Pseudonim:
"Marian"
Data urodzenia:
1918-11-10
Data śmierci:
-
Funkcja:
-
Nazwisko konspiracyjne:
Kazimierz Zawadzki
Miejsce urodzenia:
Młodzawy koło Skarżyska-Kamiennej
Imiona rodziców:
Wawrzyniec - Maria z domu Błaszczyk
Wykształcenie do 1939 r. :
Ukończył szkołę powszechną w Bzinie i Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Skarżysku-Kamiennej. W 1937 roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Przerwała je wojna.
Udział w kampanii wrześniowej 1939 r. :
We wrześniu 1939 walczył jako ochotnik w oddziale płk. Stefana Hanki-Kuleszy w bitwie pod Kamionką Strumiłową i w lasach pod Rawą Ruską.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Po powrocie w rodzinne strony, w październiku 1939 wstąpił do konspiracyjnej organizacji wojskowej „Orzeł Biały”. Był podkomendnym o. Teodora Filipa, gwardiana klasztoru franciszkanów w Skarżysku-Kamiennej, bezpośrednio podległego kpt. Ludwikowi Milke. W 1941 roku został członkiem organizacji wojskowej „Polska Niepodległa”. Ukończył szkołę podchorążych AK w obwodzie „Morwa” w Skarżysku-Kamiennej. Następnie został przydzielony do oddziału Kedywu Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. Intensywny okres tej służby został przerwany falą aresztowań w Skarżysku i poszukiwaniami przez gestapo, wskutek czego Stanisław Michnowski wyjechał do Warszawy, gdzie ukrywał się pod nazwiskiem Kazimierz Zawadzki.
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Ursus, ul. Mickiewicza 10
Miejsce koncentracji na godzinę "W":
Ursus
Oddział :
VII Obwód „Obroża” (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 6 Rejon „Helenów” (Pruszków) - 3 batalion pod dowództwem mjr. Władysława Wrotniaka „Dotrzeba”, „Domir” - 10. kompania „Kordian„ pod dowództwem kpt. Mariana Krawczyka ”Janosa" (1897-1979).
Szlak bojowy :
Lasy Sękocińskie
Losy po wojnie:
Po wojnie wznowił studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Po ich ukończeniu w 1950 roku, w wyniku nacisków partyjnych, został zwolniony ze stanowiska asystenta na uczelni. Otrzymał pracę w Obserwatorium Geofizycznym w Świdrze (przejętym później przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk). W 1972 roku uzyskał doktorat, w 1984 roku docenturę. W IG PAN kierował Pracownią Elektryczności Atmosfery aż do przejścia na emeryturę w 1990 roku. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych i 3 monografii.
Informacje dodatkowe:
Od 1939 roku jest członkiem Sodalicji Mariańskiej.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego - materiały do Słownika Uczestników PW, Pokój Kombatanta, MPW-ankieta, materiały udostępnione przez p. Stanisława Michnowskiego "Mariana" oraz jego córkę Marię Michnowską - Okulski podczas wizyty w MPW. Fot. ze zbiorów rodzinnych
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych p. Stanisława Michnowskiego "Mariana"

Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych p. Stanisława Michnowskiego "Mariana"

Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych p. Stanisława Michnowskiego "Mariana"

Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych p. Stanisława Michnowskiego "Mariana"

Podczas wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego, 2019 r.  Fot. Anna Tyrakowska

Podczas wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego, 2019 r. Fot. Anna Tyrakowska

Nasz newsletter