Stanisław Ryszard Dobrowolski

Pseudonim:
"Goliard"
Data urodzenia:
1907-03-14
Data śmierci:
1985-11-27
Funkcja:
-
Stopień:
podporucznik
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Franciszek - Władysława z domu Jasińska
Wykształcenie:
W latach 1926-1927 studiował na Uniwersytecie Warszawskim filologię polską, a następnie w latach 1927-1929 prawo.
Działalność do 1939 r.:
W 1926 roku zadebiutował wierszem ogłoszonym na łamach "Robotnika". W 1929 roku wydał tom poezji "Pożegnanie Termopil". W latach trzydziestych zainicjował grupę poetycką Kwadryga. W 1937 roku został redaktorem miesięcznika "Nowa Kwadryga".
Pseudonimy:
"Władysław Jasiński", "Goliard"
Udział w konspiracji 1939-1944:
W okresie okupacji działał w podziemiu literackim. Oficer Komendy Głównej Armii Krajowej - Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy) - Wydział Propagandy
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy) - Wydział Propagandy
Dzielnica:
Śródmieście Północ. Podczas Powstania nadal tworzył. Po pierwszych strzałach napisał wiersz "Niezwyciężona". Pod wrażeniem wiadomości napływających ze Starówki napisał wiersz "Stare Miasto zwycięży", ogłoszony 1.09.1944 pod pseudonimem "Władysław Jasiński" w Biuletynie Informacyjnym. Do muzyki Witolda Lutosławskiego napisał "Żelazny marsz". Lecz jego najsłynniejszą powstańczą pieśnią są "Warszawskie dzieci" z muzyką Andrzeja Panufnika.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu Lamsdorf, następnie Oflagu II D Gross-Born. Po wyzwoleniu powrócił do Warszawy, wstąpił w szeregi Ludowego Wojska Polskiego, w którym był oficerem politycznym i korespondentem wojennym.
Numer jeniecki:
101570
Losy po wojnie:
Po zakończeniu wojny został redaktorem czasopisma "Polska Zbrojna". W latach 1945-1946 był sekretarzem generalnym Związku Zawodowego Literatów Polskich. W latach 1947-1948 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego "Nowin Literackich". Został powołany na dyrektora departamentu w Ministerstwie Kultury i Sztuki. W latach 1949-1968 piastował urząd prezesa ZAIKSu. W okresie 1954-1964 był wiceprezesem Związku Literatów Polskich. Aktywny członek PZPR. Opublikował kilkadziesiąt tomów poezji i prozy. Za całokształt twórczości otrzymał nagrody miasta Warszawy w 1950 i 1966 roku, Ministerstwa Obrony Narodowej II stopnia w 1963 roku oraz Ministra Kultury i Sztuki I stopnia w 1965 roku.
Miejsce śmierci:
Warszawa
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter