Stanisław Longin Mackiewicz

Pseudonim:
"Żak"
Data urodzenia:
1924-09-10
Data śmierci:
-
Funkcja:
celowniczy rkm
Stopień:
strzelec - starszy strzelec
Numer legitymacji AK:
51592
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Piotr - Marianna
Udział w konspiracji 1939-1944:
V Obwód Mokotów Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 4 Rejon - 1 kompania
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - pułk "Baszta" - batalion "Olza" - kompania O-2 ppor. "Misiewicza"
Szlak bojowy:
Mokotów - kanały - Śródmieście Południe
Odniesione rany:
Ranny 25.09.1944 r.
Awanse:
Awansowany do stopnia starszego strzelca.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 344 Lamsdorf, Stalagu XVII A Kaisersteinbruch
Numer jeniecki:
105195
Odznaczenia:
Odznaka Pamiątkowa Armii Krajowej
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu służył w II Korpusie Polskim we Włoszech, odkomenderowany na studia. Wyemigrował do Australii.
Informacje dodatkowe :
Stanisław Mackiewicz w czasie okupacji zatrudniony był w Biurze Inżynieryjno-Budowlanym. Na rozkaz Armii Krajowej uczestniczył w kursie samochodowym i motocyklowym (Kursy Samochodowe Tuszyńskiego)
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, MPW -zbiory, sygn. P/6684
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Stanisław Longin Mackiewicz  "Żak". Fotografia z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Stanisław Longin Mackiewicz "Żak". Fotografia z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Stanisław Longin Mackiewicz  "Żak". Fotografia z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Stanisław Longin Mackiewicz "Żak". Fotografia z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Ausweis für Luftschutzwarte - dokument wydany 1 lipca 1944 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Ausweis für Luftschutzwarte - dokument wydany 1 lipca 1944 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Ausweis für Luftschutzwarte - dokument wydany 1 lipca 1944 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Ausweis für Luftschutzwarte - dokument wydany 1 lipca 1944 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Dienstausweis (legitymacja służbowa) dokument ze zdjęciem, wydany 5 sierpnia 1943 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Dienstausweis (legitymacja służbowa) dokument ze zdjęciem, wydany 5 sierpnia 1943 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Dienstausweis (legitymacja służbowa) dokument ze zdjęciem, wydany 5 sierpnia 1943 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Dienstausweis (legitymacja służbowa) dokument ze zdjęciem, wydany 5 sierpnia 1943 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Bescheinigung - poświadczenie rejestracji i posiadania karty pracy nr 919/248658, wystawione 16 stycznia 1943 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Bescheinigung - poświadczenie rejestracji i posiadania karty pracy nr 919/248658, wystawione 16 stycznia 1943 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Legitymacja uczestnika Kursów Samochodowych Tuszyńskiego, wystawiona 17 maja 1944 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Legitymacja uczestnika Kursów Samochodowych Tuszyńskiego, wystawiona 17 maja 1944 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Legitymacja uczestnika Kursów Samochodowych Tuszyńskiego, wystawiona 17 maja 1944 r.  - Stanisław Mackiewicz uczestniczył w kursie samochodowym i motocyklowym na rozkaz AK. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Legitymacja uczestnika Kursów Samochodowych Tuszyńskiego, wystawiona 17 maja 1944 r. - Stanisław Mackiewicz uczestniczył w kursie samochodowym i motocyklowym na rozkaz AK. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Kennkarta ze zdjęciem, wydana 17 listopada 1942 r. Na okładce dopiski "B 105195, Mackiewicz Stanisław, 1756", dokument sklejony taśmą. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Kennkarta ze zdjęciem, wydana 17 listopada 1942 r. Na okładce dopiski "B 105195, Mackiewicz Stanisław, 1756", dokument sklejony taśmą. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6684

Bescheinigung - dokument ze zdjęciem, poświadczenie o etatowym zatrudnieniu w Biurze Inżynieryjno-Budowlanym

Bescheinigung - dokument ze zdjęciem, poświadczenie o etatowym zatrudnieniu w Biurze Inżynieryjno-Budowlanym

Nasz newsletter