Pseudonim:
"Róg"
Data urodzenia:
1901-03-24
Data śmierci:
1983-04-26
Funkcja:
dowódca zgrupowania
Stopień:
Oficer służby stałej kawalerii WP: rotmistrz (1935), major (1942?) podpułkownik (wrzesień 1944).
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Władysław - Waleria z domu Skoblewska
Wykształcenie (w tym wojskowe):
Od 1911 r. uczył się w Szkole Realnej Kazimierza Nawrockiego, do 1918 r. kończąc tu 5 klas. W okresie styczeń 1921 - kwiecień 1922 był uczniem Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy. Następnie od grudnia 1922 do października 1923 słuchacz Centralnej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu. W okresie wrzesień - grudzień 1924 był uczestnikiem kursu w Centralnej Szkole Gimnastyki i Sportów w Poznaniu. Od kwietnia do sierpnia 1931r. kurs dowódców szwadronów w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.
Przebieg służby wojskowej do 1939 r.:
Od 1913 r. należał do tajnego skautingu. W listopadzie 1918 r. uczestniczył w rozbrajaniu Niemców. Od maja 1919 r. służył ochotniczo w odrodzonym Wojsku Polskim, początkowo w 12. pułku ułanów. Po ukończeniu Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy (01.1921-04.1922) został przydzielony do szwadronu karabinów maszynowych 7. pułku ułanów, a po ukończeniu kursu w Centralnej Szkole kawalerii w Grudziądzu (12.1922-10.1923) do 9. pułku strzelców konnych. Był tam dowódcą plutonu i p.o. dowódcy szwadronu (z przerwą od września do grudnia 1924 r., kiedy ukończył kurs w Centralnej Szkole Gimnastyki i Sportów w Poznaniu), od października 1927 r. był oficerem materiałowym pułku, od lutego 1928 r. dowódcą szkoły podoficerskiej i jednocześnie referentem WF, od lipca zastępcą dowódcy szwadronu, a od grudnia 1928 r. instruktorem w szwadronie szkolnym. Od lipca 1929 r. dowódcą 1. szwadronu w tym pułku (z przerwą od listopada 1929 r. do lutego 1931 r., kiedy był odkomenderowany do Samodzielnego Referatu Informacyjnego przy DOK III Grodno). Po ukończeniu kursu dowódców szwadronów w CWK w Grudziądzu (kwiecień - sierpień 1931) powrócił do 9. pułku strzelców konnych na stanowisko adiutanta pułku, a od 1936 r. ponownie dowodził tam szwadronem. W 1937 r. zdobył mistrzostwo Podlaskiej Brygady Kawalerii w jeździe konnej.
Udział w wojnie obronnej 1939 r.:
We wrześniu 1939 r. adiutant 20. pułku ułanów Kresowej Brygady Kawalerii. Ranny 11.09.1939 r. pod Raduczem.
Numer legitymacji AK:
3002 / G
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od 1940 r. oficer w ZWZ-AK w Warszawie. Komendant 1. Rejonu (Stare Miasto - Muranów - Powiśle) I Obwodu Śródmieście Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. W okresie od lipca do 27 grudnia 1942 r. był komendantem II turnusu Zastępczego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty "Agricola".
Oddział:
W Powstaniu Warszawskim dowódca zgrupowania AK "Róg", od 8.08.1944 r. dowodził wschodnim, a od 26.08.1944 r. - południowym odcinkiem obrony Starego Miasta w ramach Grupy "Północ". W nocy z 30/31.08.1944 r. dowódca straży tylnej w czasie nieudanej próby przebicia się oddziałów ze Starego Miasta do Śródmieścia. Od 3.09.1944 r. dowodził obroną Powiśla północnego (z głównym zadaniem obrony Elektrowni Miejskiej), a upadku Powiśla zachodnim odcinkiem Nowego Światu. Po utworzeniu 20.09.1944 r. Warszawskiego Korpusu Armii Krajowej dowódca 36. pułku piechoty 28. Dywizji Piechoty AK im. Macieja Rataja.
Szlak bojowy:
Stare Miasto - kanały - Powiśle - Śródmieście Północ
Odznaczenia:
Virtuti Militari V klasy (wrzesień 1944)
Losy po Powstaniu:
Po kapitulacji oddziałów powstańczych przebywał w niewoli niemieckiej, m.in. w Stalagu XI B Fallingbostel, a od lutego 1945 r. w Stalagu X B Sandbostel, następnie w Oflagu X C Lübeck.
Numer jeniecki:
1384
Losy po wojnie:
Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji w Niemczech. Od 1949 r. wiceprzewodniczący Oddziału Westfalia-Nadrenia Koła AK. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych
Miejsce śmierci:
Chicago - USA.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory - zbiór Jadwigi Pdrygałło, kolekcja Wiesława Chrzanowskiego „Wiesław”
Publikacje :
Kunert A.K., Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939 - 1944, Tom 2, Warszawa 1987 ​ISBN 83-211-0873-3​
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

mjr Stanisław Błaszczak "Róg" (1901-1983). Fotografia portretowa wykonana  po wyzwoleniu obozu, ok. 1945-1946 r.  Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/3982, zbiór Jadwigi Podrygałło, z d. Tomaszewskiej ps.„Isia”, „Szczeniak".

mjr Stanisław Błaszczak "Róg" (1901-1983). Fotografia portretowa wykonana po wyzwoleniu obozu, ok. 1945-1946 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/3982, zbiór Jadwigi Podrygałło, z d. Tomaszewskiej ps.„Isia”, „Szczeniak".

Fotografia z okresu  okupacji niemieckiej wykonana 19 lipca 1943 roku. Ślub rtm. Franciszka Beranka (1904-1944) w cerkwi grekokatolickiej ojców bazylianów w Warszawie przy ul. Miodowej 16. Na pierwszym planie rtm. Franciszek Beranek i jego żona Maria, za nimi świadkowie trzymający korony nad głowami państwa młodych - za  Marią Berankową - mjr Stanisław Błaszczak "Róg", za rtm. Franciszkiem Berankiem rtm. Stanisław Gepner "Kowal", "Kostka" (1889-1965). Fot. ze zbiorów rodzinnych Stanisława Gepnera i jego córki Wandy, obecnie w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9818/23, dar p. Wandy Gepner-Augustin.

Fotografia z okresu okupacji niemieckiej wykonana 19 lipca 1943 roku. Ślub rtm. Franciszka Beranka (1904-1944) w cerkwi grekokatolickiej ojców bazylianów w Warszawie przy ul. Miodowej 16. Na pierwszym planie rtm. Franciszek Beranek i jego żona Maria, za nimi świadkowie trzymający korony nad głowami państwa młodych - za Marią Berankową - mjr Stanisław Błaszczak "Róg", za rtm. Franciszkiem Berankiem rtm. Stanisław Gepner "Kowal", "Kostka" (1889-1965). Fot. ze zbiorów rodzinnych Stanisława Gepnera i jego córki Wandy, obecnie w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9818/23, dar p. Wandy Gepner-Augustin.

Fotografia z Oflagu X C w Lubece. Od lewej: ppor. Zygmunt Ulm „Szybki” - oficer ordynansowy dowództwa Zgrupowania „Róg”, cichociemny, kpt. Eugeniusz Ihnatowicz-Suszyński "Kamiński" - adiutant dowódcy Grupy "Północ", mjr Stanisław Błaszczak „Róg” - dowódca Zgrupowania „Róg”. Autorem zdjęcia jest Wiesław Chrzanowski „Wiesław” . Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/3419

Fotografia z Oflagu X C w Lubece. Od lewej: ppor. Zygmunt Ulm „Szybki” - oficer ordynansowy dowództwa Zgrupowania „Róg”, cichociemny, kpt. Eugeniusz Ihnatowicz-Suszyński "Kamiński" - adiutant dowódcy Grupy "Północ", mjr Stanisław Błaszczak „Róg” - dowódca Zgrupowania „Róg”. Autorem zdjęcia jest Wiesław Chrzanowski „Wiesław” . Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/3419

Fotografia z Oflagu X C w Lubece, kwiecień 1945. Grupa polskich oficerów przed blokiem koszarowym po wyzwoleniu obozu. Stoją od lewej: kpt. Alfred Pokultinis „Fon” - - dowódca łączności Grupy „Północ”, NN, płk dypl. Karol Ziemski „Wachnowski” - dowódca Grupy „Północ”, jego adiutant - kpt. Eugeniusz Ihnatowicz-Suszyński „Kamiński” , płk Stanisław Klepacz „Jesion” - zastępca dowódcy Grupy „Północ”, ks. mjr Walerian Pączek „Germen” - kapelan Grupy „Północ”, mjr Stanisław Błaszczak „Róg” - dowódca Zgrupowania „Róg”, ppor. Zygmunt Ulm „Szybki” (?) - oficer ordynansowy dowództwa Zgrupowania „Róg”, cichociemny. Autorem zdjęcia jest Wiesław Chrzanowski „Wiesław” . Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn.  MPW-IN/3445

Fotografia z Oflagu X C w Lubece, kwiecień 1945. Grupa polskich oficerów przed blokiem koszarowym po wyzwoleniu obozu. Stoją od lewej: kpt. Alfred Pokultinis „Fon” - - dowódca łączności Grupy „Północ”, NN, płk dypl. Karol Ziemski „Wachnowski” - dowódca Grupy „Północ”, jego adiutant - kpt. Eugeniusz Ihnatowicz-Suszyński „Kamiński” , płk Stanisław Klepacz „Jesion” - zastępca dowódcy Grupy „Północ”, ks. mjr Walerian Pączek „Germen” - kapelan Grupy „Północ”, mjr Stanisław Błaszczak „Róg” - dowódca Zgrupowania „Róg”, ppor. Zygmunt Ulm „Szybki” (?) - oficer ordynansowy dowództwa Zgrupowania „Róg”, cichociemny. Autorem zdjęcia jest Wiesław Chrzanowski „Wiesław” . Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/3445

Maj 1945. Fotografia wykonana w Oflagu X C w Lubece. Grupa polskich oficerów po wyzwoleniu obozu przez wojska brytyjskie. Od lewej: mjr Stanisław Błaszczak „Róg” - dowódca Zgrupowania „Róg”, kpt. Eugeniusz Ihnatowicz-Suszyński „Kamiński” - adiutant płka „Wachnowskiego”, płk dypl. Karol Ziemski „Wachnowski” - dowódca Grupy „Północ”, NN, płk Stanisław Klepacz „Jesion” - zastępca dowódcy Grupy „Północ”, ks. mjr Walerian Pączek „Germen” - kapelan Grupy „Północ”, kpt. Alfred Pokultinis „Fon” - dowódca łączności Grupy „Północ”, NN, ppor. Zygmunt Ulm „Szybki” (?) - oficer ordynansowy dowództwa Zgrupowania „Róg”, cichociemny. Autorem zdjęcia jest Wiesław Chrzanowski „Wiesław” . Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/3446

Maj 1945. Fotografia wykonana w Oflagu X C w Lubece. Grupa polskich oficerów po wyzwoleniu obozu przez wojska brytyjskie. Od lewej: mjr Stanisław Błaszczak „Róg” - dowódca Zgrupowania „Róg”, kpt. Eugeniusz Ihnatowicz-Suszyński „Kamiński” - adiutant płka „Wachnowskiego”, płk dypl. Karol Ziemski „Wachnowski” - dowódca Grupy „Północ”, NN, płk Stanisław Klepacz „Jesion” - zastępca dowódcy Grupy „Północ”, ks. mjr Walerian Pączek „Germen” - kapelan Grupy „Północ”, kpt. Alfred Pokultinis „Fon” - dowódca łączności Grupy „Północ”, NN, ppor. Zygmunt Ulm „Szybki” (?) - oficer ordynansowy dowództwa Zgrupowania „Róg”, cichociemny. Autorem zdjęcia jest Wiesław Chrzanowski „Wiesław” . Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/3446

Fotografia z Oflagu X C w Lubece. Polscy oficerowie. Drugi od prawej siedzi mjr Stanisław Błaszczak „Róg” - dowódca Zgrupowania „Róg”. Siedzą od lewej: kpt. Eugeniusz Ihnatowicz-Suszyński „Kamiński” - adiutant dowódcy Grupy „Północ”, NN, ppor. Zygmunt Ulm „Szybki” (?) - oficer ordynansowy dowództwa Zgrupowania „Róg”, cichociemny. Od prawej stoją: ppor. Tadeusz Fijewski „Kostek” , NN, ppor. Stefan Mączyński „Szczepcio” z kompanii harcerskiej Batalionu „Gustaw”, ppor. Jan Gładych „Bemol” z tejże kompanii. Autorem zdjęcia jest Wiesław Chrzanowski „Wiesław” . Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/3418

Fotografia z Oflagu X C w Lubece. Polscy oficerowie. Drugi od prawej siedzi mjr Stanisław Błaszczak „Róg” - dowódca Zgrupowania „Róg”. Siedzą od lewej: kpt. Eugeniusz Ihnatowicz-Suszyński „Kamiński” - adiutant dowódcy Grupy „Północ”, NN, ppor. Zygmunt Ulm „Szybki” (?) - oficer ordynansowy dowództwa Zgrupowania „Róg”, cichociemny. Od prawej stoją: ppor. Tadeusz Fijewski „Kostek” , NN, ppor. Stefan Mączyński „Szczepcio” z kompanii harcerskiej Batalionu „Gustaw”, ppor. Jan Gładych „Bemol” z tejże kompanii. Autorem zdjęcia jest Wiesław Chrzanowski „Wiesław” . Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/3418

Fotografia z Oflagu X C w Lubece. Polscy oficerowie po wyzwoleniu obozu. Od lewej: mjr Stanisław Błaszczak "Róg" - dowódca zgrupowania "Róg", ppor. cc Zygmunt Ulm "Szybki" - oficer ordynansowy dowództwa zgrupowania "Róg". Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/3448

Fotografia z Oflagu X C w Lubece. Polscy oficerowie po wyzwoleniu obozu. Od lewej: mjr Stanisław Błaszczak "Róg" - dowódca zgrupowania "Róg", ppor. cc Zygmunt Ulm "Szybki" - oficer ordynansowy dowództwa zgrupowania "Róg". Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/3448

Nasz newsletter