Stanisław Roman Findeisen

Pseudonim:
"Olszyna"
Data urodzenia:
1924-10-07
Data śmierci:
1944-08-30
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 187 Miejsce: 20
Stopień:
sierżant podchorąży
Miejsce urodzenia:
Toruń
Imiona rodziców:
Stanisław - Alicja z domu Handke
Dzieciństwo:
Jego ojciec był inżynierem, absolwentem Politechniki w Berlinie. Był dyrektorem elektrowni w Łodzi kiedy w 1915 r. wkroczyli tam Niemcy. Po niedługim czasie został aresztowany i przez ponad dwa lata internowany w obozie jeńców wojennych w Havelbergu koło Berlina. Zwolniony w r. 1917 przybył do Warszawy. W czasie najazdu bolszewickiego w 1920 r. inż. Findeisen był członkiem Straży Obywatelskiej w Warszawie, komendantem jednego z okręgów. Matka Stanisława Romana pochodziła z Pułtuska, przed ślubem pracowała jako urzędniczka w Warszawie. Gdy synowie mieli kilka lat rodzina przeprowadziła się z Kicina k. Poznania do Gdyni, gdzie inż. Findeisen prowadził dwie cukiernie i piekarnię (utracił je w wyniku kryzysu ekonomicznego). Następnie rodzina przeniosła się do Milanówka, a później do Warszawy.
Wykształcenie do 1944 roku:
Był uczniem Gimnazjum i Liceum Ludwika Lorentza w Warszawie. Maturę uzyskał w ramach tajnego nauczania w 1943 roku. Miał uzdolnienia i zamiłowania humanistyczne (literatura, filologia, historia).
Udział w konspiracji 1939-1944:
Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - III pluton "Felek"
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Wilcza 44 m. 5
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - III pluton "Felek”
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto
Rodzeństwo walczące w Powstaniu:
Jego brat Władysław walczył w batalionie "Oaza" na Sadybie i Mokotowie. W Powstaniu wzięli udział także dwaj bracia stryjeczni Stanisława i Władysława - ppor. Andrzej Findeisen "Turkiel" (poległ 2.08.1944) oraz młodszy brat Andrzeja - Krystyn Tadeusz Findeisen (1924-1944).
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległ 30.08.1944 r. wraz z kolegami w Zakładach "Fiata" przy ul. Sapieżyńskiej (zginęła wówczas cała czteroosobowa obsługa karabinu maszynowego: Stanisław Findeisen "Olszyna", Tadeusz Müller „Zawrat”, Stefan Wiśniewski „Mucha” i Zbigniew Wojciechowski „Pion” ).
Upamiętnienie:
Po wojnie w ruinach na Sapieżyńskiej 6 warszawscy harcerze ustawili krzyż i tablicę, na której podano datę śmierci, pseudonimy i wiek poległych żołnierzy „Zośki”.
Miejsce pochówku :
Pogrzebany został pod gruzami Zakładów "Fiata" razem z poległymi: Tadeuszem Müllerem .„Zawratem”, Stefanem Wiśniewskim „Muchą” i Zbigniewem Wojciechowskim „Pionem”. Po wojnie „Olszyna”, w dniu 30 kwietnia 1945 r. został odnaleziony przez PCK na Sapieżyńskiej 6 w tunelu pod samochody i pochowany tymczasowo w mogile zbiorowej na terenie Ogrodu Krasińskich, skąd po ekshumacji wtórnej w 1947 roku został przeniesiony i dnia 23.05.1947 pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - kwatera A-20, rząd 3, grób 11. W tym samym miejscu pochowani wcześniej (dnia 06.02.1946) zostali >Stefan Wiśniewski „Mucha” i Zbigniew Wojciechowski „Pion” . Ciało „Zawrata” z Sapieżyńskiej podjęła rodzina i pochowała w grobie indywidualnym (pogrzeb 9 maja 1945 r.), kwatera A 20, rząd 4, grób 11.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW. Fot. P/8649/16, P/8717. MPW-teczka/Pokój Kombatanta: materiały do Słownika Uczestników Powstania Warszawskiego (biogramy) udostępnione i opracowane przez brata, p. Władysława Findeisena ps. „Władek”, w tym życiorys Stanisława Findeisena “Olszyny”. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - Listy ekshumowanych. Prezentowane w biogramie skany dokumentów (z wyjątkiem list ekshumacyjnych z zasobu AP) pochodzą z archiwum rodzinnego p. Władysława Findeisena, pseud. „Władek”, rodzonego brata Stanisława. Oryginały zostały w 2008 roku przekazane do zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy (obecnie Muzeum Warszawy). Trzy spośród dokumentów były znalezione przy zwłokach Stanisława (legitymacja, przepustka oraz list od rodziców). Władysław Findeisen zwraca uwagę na list od Rodziców - datowany 29 sierpnia, był w rękach adresata (Stasia - „Olszyny") 30 sierpnia 1944 (tego samego dnia Stanisław poległ). Zdążył być ocenzurowany, przeniesiony kanałami i doręczony. Część tego powodzenia wynika stąd, że centrala poczty polowej Śródmieścia mieściła się w domu przy ul. Wilczej 44, w którym mieszkali także Rodzice, Stanisław i Alicja Findeisenowie. Fotografie powojenne mogiły autorstwa Tadeusza Bukowskiego ps. "Bończa" pochodzą ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Stanisław Findeisen ps. „Olszyna” (1924-1944). Fot. ze zbiorów prywatnych brata, Władysława Findeisena, ujęcie tożsame w Muzeum Powstania Warszawskiego - batalion „Zośka" oraz P/8717

Stanisław Findeisen ps. „Olszyna” (1924-1944). Fot. ze zbiorów prywatnych brata, Władysława Findeisena, ujęcie tożsame w Muzeum Powstania Warszawskiego - batalion „Zośka" oraz P/8717

Kapral pchor. "Stach" - Stanisław Roman Findeisen. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8649/16

Kapral pchor. "Stach" - Stanisław Roman Findeisen. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8649/16

Od lewej: kpr. pchor. „Stach” - Stanisław Findeisen, kpr. pchor. „Korab” - Antoni Piątkowski (awansowany na ppor, został d-cą plut 343), instruktor ppor „Lot”- Edward Redel i kpr pchor. „Mik" Miroslaw Mikulski”. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8649/16

Od lewej: kpr. pchor. „Stach” - Stanisław Findeisen, kpr. pchor. „Korab” - Antoni Piątkowski (awansowany na ppor, został d-cą plut 343), instruktor ppor „Lot”- Edward Redel i kpr pchor. „Mik" Miroslaw Mikulski”. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8649/16

List Stanisława Findeisena z partyzantki - akcja Par. II - Puszcza Biała. Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud."Władek", rodzonego brata Stanisława.

List Stanisława Findeisena z partyzantki - akcja Par. II - Puszcza Biała. Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud."Władek", rodzonego brata Stanisława.

Legitymacja Stanisława Findeisena „Olszyny” z Brody 53 - Zośki. Dokument wystawiony przez Komendę Okręgu Armii Krajowej dnia 15.08.1944 r. Na dokumencie widoczny podpis kpt. 
Jana Kajusa Andrzejewskiego, dowódcy pułku oraz odcisk palca wskazującego "Olszyny". Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud.„Władek”, rodzonego brata Stanisława.

Legitymacja Stanisława Findeisena „Olszyny” z Brody 53 - Zośki. Dokument wystawiony przez Komendę Okręgu Armii Krajowej dnia 15.08.1944 r. Na dokumencie widoczny podpis kpt. Jana Kajusa Andrzejewskiego, dowódcy pułku oraz odcisk palca wskazującego "Olszyny". Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud.„Władek”, rodzonego brata Stanisława.

Przepustka "Olszyny" z dnia 18.08.1944 roku, ważna tego samego dnia do godz. 20:00. Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud."Władek", rodzonego brata Stanisława.

Przepustka "Olszyny" z dnia 18.08.1944 roku, ważna tego samego dnia do godz. 20:00. Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud."Władek", rodzonego brata Stanisława.

List z Harcerskiej Poczty Polowej wysłany przez Stanisława do rodziców na ul. Wilczą 44. Adresatem na kopercie jest ojciec, inż. S. Findeisen (1873-1970). Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud."Władek", rodzonego brata Stanisława.

List z Harcerskiej Poczty Polowej wysłany przez Stanisława do rodziców na ul. Wilczą 44. Adresatem na kopercie jest ojciec, inż. S. Findeisen (1873-1970). Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud."Władek", rodzonego brata Stanisława.

List do rodziców, z Harcerskiej Poczty Polowej napisany w trakcie Powstania przez Stanisława. <i>"Kochani Rodzice, jestem prawie cały (lekko ranny w nogę). Jestem u pp. Białobrzeskich na Hipotecznej. Czuję się dobrze. Martwię się o Was i o Wszystkich bardzo i zawsze jestem myślą przy Was. Czy nie było wiadomości od Władka? Czy wszystko w porządku? Myślę, że już niedługo wszyscy się zobaczymy. Całuję Was. Staś." </i> Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud."Władek", rodzonego brata Stanisława.

List do rodziców, z Harcerskiej Poczty Polowej napisany w trakcie Powstania przez Stanisława. "Kochani Rodzice, jestem prawie cały (lekko ranny w nogę). Jestem u pp. Białobrzeskich na Hipotecznej. Czuję się dobrze. Martwię się o Was i o Wszystkich bardzo i zawsze jestem myślą przy Was. Czy nie było wiadomości od Władka? Czy wszystko w porządku? Myślę, że już niedługo wszyscy się zobaczymy. Całuję Was. Staś." Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud."Władek", rodzonego brata Stanisława.

<i>"27. VIII [1944] Kochani Rodzice! Pisałem już dwa listy, czy doszły? Jestem już zdrów i w swoim oddziale. Czuję się dobrze. W tej chwili mamy odpoczynek i siedzę na kwaterze. Myślą jestem zawsze przy Was i przy Władku. Czy była od niego wiadomość? Krzyś jest lekko ranny. Miałem o nim wiadomość od Jurka Rybki. Janusz, Bronek i Władek Rybka są ranni, leżą jeszcze w szpitalu. Jak się trzymacie? Miałem wiadomości, że w Śródmieściu spokój (myślę, że względny). Co robi [nieczytelne – Tomek?]. Jak zdrowie Stryja? Bardzo, bardzo chciałbym się już z Wami wszystkimi zobaczyć i może już niedługo to nastąpi a wtedy …"</i> List z Harcerskiej Poczty Polowej napisany przez Stanisława na trzy dni przed śmiercią - 27 sierpnia 1944 (poległ 30.08). Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud."Władek", rodzonego brata Stanisława.

"27. VIII [1944] Kochani Rodzice! Pisałem już dwa listy, czy doszły? Jestem już zdrów i w swoim oddziale. Czuję się dobrze. W tej chwili mamy odpoczynek i siedzę na kwaterze. Myślą jestem zawsze przy Was i przy Władku. Czy była od niego wiadomość? Krzyś jest lekko ranny. Miałem o nim wiadomość od Jurka Rybki. Janusz, Bronek i Władek Rybka są ranni, leżą jeszcze w szpitalu. Jak się trzymacie? Miałem wiadomości, że w Śródmieściu spokój (myślę, że względny). Co robi [nieczytelne – Tomek?]. Jak zdrowie Stryja? Bardzo, bardzo chciałbym się już z Wami wszystkimi zobaczyć i może już niedługo to nastąpi a wtedy …" List z Harcerskiej Poczty Polowej napisany przez Stanisława na trzy dni przed śmiercią - 27 sierpnia 1944 (poległ 30.08). Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud."Władek", rodzonego brata Stanisława.

<i>"...będziemy mieli sobie dużo do opowiadania. Zbyszek Białobrzeski też jest ranny. Z kolegów spotkałem jeszcze Jurka [nieczytelne]. Mikołajczyk leży chory w Laskach. Czy Mamusia ma jakiś kontakt z Jadzią? Ciekawy jestem co u Niej słychać. Jak Wujostwo Karczewscy? W ogóle napiszcie mi jak najwięcej o sobie i wszystkich członkach rodziny, jak też i o znajomych. Jak dajecie sobie radę z żywnością, czy siedzicie w schronie czy w mieszkaniu? Kiedy mamy odpoczynek dostajemy kolejno przepustki „na miasto”, niestety nie mogę do Was dotrzeć ze względu na front. Całuję Was tymczasem mocno, Wasz kochający syn Staś. "</i> List z Harcerskiej Poczty Polowej napisany przez Stanisława na trzy dni przed śmiercią - 27 sierpnia 1944 r. Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud."Władek", rodzonego brata Stanisława.

"...będziemy mieli sobie dużo do opowiadania. Zbyszek Białobrzeski też jest ranny. Z kolegów spotkałem jeszcze Jurka [nieczytelne]. Mikołajczyk leży chory w Laskach. Czy Mamusia ma jakiś kontakt z Jadzią? Ciekawy jestem co u Niej słychać. Jak Wujostwo Karczewscy? W ogóle napiszcie mi jak najwięcej o sobie i wszystkich członkach rodziny, jak też i o znajomych. Jak dajecie sobie radę z żywnością, czy siedzicie w schronie czy w mieszkaniu? Kiedy mamy odpoczynek dostajemy kolejno przepustki „na miasto”, niestety nie mogę do Was dotrzeć ze względu na front. Całuję Was tymczasem mocno, Wasz kochający syn Staś. " List z Harcerskiej Poczty Polowej napisany przez Stanisława na trzy dni przed śmiercią - 27 sierpnia 1944 r. Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud."Władek", rodzonego brata Stanisława.

Kopia listu od rodziców, który Stanisław miał przy sobie w chwili śmierci. Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud."Władek", rodzonego brata Stanisława.

Kopia listu od rodziców, który Stanisław miał przy sobie w chwili śmierci. Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud."Władek", rodzonego brata Stanisława.

Pismo Kierownik Biura Informacji Poslkiego Czerwonego Krzyża do matki Stanisława, Alicji Findeisen, informujące o ekshumacji kpr. pchor. Stanisława Findeisena ps. Olszyna przeprowadzonej 30.04.1945 roku z terenu tunelu samochodowego Zakładów „Polski Fiat" (adres podany w piśmie - ul. Sapieżyńska 1), na teren Ogrodu Krasińskich, numer znaczka grobowego 2050. Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud.”Władek„, rodzonego brata Stanisława.

Pismo Kierownik Biura Informacji Poslkiego Czerwonego Krzyża do matki Stanisława, Alicji Findeisen, informujące o ekshumacji kpr. pchor. Stanisława Findeisena ps. Olszyna przeprowadzonej 30.04.1945 roku z terenu tunelu samochodowego Zakładów „Polski Fiat" (adres podany w piśmie - ul. Sapieżyńska 1), na teren Ogrodu Krasińskich, numer znaczka grobowego 2050. Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud.”Władek„, rodzonego brata Stanisława.

Lista ekshumacyjna ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie. Dokument datowany na 25 stycznia 1946. Miejsce śmierci - garaż "Fiata" oraz błędna data zgonu - 29.08.1944. Na liście podany także błędny rok urodzenia - 1922.

Lista ekshumacyjna ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie. Dokument datowany na 25 stycznia 1946. Miejsce śmierci - garaż "Fiata" oraz błędna data zgonu - 29.08.1944. Na liście podany także błędny rok urodzenia - 1922.

Lista ekshumacyjna ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie - lista osób ekshumowanych między 19 a 24 maja 1947 roku, w pozycji 222 (numer aktu) Stanisław Roman Findeisen, data ekshumacji - 20.05.1947, podana data zgonu - 30.08.1944, data urodzenia: 7 X 1924.

Lista ekshumacyjna ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie - lista osób ekshumowanych między 19 a 24 maja 1947 roku, w pozycji 222 (numer aktu) Stanisław Roman Findeisen, data ekshumacji - 20.05.1947, podana data zgonu - 30.08.1944, data urodzenia: 7 X 1924.

Fotografia powojenna autorstwa Tadeusza Bukowskiego ps. "Bończa" Trzech chłopców porządkujących (ozdabiających kwiatami?) grób poległych harcerzy na terenie południowej hali zakładów Polskiego Fiata przy ul. Sapieżyńskiej 6. W tle najprawdopodobniej ruiny oficyn na posesji Zakroczymska 7 i Zakroczymska 5. Na grobie krzyż z założonym uszkodzonym hełmem, poniżej tablica z napisem: "W dniu 30 sierpnia 1944 roku w tym miejscu zginęli śmiercią żołnierza harcerze z batalionu "Zośka" Zawrat [Tadeusz Muller] 19 lat Mucha [Stefan Wiśniewski] 19 lat Plon [Zbigniew Wojciechowski] 20 lat Olszyna [Stanisław Findeisen] 20 lat Cześć ich pamięci". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/12471

Fotografia powojenna autorstwa Tadeusza Bukowskiego ps. "Bończa" Trzech chłopców porządkujących (ozdabiających kwiatami?) grób poległych harcerzy na terenie południowej hali zakładów Polskiego Fiata przy ul. Sapieżyńskiej 6. W tle najprawdopodobniej ruiny oficyn na posesji Zakroczymska 7 i Zakroczymska 5. Na grobie krzyż z założonym uszkodzonym hełmem, poniżej tablica z napisem: "W dniu 30 sierpnia 1944 roku w tym miejscu zginęli śmiercią żołnierza harcerze z batalionu "Zośka" Zawrat [Tadeusz Muller] 19 lat Mucha [Stefan Wiśniewski] 19 lat Plon [Zbigniew Wojciechowski] 20 lat Olszyna [Stanisław Findeisen] 20 lat Cześć ich pamięci". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/12471

Trzech chłopców przy grobie poległych harcerzy na terenie południowej hali zakładów Polskiego Fiata przy ul. Sapieżyńskiej 6. W tle najprawdopodobniej ruiny oficyn na posesji Zakroczymska 7 i Zakroczymska 5. Na grobie krzyż z założonym uszkodzonym hełmem (trzymanym przez chłopca), poniżej tablica z napisem: "W dniu 30 sierpnia 1944 roku w tym miejscu zginęli śmiercią żołnierza harcerze z batalionu "Zośka" Zawrat [Tadeusz Muller] 19 lat Mucha [Stefan Wiśniewski] 19 lat Plon [Zbigniew Wojciechowski] 20 lat Olszyna [Stanisław Findeisen] 20 lat Cześć ich pamięci". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/12472

Trzech chłopców przy grobie poległych harcerzy na terenie południowej hali zakładów Polskiego Fiata przy ul. Sapieżyńskiej 6. W tle najprawdopodobniej ruiny oficyn na posesji Zakroczymska 7 i Zakroczymska 5. Na grobie krzyż z założonym uszkodzonym hełmem (trzymanym przez chłopca), poniżej tablica z napisem: "W dniu 30 sierpnia 1944 roku w tym miejscu zginęli śmiercią żołnierza harcerze z batalionu "Zośka" Zawrat [Tadeusz Muller] 19 lat Mucha [Stefan Wiśniewski] 19 lat Plon [Zbigniew Wojciechowski] 20 lat Olszyna [Stanisław Findeisen] 20 lat Cześć ich pamięci". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/12472

Fotografia powojenna. Grób poległych harcerzy na terenie południowej hali zakładów Polskiego Fiata przy ul. Sapieżyńskiej 6. W tle najprawdopodobniej ruiny oficyny na posesji Zakroczymska 5. Na grobie krzyż z założonym uszkodzonym hełmem, poniżej tablica z napisem: "W dniu 30 sierpnia 1944 roku w tym miejscu zginęli śmiercią żołnierza harcerze z batalionu "Zośka" Zawrat [Tadeusz Muller] 19 lat Mucha [Stefan Wiśniewski] 19 lat Plon [Zbigniew Wojciechowski] 20 lat Olszyna [Stanisław Findeisen] 20 lat Cześć ich pamięci". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/12473

Fotografia powojenna. Grób poległych harcerzy na terenie południowej hali zakładów Polskiego Fiata przy ul. Sapieżyńskiej 6. W tle najprawdopodobniej ruiny oficyny na posesji Zakroczymska 5. Na grobie krzyż z założonym uszkodzonym hełmem, poniżej tablica z napisem: "W dniu 30 sierpnia 1944 roku w tym miejscu zginęli śmiercią żołnierza harcerze z batalionu "Zośka" Zawrat [Tadeusz Muller] 19 lat Mucha [Stefan Wiśniewski] 19 lat Plon [Zbigniew Wojciechowski] 20 lat Olszyna [Stanisław Findeisen] 20 lat Cześć ich pamięci". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/12473

Zaświadczenie z Komisji Likwidacyjnej Stanisława Findeisena - Olszyny. Podpisano - por. Henryk Kozłowski [„Kmita”], por. Jan Rodowicz [„Anoda"], płk. Jan Mauzrkiewicz ”Radosław", przewodniczący Komisji Likwidacyjnej b. AK, Obszar Centralny. Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud.”Władek„, rodzonego brata Stanisława.

Zaświadczenie z Komisji Likwidacyjnej Stanisława Findeisena - Olszyny. Podpisano - por. Henryk Kozłowski [„Kmita”], por. Jan Rodowicz [„Anoda"], płk. Jan Mauzrkiewicz ”Radosław", przewodniczący Komisji Likwidacyjnej b. AK, Obszar Centralny. Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud.”Władek„, rodzonego brata Stanisława.

Nekrolog zamieszczony przez rodziców poległego Stanisława oraz przez jego brata w prasie w roku 1947. Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud."Władek", rodzonego brata Stanisława.

Nekrolog zamieszczony przez rodziców poległego Stanisława oraz przez jego brata w prasie w roku 1947. Skan udostępniony ze zbiorów rodzinnych przez p. Władysława Findeisena, pseud."Władek", rodzonego brata Stanisława.

Powązki Wojskowe - kwatera poległych żołnierzy Batalionu "Zośka". Fot. Wikipedia/domena publiczna

Powązki Wojskowe - kwatera poległych żołnierzy Batalionu "Zośka". Fot. Wikipedia/domena publiczna

Nasz newsletter