Pseudonim:
"Kruk"
Data urodzenia:
1919-05-08
Data śmierci:
1944-09-21
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 129 Miejsce: 31
Stopień:
plutonowy podchorąży
Numer legitymacji AK:
109 Obszar
Miejsce urodzenia:
Poskula
Imiona rodziców:
Władysław - Katarzyna
Udział w kampanii wrześniowej 1939 :
28 Pułk Artylerii Lekkiej (28 pal) - 22 sierpnia pułk wszedł w skład 28 Dywizji Piechoty Armii „Łódź”. Po rozbiciu Armii „Łódź” pułk uczestniczył w obronie Twierdzy Modlin, kończąc działania bojowe 29 września, po kapitulacji twierdzy. Wg danych PCK [sygn. 20398 - oryginalna kartoteka jeniecka I] Stanisław Kuśpit przebywał w niewoli w Stalagu IX-C; nr jeńca 11632; zwolniony 01.07.1940 ze Stalagu IX-C do Urzędu Pracy Heiligenstadt.[uwaga! w zapisie podana data ur. 05.08.1916, dane za bazą Straty.pl]
Udział w konspiracji 1939-1944:
Obszar Warszawski Armii Krajowej - kompania ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego AK "Koszta" - II pluton
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Chłodna 38
Oddział:
Obszar Warszawski Armii Krajowej - kompania ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego AK "Koszta" - II pluton
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Odniesione rany:
Ciężko ranny 7.09.1944 r.
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Zmarł w wyniku odniesionych ran głowy. Pochowany został tymczasowo na ul. Zgoda 11, na placu przed budynkiem Banku Towarzystw Spółdzielczych (Dom "Pod Orłami"). Po wojnie ekshumowany na Powązki Wojskowe.
Miejsce pochówku :
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kw. A 27, rząd 10, grób 16. W tej samej mogile pochowana jest żona Stanisława - Janina Kuśpit (1912-1974) i poległy w czasie Powstania Warszawskiego Bronisław Gwiaździński ps. „Sokół” (1922-1944)
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory (P/8277, fotografie z okresu Powstania Warszawskiego autorstwa Eugeniusza Lokajskiego: MPW-IN/10, MPW-IN/42-44, MPW-IN/157-161), PCK kartoteka, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. Zdjęcie mogiły udostępnił p. Piotr Blak
Publikacje :
Kryska-Karski Tadeusz, Straty korpusu oficerskiego 1939-1945, Londyn, 1996, Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych
Uwagi:
Poległ 20 lub 21.09.1944 r. Data zgonu w zapisach PCK - 21.09.1944. Poległego rozpoznała żona, Janina Kuśpit. Miejsce śmierci na liście ekshumacyjnej - ul. Sienkiewicza 12
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

plut. pchor. Stanisław Kuśpit "Kruk". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8277

plut. pchor. Stanisław Kuśpit "Kruk". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8277

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Grupa uzbrojonych powstańców z kompanii „Koszta” na podwórzu kamienicy Moniuszki 11. Od lewej stoją: plut. pchor. Włodzimierz Radajewski „Rataj”, plut. pchor. Stanisław Kuśpit „Kruk”, Jerzy Issajew „Włodek”, NN. Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/10

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Grupa uzbrojonych powstańców z kompanii „Koszta” na podwórzu kamienicy Moniuszki 11. Od lewej stoją: plut. pchor. Włodzimierz Radajewski „Rataj”, plut. pchor. Stanisław Kuśpit „Kruk”, Jerzy Issajew „Włodek”, NN. Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/10

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Grupa Powstańców z kompanii "Koszta" przy bocznym wejściu do gmachu Filharmonii przy ul. Jasnej 5. Od lewej: Zofia Domańska "Zocha" (siostra autora zdjęć), por. Roman Rozmiłowski "Zawada", trzymający niemiecki zdobyczny pistolet maszynowy MP 28 II "bergmann", ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk" i kpr. pchor. Antoni Tuleja "Niedźwiedź". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/42

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Grupa Powstańców z kompanii "Koszta" przy bocznym wejściu do gmachu Filharmonii przy ul. Jasnej 5. Od lewej: Zofia Domańska "Zocha" (siostra autora zdjęć), por. Roman Rozmiłowski "Zawada", trzymający niemiecki zdobyczny pistolet maszynowy MP 28 II "bergmann", ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk" i kpr. pchor. Antoni Tuleja "Niedźwiedź". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/42

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Grupa Powstańców z kompanii "Koszta" przy bocznym wejściu do gmachu Filharmonii przy ul. Jasnej 5. Od lewej: Zofia Domańska "Zocha" (siostra autora zdjęć), por. Roman Rozmiłowski "Zawada", trzymający niemiecki zdobyczny pistolet maszynowy MP 28 II "bergmann", ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk" i kpr. pchor. Antoni Tuleja "Niedźwiedź". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/43

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Grupa Powstańców z kompanii "Koszta" przy bocznym wejściu do gmachu Filharmonii przy ul. Jasnej 5. Od lewej: Zofia Domańska "Zocha" (siostra autora zdjęć), por. Roman Rozmiłowski "Zawada", trzymający niemiecki zdobyczny pistolet maszynowy MP 28 II "bergmann", ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk" i kpr. pchor. Antoni Tuleja "Niedźwiedź". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/43

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Grupa Powstańców z kompanii "Koszta" przy bocznym wejściu do gmachu Filharmonii przy ul. Jasnej 5. Od lewej: Zofia Domańska "Zocha" (siostra autora zdjęć), por. Roman Rozmiłowski "Zawada" trzymający niemiecki zdobyczny pistolet maszynowy MP 28 II "bergmann", ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk" i kpr. pchor. Antoni Tuleja "Niedźwiedź". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/44

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Grupa Powstańców z kompanii "Koszta" przy bocznym wejściu do gmachu Filharmonii przy ul. Jasnej 5. Od lewej: Zofia Domańska "Zocha" (siostra autora zdjęć), por. Roman Rozmiłowski "Zawada" trzymający niemiecki zdobyczny pistolet maszynowy MP 28 II "bergmann", ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk" i kpr. pchor. Antoni Tuleja "Niedźwiedź". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/44

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Musztra II plutonu kompanii "Koszta" na podwórzu kamienicy Jankowskiego przy ul. Moniuszki 12. Przed frontem plutonu (odwrócony tyłem) stoi ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk", nieopodal niego stoi prowadzący musztrę plut. Edmund Klimaszewski "Jerzy"; w pierwszej czwórce od prawej: strz. Paweł Kowalczyk "Andrzej", st. strz. . Tadeusz Jankowski "Owa", st. strz. Zdzisław Kamiński "Czarny", strz. Stanisław Zieliński "Zielony"; w drugiej czwórce: pierwszy od prawej st. strz.  Henryk Gędziorowski "Henryk".  Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/157

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Musztra II plutonu kompanii "Koszta" na podwórzu kamienicy Jankowskiego przy ul. Moniuszki 12. Przed frontem plutonu (odwrócony tyłem) stoi ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk", nieopodal niego stoi prowadzący musztrę plut. Edmund Klimaszewski "Jerzy"; w pierwszej czwórce od prawej: strz. Paweł Kowalczyk "Andrzej", st. strz. . Tadeusz Jankowski "Owa", st. strz. Zdzisław Kamiński "Czarny", strz. Stanisław Zieliński "Zielony"; w drugiej czwórce: pierwszy od prawej st. strz. Henryk Gędziorowski "Henryk". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/157

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Musztra II plutonu kompanii "Koszta" na podwórzu kamienicy Jankowskiego przy ul. Moniuszki 12. Na pierwszym planie (odwrócony tyłem) stoi ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk", nieopodal niego stoi prowadzący musztrę plut. Edmund Klimaszewski "Jerzy"; widoczna na fotografii pierwsza trójka od prawej: st. strz. Tadeusz Jankowski "Owa", st. strz. Zdzisław Kamiński "Czarny", strz. Stanisław Zieliński "Zielony". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/158

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Musztra II plutonu kompanii "Koszta" na podwórzu kamienicy Jankowskiego przy ul. Moniuszki 12. Na pierwszym planie (odwrócony tyłem) stoi ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk", nieopodal niego stoi prowadzący musztrę plut. Edmund Klimaszewski "Jerzy"; widoczna na fotografii pierwsza trójka od prawej: st. strz. Tadeusz Jankowski "Owa", st. strz. Zdzisław Kamiński "Czarny", strz. Stanisław Zieliński "Zielony". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/158

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Zbiórka II plutonu kompanii "Koszta" na podwórzu kamienicy Jankowskiego przy ul. Moniuszki 12. Mjr Stefan Mich "Kmita" dokonuje przeglądu pododdziału. Na pierwszym planie (odwrócony tyłem) ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk", pierwszy od prawej por. Roman Rozmiłowski "Zawada". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/160

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Zbiórka II plutonu kompanii "Koszta" na podwórzu kamienicy Jankowskiego przy ul. Moniuszki 12. Mjr Stefan Mich "Kmita" dokonuje przeglądu pododdziału. Na pierwszym planie (odwrócony tyłem) ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk", pierwszy od prawej por. Roman Rozmiłowski "Zawada". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/160

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Zbiórka II plutonu kompanii "Koszta" na podwórzu kamienicy Jankowskiego przy ul. Moniuszki 12. Ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk" zdaje raport mjr. Stefanowi Michowi "Kmicie". Z tyłu po prawej stoi jego zastępca por. Roman Rozmiłowski "Zawada". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/161

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Zbiórka II plutonu kompanii "Koszta" na podwórzu kamienicy Jankowskiego przy ul. Moniuszki 12. Ppor. Stanisław Kuśpit "Kruk" zdaje raport mjr. Stefanowi Michowi "Kmicie". Z tyłu po prawej stoi jego zastępca por. Roman Rozmiłowski "Zawada". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/161

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

Mogiła  plut. pchor. Stanisława Kuśpita na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Fot. udostępnił p. Piotr Blak

Mogiła plut. pchor. Stanisława Kuśpita na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Fot. udostępnił p. Piotr Blak

Nasz newsletter