Pseudonim
-
Data urodzenia
1901-04-02
Data śmierci
1965-03-01
Stopień
-
Stopień
chorąży (maj 1944) - podporucznik
Miejsce urodzenia
Gumniska w powiecie dębickim, woj. Podkarpackie
Imiona rodziców
Michał - Apolonia z domu Witkowska
Wykształcenie i przebieg służby wojskowej
Uczeń szkoły powszechnej w Gumniskach (1907-1914). W okresie od 16.03.1920 do listopada 1921 szeregowy w 20. Pułku Ułanów w Rzeszowie. 1921-1922: elew Pułkowej Szkoły Podoficerskiej w Rzeszowie. W latach 1924 -1932 służył w Korpusie Ochrony Pogranicza (KOP) w stopniu plutonowego - 5 szwadron kawalerii wchodzący w skład 1 Brygady Ochrony Pogranicza. Na miejsce postoju szwadronu wybrano folwark Zurne, w gminie Bereźne powiatu rówieńskiego, a od 1 stycznia 1925 roku - powiatu kostopolskiego. Podczas służby wojskowej w latach 1926-1928 Stanisław Puszkin odbył kurs doszkalający w Bereźnie. 15.03.1930 - 15.06.1930 - elew Szkoły Podoficerskiej KOP "Niewirków". Od 1930 roku dowódca plutonu w 5 szwadronie KOP, 1 lipca 1932 r. przeniesiony w stan spoczynku. 19 marca 1944 r. zmobilizowany do I Armii WP. W październiku 1945 roku zdemobiliowany, przeniesiony do rezerwy.
Praca w czasie wojny
W latach 1932-1943 rolnik na własnym gospodarstwie: wieś Zalesie, gmina Berezno, powiat Kostopol na Wołyniu. W okresie 1943-1944 pracował jako robotnik w Punkcie Zsypu Zboża Berezno
Oddział
1. Armia Wojska Polskiego - I Samodzielna Brygada Kawalerii
Szlak bojowy
Od 10.09.1944 bój o Pragę - przprawa przez Wisłę - uczestnik walk o przyczółki na lewym brzegu Wisły
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka od września 1944 do końca wojny - brak bliższych informacji na temat miejsce pobytu
Numer jeniecki
224708
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu pracował jako robotnik rolny w Słupicach.
Miejsce śmierci
Szczecin
Miejsce pochówku
Pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie - kw. 33 C - 24 - 14
Źródła
MPW-baza uczestników PW, archiwum rodzinne, kopia dokumentacji ze zbiorów CAW oraz kopie fotografii rodzinnych udostępnione przez syna, p. Tadeusza Puszkina
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram