Stanisław Antoni Dobrowolski

Pseudonim:
"Staszek"
Data urodzenia:
1923-03-16
Data śmierci:
-
Funkcja:
-
Stopień:
starszy saper (awans w trakcie Powstania)
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców :
Stanisław - Maria z domu Klawborska
Wykształcenie do 1944 r. :
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna (Staatliche Höhere Technische Fachschule) w Warszawie przy ul. Noakowskiego 1, będąca namiastką Politechniki Warszawskiej. Jesienią 1941 г., w miejsce Politechniki Warszawskiej, władze okupacyjne postanowiły utworzyć „szkołę techniczną typu wyższego niż średni, nadającą stopień inżyniera"2. Uruchomienie szkoły przewidziano na wiosnę 1942 r. Ostatecznie jednak zdecydowano rozpocząć zajęcia jesienią 1942 г., a instytucja miała nosić nazwę Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna - PWST. Uruchomiono wydziały: Budownictwa, z oddziałami: Konstrukcyjno-Budowlanym oraz Komunikacyjno-Wodnym (kier. doc. Leon Borowski), Budowy Maszyn, z oddziałami: Technologicznym i Konstrukcyjnym (kier. prof. Bolesław Tołłoczko), Elektryczny, z oddziałami: Energetycznym i Telekomunikacyjnym (kier. prof. Mieczysław Pożaryski), Chemii Technicznej (kier. prof. Tadeusz Wojno) oraz Mierniczy (kier. prof. Jan Piotrowski); nie został jedynie uruchomiony Wydział Architektury. Dyrektorem został prof. Albert Güttinger z Norymbergi, zastępcą ds. dydaktycznych prof. Kazimierz Drewnowski, były rektor PW, a zastępcą ds. administracyjnych dr Oskar Friederici (uważany za przedstawiciela policji) [źródło: Zdzisław Mikulski, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna w Warszawie (1942-1944) w: „Rozprawy z Dziejów Oświaty" 2010, t. XLVII]
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - batalion saperów
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Koszykowa 25 m. 6
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych (rozkazem z dn. 12.09.1944 roku); Medal Wojska (po raz 1, 2 i 3), Krzyż Armii Krajowej
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI B Fallingbostel, 24.10.1944 roku przekazany do Stalagu VI J Dorsten
Numer jeniecki:
140595
Losy po wyzwoleniu:
Po wyzwoleniu służył w 4024 Polish Guard Company oraz pełnił funkcję instruktora w szkole szoferskiej w obozie Stefanskirchen.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, MPW-zbiory, P/6169, dane Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Stanisław Dobrowolski "Staszek". Fotografia pochodząca z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.

Stanisław Dobrowolski "Staszek". Fotografia pochodząca z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.

Stanisław Dobrowolski "Staszek". Fotografia pochodząca z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.

Stanisław Dobrowolski "Staszek". Fotografia pochodząca z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.

Kennkarte (karta rozpoznawcza) Stanisława Dobrowolskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6403 (P/6169)

Kennkarte (karta rozpoznawcza) Stanisława Dobrowolskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6403 (P/6169)

Kennkarte (karta rozpoznawcza). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6403 (P/6169)

Kennkarte (karta rozpoznawcza). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6403 (P/6169)

Należąca do Stanisława Dobrowolskiego legitymacja szkolna (Schülerausweis) wystawiona na rok szkolny 1943/44 przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczną w Warszawie. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6415 (P/6169)

Należąca do Stanisława Dobrowolskiego legitymacja szkolna (Schülerausweis) wystawiona na rok szkolny 1943/44 przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczną w Warszawie. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6415 (P/6169)

Należąca do Stanisława Dobrowolskiego legitymacja szkolna (Schülerausweis) wystawiona na rok szkolny 1943/44. Dokument ze zdjęciem. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6415 (P/6169)

Należąca do Stanisława Dobrowolskiego legitymacja szkolna (Schülerausweis) wystawiona na rok szkolny 1943/44. Dokument ze zdjęciem. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6415 (P/6169)

Poświadczenie (niem. Bescheinigung) o rejestracji w warszawskim Arbeitsamtcie (urzędzie pracy), wystawione na nazwisko Stanisław Antoni Dobrowolski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6416 (P/6169)

Poświadczenie (niem. Bescheinigung) o rejestracji w warszawskim Arbeitsamtcie (urzędzie pracy), wystawione na nazwisko Stanisław Antoni Dobrowolski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6416 (P/6169)

Biało-czerwona opaska z nadrukiem "WP" oraz orłem w koronie. Opaska powstańcza, należąca do st. sap. Stanisława Antoniego Dobrowolskiego ps. "Staszek" w czasie Powstania Warszawskiego służącego w plutonie saperskim Szefostwa Saperów Komendy Okręgu Warszawskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, nr inwent. MPW-M/2910 (P/6169/08), dar Ewy Baker.

Biało-czerwona opaska z nadrukiem "WP" oraz orłem w koronie. Opaska powstańcza, należąca do st. sap. Stanisława Antoniego Dobrowolskiego ps. "Staszek" w czasie Powstania Warszawskiego służącego w plutonie saperskim Szefostwa Saperów Komendy Okręgu Warszawskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, nr inwent. MPW-M/2910 (P/6169/08), dar Ewy Baker.

Legitymacja AK, nr 954, wystawiona z datą 25.07.1944 r. Stopień i nazwisko: saper Stanisław Dobrowolski [ps. "Staszek"]. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6413 (P/6169)

Legitymacja AK, nr 954, wystawiona z datą 25.07.1944 r. Stopień i nazwisko: saper Stanisław Dobrowolski [ps. "Staszek"]. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6413 (P/6169)

Należąca do Stanisława Dobrowolskiego "Staszka" legitymacja Armii Krajowej. Na odwrocie: przydział do szefostwa saperów Komendy Okręgu, awansowany na st. sapera. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6413 (P/6169)

Należąca do Stanisława Dobrowolskiego "Staszka" legitymacja Armii Krajowej. Na odwrocie: przydział do szefostwa saperów Komendy Okręgu, awansowany na st. sapera. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6413 (P/6169)

Przepustka przez Aleję Sikorskiego (tam i z powrotem) wystawiona przez dowódcę Plutonu Żandarmerii, dn. 22.09.1944, godz. 19.00 dla sapera "Staszka" (Stanisława Dobrowolskiego). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6414 (P/6169)

Przepustka przez Aleję Sikorskiego (tam i z powrotem) wystawiona przez dowódcę Plutonu Żandarmerii, dn. 22.09.1944, godz. 19.00 dla sapera "Staszka" (Stanisława Dobrowolskiego). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6414 (P/6169)

Zaświadczenie weryfikacyjne wystawione na nazwisko Stanisław Antoni Dobrowolski przez Koło Byłych Żołnierzy AK w Londynie, dn. 14.10.1967 r. potwierdzające przyznanie Krzyża Walecznych rozkazem z dn. 12.09.1944 roku. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn.MPW-A-6411 (P/6169)

Zaświadczenie weryfikacyjne wystawione na nazwisko Stanisław Antoni Dobrowolski przez Koło Byłych Żołnierzy AK w Londynie, dn. 14.10.1967 r. potwierdzające przyznanie Krzyża Walecznych rozkazem z dn. 12.09.1944 roku. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn.MPW-A-6411 (P/6169)

Legitymacja byłego jeńca wojennego (ang. Identity Card ex Prisoner of War), nr 1477/SCO.1C wystawiona przez Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie na nazwisko Stanisław Dobrowolski, nr jeniecki 140595, Stalag XI B. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6404 (P/6169)

Legitymacja byłego jeńca wojennego (ang. Identity Card ex Prisoner of War), nr 1477/SCO.1C wystawiona przez Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie na nazwisko Stanisław Dobrowolski, nr jeniecki 140595, Stalag XI B. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6404 (P/6169)

Legitymacja byłego jeńca wojennego (ang. Identity Card ex Prisoner of War). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6404 (P/6169)

Legitymacja byłego jeńca wojennego (ang. Identity Card ex Prisoner of War). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6404 (P/6169)

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6169

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6169

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6169

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6169

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6169

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6169

Zaświadczenie weryfikacyjne wystawione na nazwisko st. saper Stanisław Antoni Dobrowolski ps. "Staszek" przez Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Londynie, potwierdzające przynależność do AK od marca 1942 r. do października 1944 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6412 (P/6169)

Zaświadczenie weryfikacyjne wystawione na nazwisko st. saper Stanisław Antoni Dobrowolski ps. "Staszek" przez Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Londynie, potwierdzające przynależność do AK od marca 1942 r. do października 1944 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-6412 (P/6169)

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6169

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6169

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6169

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6169

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6169

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6169

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6169

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6169

Legitymacja odznaczeniowa Medalu Wojska wystawiona na nazwisko Stanisław Antoni Dobrowolski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6169

Legitymacja odznaczeniowa Medalu Wojska wystawiona na nazwisko Stanisław Antoni Dobrowolski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6169

Nasz newsletter