Pseudonim:
"Żebrowski"
Data urodzenia:
1918-10-25
Data śmierci:
1972-10-18
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Otalążka
Imiona rodziców:
Andrzej - Marjanna
Wykształcenie:
Ukończył siedem oddziałów szkoły powszechnej, 3-letnią Zawodową Szkołę Dokształcającą Somochodowo-Lotniczą im. Konarskiego w Warszawie (1937) oraz jednoroczne Prywatne Męskie Ślusarsko-Monterskie Kursy Lotniczo-Samochodowe (wieczorowe) Towarzystwa Wojskowo-Technicznego w Warszawie, ul. Sandomierska nr 16 - w roku 1938. W 1968 r. Mazowieckie Zjednoczenie Budownictwa, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Warszawie, ul. Filtrowa 51 wydała zaświadczenie nr 23 o ukończonym kursie na Głównego Mechanika.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od 1940 roku. Początkowo zajmował się kolportażem "Barykady Wolności" - pisma podziemnego wydawanego przez Polskich Socjalistów. W latach 1941-1942 przeszedł szkolenie wojskowe w Organizacji Bojowej PS. Uczestniczył w akcjach plakatowych i propagandowych. Przydział w lipcu 1944 r. - V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 4. Rejon - 1. kompania ckm
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - pułk "Baszta" - batalion "Olza" - kompania O-2 ppor. "Misiewicza" - I pluton
Szlak bojowy:
Mokotów
Odniesione rany:
Ciężko ranny 17.09.1944 r. w budynku przy Al. Niepodległości 131 - stracił prawe oko. Podskórne odłamki na dużej powierzchni czaszki powodowały jeszcze przez wiele lat po wojnie częste bóle głowy.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec obozu przejściowego w Skierniewicach; jako ranny przebywał w szpitalu, z którego udało mu się zbiec.
Losy po wojnie:
W 1945 r. powrócił do Warszawy. Do lipca tego roku był intendentem w Prezydium Rady Ministrów. W dniu 23 lipca 1946 roku (l. dz.167/46) Zarząd Główny Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację w Warszawie stwierdził, że Stanisław Orłowski został awansowany do stopnia podporucznika Rozkazem Personalnym W.P 1362 z dnia 21 grudnia 1945r. Pozycja nr 113. W dniu 28.01.1950 roku w Zaświadczeniu rejestracji 24/III Wojska Polskiego Rejonowa Komenda Uzupełnień Warszawa Miasto II wpisano stopień wojskowy ppor Orłowski Stanisław (nr oficerskiej książeczki wojskowej 01643 seria K). Do 1947 r. pracował w biurze firmy budowlanej inż Cieślaka. Od 1948 r. do 1961 r. był starszym technikiem w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych ul. Marszałkowska 77/79, następnie do 1962 r. kierownikiem Bazy Sprzętu w Warszawskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych "Inżynieria”. W latach 1962-1968 był starszym inspektorem d/s sprzętu budowlanego w Przedsiębiorstwie Budowy Gazowni. Przez kolejny rok był głównym mechanikiem w Spółdzielni Pracy "Galex". Od 1970 r. do śmierci pracował w Zakładach Wytwórczych Szkieł "Pyroflex". Inwalida wojenny, członek Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację.
Miejsce śmierci:
Warszawa
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter