Stanisław Józef Kozłowski

Pseudonim:
"Andrzej"
Data urodzenia:
1896-11-19
Data śmierci:
1971-11-24
Funkcja:
z-ca d-cy plut.
Stopień:
podporucznik
Numer legitymacji AK :
leg. AK nr 12.238
Miejsce urodzenia:
Dąbrowa Górnicza
Imiona rodziców :
Ignacy - Wiktoria z domu Cieślikowska
Udział w konspiracji 1939 - 1944:
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 4 Rejon - 2 kompania WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania)
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa, ul. Szustra
Oddział :
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - zgrupowanie "Chrobry II" - kompania rezerwowa
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Warszawski Korpus Armii Krajowej (od 20.09.1944):
28. Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei - 36. pułk piechoty Legii Akademickiej - komp. osłony - z-ca d-cy plut.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI B Fallingbostel, Oflagu II D Gross Born (Grossborn-Westfalenhof), Stalagu X B Sandbostel
Numer jeniecki:
1356
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu pracował w szkolnictwie polskim w Niemczech pełniąc funkcję Kierownika VII Okręgu Szkolnego w Baden - Baden
Miejsce śmierci :
Puszcza Mariańska
Informacje dodatkowe:
Na należącej do ppor. Stanisława Józefa Kozłowskiego ps. „Andrzej” legitymacji wystawionej przez Centralę Szkolnictwa Polskiego w Niemczech widoczny jest podpis kierownika Centrali - Tadeusza Pasierbińskiego, a na odwrocie dokumentu - podpis kpt. Tadeusza Likiernika, ojca Stanisława Likiernika ps. „Stach" z Oddziału Dyspozycyjnego "A" ("Kolegium A") Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, MPW-zbiory: P/7031 oraz P/7054 dar p. Macieja Kobińskiego. Prezentowana w biogramie legitymacja Stanisława Józefa Kozłowskiego wystawiona przez Centralę Szkolnictwa Polskiego w Niemczech pochodzi ze zbiorów prywatnych p. Michała Urbanowskiego, ze spuścizny po ojcu ofiarodawcy skanu. Kserokopia skróconego aktu zgonu oraz broszury wspomnieniowej o S. Kozłowskim przekazane do zasobu teczek uczestników Powstania Warszawskiego w zasobie Pokoju Kombatanta MPW.
Publikacje:
Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 5, Wykaz uczestników-żołnierzy powstania warszawskiego A-Kö / red. nauk. Piotr Rozwadowski, Wyd. "Bellona”, Fundacja " Warszawa Walczy 1939-1945", 2002.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fotografia wykonana w Stalagu XI B Fallingbostel w pierwszych dniach października 1944. Fot. dołączona do karty obozowej Stanisława Kozłowskiego (P/7054)

Fotografia wykonana w Stalagu XI B Fallingbostel w pierwszych dniach października 1944. Fot. dołączona do karty obozowej Stanisława Kozłowskiego (P/7054)

ppor. Stanisław Kozłowski ps. "Andrzej" (1896 - 1971). Fotografia z broszury biograficznej oznaczonej w zbiorach MPW jako przy P/7054

ppor. Stanisław Kozłowski ps. "Andrzej" (1896 - 1971). Fotografia z broszury biograficznej oznaczonej w zbiorach MPW jako przy P/7054

ppor. Stanisław Kozłowski ps. "Andrzej" (1896 - 1971). Fot. z dokumentów wojskowych z roku 1945. Skan ze zbiorów prywatnych udostępnił p. Michał Urbanowski.

ppor. Stanisław Kozłowski ps. "Andrzej" (1896 - 1971). Fot. z dokumentów wojskowych z roku 1945. Skan ze zbiorów prywatnych udostępnił p. Michał Urbanowski.

Należąca do Stanisława Kozłowskiego ps. Andrzej legitymacja Armii Krajowej nr 12238, wystawiona z datą 25.07.1944 r. Stopień i nazwisko: ppor. Stanisław Kozłowski ps. "Andrzej". Na odwrocie przydział: z-ca dowódcy plutonu. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-7834 (P/7031/10), dar p. Macieja Kobińskiego.

Należąca do Stanisława Kozłowskiego ps. Andrzej legitymacja Armii Krajowej nr 12238, wystawiona z datą 25.07.1944 r. Stopień i nazwisko: ppor. Stanisław Kozłowski ps. "Andrzej". Na odwrocie przydział: z-ca dowódcy plutonu. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-7834 (P/7031/10), dar p. Macieja Kobińskiego.

Zaświadczenie o przyznaniu Krzyża Walecznych, wystawione w Stalagu X B Sandbostel dla Stanisława Kozłowskiego. Na dokumencie widoczny podpis: H. Ryś B[a]rkowski, Komendant V Obwodu WSOP  [Wacława Granata ps. Ryś]. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-7835 (P/7031/10), dar p. Macieja Kobińskiego.

Zaświadczenie o przyznaniu Krzyża Walecznych, wystawione w Stalagu X B Sandbostel dla Stanisława Kozłowskiego. Na dokumencie widoczny podpis: H. Ryś B[a]rkowski, Komendant V Obwodu WSOP [Wacława Granata ps. Ryś]. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-7835 (P/7031/10), dar p. Macieja Kobińskiego.

Karta obozowa Stanisława Kozłowskiego (Stalag XIB, Oflag IID, Stalag XB), dokument ze zdjęciem. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7054, dar p. Macieja Kobińskiego.

Karta obozowa Stanisława Kozłowskiego (Stalag XIB, Oflag IID, Stalag XB), dokument ze zdjęciem. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7054, dar p. Macieja Kobińskiego.

Karta obozowa Stanisława Kozłowskiego - rewers. Dokument ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7054, dar p. Macieja Kobińskiego.

Karta obozowa Stanisława Kozłowskiego - rewers. Dokument ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7054, dar p. Macieja Kobińskiego.

Legitymacja wystawiona na nazwisko Stanisława Józefa Kozłowskiego przez Centralę Szkolnictwa Polskiego w Niemczech. Na dokumencie widoczny jest podpis kierownika Centrali - Tadeusza Pasierbińskiego, a na odwrocie - podpis kpt. Tadeusza Likiernika, ojca Stanisława Likiernika ps. „Stach" z Oddziału Dyspozycyjnego "A" ("Kolegium A") Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.. Skan ze zbiorów prywatnych udostępnił p. Michał Urbanowski. Legitymacja pochodzi ze spuścizny po ojcu ofiarodawcy skanu.

Legitymacja wystawiona na nazwisko Stanisława Józefa Kozłowskiego przez Centralę Szkolnictwa Polskiego w Niemczech. Na dokumencie widoczny jest podpis kierownika Centrali - Tadeusza Pasierbińskiego, a na odwrocie - podpis kpt. Tadeusza Likiernika, ojca Stanisława Likiernika ps. „Stach" z Oddziału Dyspozycyjnego "A" ("Kolegium A") Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.. Skan ze zbiorów prywatnych udostępnił p. Michał Urbanowski. Legitymacja pochodzi ze spuścizny po ojcu ofiarodawcy skanu.

Legitymacja wystawiona na nazwisko Stanisława Józefa Kozłowskiego przez Centralę Szkolnictwa Polskiego w Niemczech. Na dokumencie widoczny jest podpis kierownika Centrali - Tadeusza Pasierbińskiego, a na odwrocie - podpis kpt. Tadeusza Likiernika, ojca Stanisława Likiernika ps. „Stach" z Oddziału Dyspozycyjnego "A" ("Kolegium A") Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.. Skan ze zbiorów prywatnych udostępnił p. Michał Urbanowski. Legitymacja pochodzi ze spuścizny po ojcu ofiarodawcy skanu.

Legitymacja wystawiona na nazwisko Stanisława Józefa Kozłowskiego przez Centralę Szkolnictwa Polskiego w Niemczech. Na dokumencie widoczny jest podpis kierownika Centrali - Tadeusza Pasierbińskiego, a na odwrocie - podpis kpt. Tadeusza Likiernika, ojca Stanisława Likiernika ps. „Stach" z Oddziału Dyspozycyjnego "A" ("Kolegium A") Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.. Skan ze zbiorów prywatnych udostępnił p. Michał Urbanowski. Legitymacja pochodzi ze spuścizny po ojcu ofiarodawcy skanu.

Polish Military Identity Card, kserokopia dołączona do dokumentów, oznaczona jako "przy P/7054/10, dar p. Macieja Kobińskiego.

Polish Military Identity Card, kserokopia dołączona do dokumentów, oznaczona jako "przy P/7054/10, dar p. Macieja Kobińskiego.

Dokument wystawiony przez Wydział Konsularny Polskiej Misji Wojskowej dla udającego się w delegację Stanisława Kozłowskiego. Skan ze zbiorów prywatnych udostępnił p. Michał Urbanowski.

Dokument wystawiony przez Wydział Konsularny Polskiej Misji Wojskowej dla udającego się w delegację Stanisława Kozłowskiego. Skan ze zbiorów prywatnych udostępnił p. Michał Urbanowski.

Nasz newsletter