Pseudonim
"Kruk"
Data urodzenia
1919-05-08
Data śmierci
1944-09-21
Stopień
-
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 129 Miejsce: 31
Stopień
plutonowy podchorąży
Numer legitymacji AK
109 Obszar
Miejsce urodzenia
Poskula
Imiona rodziców
Władysław - Katarzyna
Udział w kampanii wrześniowej 1939
28 Pułk Artylerii Lekkiej (28 pal) - 22 sierpnia pułk wszedł w skład 28 Dywizji Piechoty Armii „Łódź”. Po rozbiciu Armii „Łódź” pułk uczestniczył w obronie Twierdzy Modlin, kończąc działania bojowe 29 września, po kapitulacji twierdzy. Wg danych PCK [sygn. 20398 - oryginalna kartoteka jeniecka I] Stanisław Kuśpit przebywał w niewoli w Stalagu IX-C; nr jeńca 11632; zwolniony 01.07.1940 ze Stalagu IX-C do Urzędu Pracy Heiligenstadt.[uwaga! w zapisie podana data ur. 05.08.1916, dane za bazą Straty.pl]
Udział w konspiracji 1939-1944
Obszar Warszawski Armii Krajowej - kompania ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego AK "Koszta" - II pluton
Adres przed Powstaniem Warszawskim
Warszawa ul. Chłodna 38
Oddział
Obszar Warszawski Armii Krajowej - kompania ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego AK "Koszta" - II pluton
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Odniesione rany
Ciężko ranny 7.09.1944 r.
Miejsce (okoliczności) śmierci
Zmarł w wyniku odniesionych ran głowy. Pochowany został tymczasowo na ul. Zgoda 11, na placu przed budynkiem Banku Towarzystw Spółdzielczych (Dom "Pod Orłami"). Po wojnie ekshumowany na Powązki Wojskowe.
Miejsce pochówku
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kw. A 27, rząd 10, grób 16. W tej samej mogile pochowana jest żona Stanisława - Janina Kuśpit (1912-1974) i poległy w czasie Powstania Warszawskiego Bronisław Gwiaździński ps. „Sokół” (1922-1944)
Źródła
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory (P/8277, fotografie z okresu Powstania Warszawskiego autorstwa Eugeniusza Lokajskiego: MPW-IN/10, MPW-IN/42-44, MPW-IN/157-161), PCK kartoteka, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. Zdjęcie mogiły udostępnił p. Piotr Blak
Publikacje
Kryska-Karski Tadeusz, Straty korpusu oficerskiego 1939-1945, Londyn, 1996, Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych
Uwagi
Poległ 20 lub 21.09.1944 r. Data zgonu w zapisach PCK - 21.09.1944. Poległego rozpoznała żona, Janina Kuśpit. Miejsce śmierci na liście ekshumacyjnej - ul. Sienkiewicza 12
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram