Pseudonim
"Cubryna"
Data urodzenia
1901-08-05
Data śmierci
1958-05-03
Stopień
dowódca zgrupowania
Stopień
kapitan rezerwy artylerii
Numer legitymacji AK
3001 / WSOP
Miejsce urodzenia
Lwów
Imiona rodziców
Jakub Wacław - Anna z domu Załęska
Wykształcenie i praca zawodowa do 1939 r.
Uczęszczał do gimnazjów kolejno w Kijowie, Płoskirowie i w Warszawie, gdzie w 1920 roku zdał maturę. W tym samym roku zgłosił się ochotniczo do wojska. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii w Poznaniu. W latach 1922-1928 studiował na Politechnice Gdańskiej, którą ukończył z tytułem inżyniera elektryka. Od 1937 roku był dyrektorem technicznym, a następnie zastępcą dyrektora naczelnego Elektrowni Warszawskiej na Powiślu.
Udział w wojnie obronnej 1939
We wrześniu 1939 r. oficer 6. baterii 28. pułku artylerii lekkiej.
Pseudonimy
"Cubryna", "Nelson"
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od 1942 - Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - 1. Rejon - WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania) - zgrupowanie WSOP N-9215 (Elektrownia Miejska - Powiśle) - dowódca zgrupowania.
Oddział
Armia Krajowa - Grupa Bojowa "Krybar" - WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania) - zgrupowanie WSOP "Cubryna" (Elektrownia) - dowódca zgrupowania, następnie batalion "Iwo" - kompania saperów.
Szlak bojowy
Powiśle - Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - brak informacji o miejscach pobytu
Numer jeniecki
1634
Losy po wojnie
Od maja 1945 roku przebywał w Brukseli. W styczniu 1946 roku powrócił do kraju. W 1948 roku był krótko więziony, zapewne w związku z aresztowaniem żony.
Miejsce śmierci
Warszawa; pochowany na Powązkach Wojskowych.
Źródła
MPW-baza uczestników PW, fot. MPW-zbiory
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram