozdawców Wojskowych. Przydział od 1 lipca 1943 r. - Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy)
Adres przed Powstaniem
Warszawa ul. Dobra 8 m.10
Oddział
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy)
Dzielnica
Wola - Śródmieście - jako operator filmowy, dokumentuje walki na Woli oraz m.in. zdobywanie kościoła św. Krzyża i sąsiedniej komendy policji przy Krakowskim Przedmieściu
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim
W Powstaniu uczestniczył brat Stanisława - Władysław Bala ps. „Gozdawa”, siostra Halina Bala „Małgorzata" i szwagier Leszek Rueger "Grzegorz" - także PSW
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - przebywa obozach jenieckich: 344 Lamsdorf, II D Gross-Born, X B Sandbostel i Lubece (Oflag X C )
Numer jeniecki
101779
Losy po wojnie
Po zakończeniu wojny pozostaje za granicą, mieszka we Francji i w Wielkiej Brytanii, gdzie kończy studia techniczne. W pierwszej połowie lat 50. osiedla się w USA.
Źródła
MPW-baza uczestników PW. MPW-zbiory
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram