Powrót do biogramów

Stanisław
Ossowski

Pseudonim
"Jastrzębiec"
Data urodzenia
1912-08-17
Data śmierci
1987-03-13
Stopień
dowódca kompanii
Stopień
kapitan rezerwy piechoty - cichociemny
Miejsce urodzenia
Łąg, powiat chojnicki
Udział w wojnie obronnej 1939
We wrześniu 1939 r. walczył w szeregach 86. pułku piechoty, po czym w pułku płk. Blumskiego i Obszarze Warownym "Grodno". Internowany na Litwie następnie w Związku Sowieckim.
Służba wojskowa w latach 1941-1944
Od sierpnia 1941 r. oficer Armii Polskiej w ZSRR, przydzielony 15. pułku piechoty 5. Dywizji Piechoty. Wraz z Armią gen. Władysława Andersa wyszedł na Bliski Wschód. Zgłosił akces służby w okupowanym kraju. We Włoszech przeszkolony w dywersji.
Nazwisko konspiracyjne
Oleński
Pseudonimy
"Jastrzębiec 2", "Jastrzębiec"
Udział w konspiracji 1939-1944
Zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej we Włoszech 14.02.1944 r. Przerzucony do kraju nocą 30/31.07.1944 r. w ramach ostatniej operacji lotniczej przed Powstaniem Warszawskim - krypt. "Jacek 1". Zrzut przyjęła placówka odbiorcza "Solnica" położona 7 km na południe od Grodziska Mazowieckiego.
Oddział
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan” (Śródmieście) - Podobwód "Sławbor" (Śródmieście-Południe) - odcinek wschodni "Bogumił" - kompania szturmowa - dowódca kompanii, następnie w batalionie "Iwo" - "Ostoja"
Szlak bojowy
Śródmieście Południe
Odniesione rany
Ranny podczas walk o budynek Ambasady Chińskiej.
Odznaczenia
Krzyż Walecznych (czterokrotnie).
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - brak informacji o miejscach pobytu
Numer jeniecki
225002
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu z niewoli pozostał na emigracji, oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wyjechał do Anglii.
Miejsce śmierci
Birmingham
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram