Powrót do biogramów

Stanisław Wacław
Harasymowicz

Pseudonim
"Lalka"
Data urodzenia
1917-10-26
Data śmierci
1944-08-11
Stopień
dowódca drużyny - plutonu
Stopień
podporucznik rezerwy artylerii - cichociemny
Miejsce urodzenia
Lwów
Udział w wojnie obronnej 1939 r.
Ochotnik w 1. pułku Obrony Warszawy. Po kapitulacji stolicy nie poszedł do niewoli.
Służba wojskowa 1939-1944
Po zakończonej kampanii 1939 r. przez Węgry przedostał się do Francji, gdzie trafił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii. W 1940 r. ewakuowany do Wielkiej Brytanii, wcielony do 1. pułku artylerii ciężkiej.
Udział w konspiracji 1939-1944
W Wielkiej Brytanii zgłosił akces służby w okupowanym kraju. Przeszkolony w Szkocji na kursach dla cichociemnych - dywersja i propaganda. 5 listopada 1943 r. zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej. Zrzucony do kraju w nocy 16/17.04.1944 r. w ramach operacji lotniczej "Weller 15". Zrzut przyjęła placówka odbiorcza "Obraz", położona 12 km na południowy wschód od Tłuszcza, w powiecie radzymińskim.
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - batalion "Czata 49" - dowódca drużyny w oddziale por. "Zgody", od 6.08.1944 dowódca plutonu "Mieczyków"
Szlak bojowy
Wola
Odniesione rany
Ciężko ranny 10.08.1944 r. w przeciwnatarciu na Stawkach, ponownie ranny w czasie transportu do szpitala.
Odznaczenia
Krzyż Virtuti Militari V klasy
Miejsce (okoliczności) śmierci
Zmarł z odniesionych ran w szpitalu Jana Bożego. Według innej wersji zginął 10.08.1944 r. ponownie raniony w drodze do szpitala.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram