Pseudonim:
"Kobuz"
Data urodzenia:
1918-01-31
Data śmierci:
2001-11-27
Funkcja:
dowódca plutonu
Stopień:
kapral podchorąży
Miejsce urodzenia:
Jakuszowice pow. Pińczów
Imiona rodziców:
Kazimierz - Anna z domu Adamczyk
Wykształcenie:
W 1937 roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.
Przebieg służby wojskowej:
W latach 1938-1939 żołnierz Legii Akademickiej przy 36 pp w Warszawie.Latem 1939 roku odbył 6-tygodniowe ćwiczenia wojskowe na poligonie w okolicy Grodna
Wrzesień 1939:
Wybuch wojny 1.09.1939 r. zastał go w Jakuszowicach u rodziców. Po zbliżeniu się frontu wraz z grupą kolegów wyruszył na wschód bezskutecznie starając się o przydział do wojska. Po miesięcznej wędrówce powrócił do Jakuszowic. Po powrocie podjął pracę urzędnika przy odbiorze kontyngentów i po zorientowaniu się w mechanizmach obiegu dokumentacji zaczął je fałszować.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Od jesieni 1939 do grudnia 1941zaangażowany w organizowanie siatki konspiracyjnej "Racławic" i kolportażu prasy podziemnej w Polskiej Organizacji Zbrojnej (POZ) w powiecie pińczowskim. Po dekonspiracji, jaka nastąpiła w najbliższym otoczeniu "Kobuza", zagrożony aresztowaniem przez Niemców w czerwcu 1942 r. udał się do Warszawy. Zamieszkał u brata przy ul. Mickiewicza 34/36 m. 74 i podjął pracę jako agent ubezpieczeniowy w PZUW. Jednocześnie został łącznikiem Józefa Krassowskiego przy KG POZ w Warszawie. Wiosną 1943 nawiązał kontakt z konspiracyjnym batalionem zorganizowanym na terenie Sadyby i Wilanowa przez por. Jerzego Dąbrowskiego. Grupa została wówczas włączona w szeregi AK jako III kompania bat. "Chrobry". Stanisław Pietras objął funkcję szefa prasy i informacji w 3 kompanii batalionu "Chrobry" oraz był organizatorem i dowódcą wydzielonej grupy do zadań specjalnych. W grudniu 1943 r. ukończył w stopniu kaprala pchor. szkołę podchorążych piechoty AK (Komendantem klasy był mjr Gustaw Billewicz "Sosna", a instruktorem por. Tadeusz Kajetański ps. "Edward Czarnocki". W grupie szkoleniowej znaleźli się : Reginald Lewicki, Zbigniew Rusinowicz, Wawrzyniec Walter, Marian Cypel). Przydział przed Powstaniem: Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - XI zgrupowanie im. Chrobrego (batalion "Chrobry") - 3. kompania - pluton 1116 - dowódca.
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - odcinek "Kuba"-"Sosna" - batalion "Chrobry I" - 3. kompania - pluton 1116 - dowódca
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ. Brał m.in udział w zdobywaniu Nordwache przy ulicy Chłodnej, róg Żelaznej oraz odbiciu magazynów na Stawkach
Odniesione rany:
Dwukrotnie ranny - po raz pierwszy od wybuchu granatu w nocy z 23 na 24 sierpnia, podczas niemieckiego kontrataku na Pasaż Simonsa od strony budynku Arsenału i ul. Wyjazd. Ponownie ranny (w głowę, prawą rękę i nogi) 29.08.1944 r. Umieszczony w szpitalu przy ul. Długiej. Ewakuowany kanałami do Śródmieścia znalazł się w szpitalu na Powiślu. Po kilkudniowej rekonwalescencji powrócił do batalionu i brał udział w walkach w Śródmieściu (rejon Brackiej róg Al. Jerozolimskich, vis a vis BGK)
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 344 Lamsdorf. W III dekadzie stycznia 1945 r. skierowany na zachód w ramach pieszej ewakuacji obozu. Po 3 miesiącach uwolniony przez patrol z 3 Armii gen. Pattona ( Nadrenia - Hammelburgen.) Po wyzwoleniu znalazł się w Polskim Obozie Wojskowym w Langwasser koło Norymbergi. Jako jeden z pierwszych zdecydował się na powrót do kraju.
Numer jeniecki:
102935
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych
Miejsce śmierci:
Warszawa.
Miejsce pochówku:
Warszawa, Cmentarz Północny, kw. E-XII-1-16
Źródła:
Dokumentacja Stanisława Pietrasa - archiwum rodzinne.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Stanisław Pietras ps. "Kobuz". Fot. AR MPW

Stanisław Pietras ps. "Kobuz". Fot. AR MPW

Powstańcza opaska Stanisława Pietrasa ps. "Kobus". Archiwum rodzinne Jerzego Pietrasa

Powstańcza opaska Stanisława Pietrasa ps. "Kobus". Archiwum rodzinne Jerzego Pietrasa

Fot. archiwum rodzinne Jerzego Pietrasa

Fot. archiwum rodzinne Jerzego Pietrasa

Fot. archiwum rodzinne Jerzego Pietrasa

Fot. archiwum rodzinne Jerzego Pietrasa

Nasz newsletter