Pseudonim
"Zagończyk"
Data urodzenia
1897-12-19
Data śmierci
1980-07-16
Stopień
komendant Rejonu
Stopień
major służby stałej piechoty
Miejsce urodzenia
Stawiska
Imiona rodziców
Jan - Walentyna z domu Górecka
Służba wojskowa do 1939 r.
W listopadzie 1918 r. brał udział w rozbrajaniu Niemców w Stawiskach, gdzie działał w ramach POW (Polska Organizacja Wojskowa). Od 1919 w odrodzonym Wojsku Polskim, podporucznik ze starszeństwem od 1 czerwca 1919. Początkowo służył w 21. pułku piechoty. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Pozostał w wojsku jako zawodowy oficer w 6. Pułku Strzelców Podhalańskich. Porucznik ze starszeństwem od 1 czerwca 1921. W 1934 r. ukończył Wydział Konsularny Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. Następnie od 1938 oficer w 57. Pułku Piechoty Wielkopolskiej. W 1939 r. objął dowództwo Szamotulskiego Batalionu Obrony Narodowej oraz Komendę Obwodu Przysposobienia Wojskowego w Szamotułach.
Udział w wojnie obronnej 1939
We wrześniu 1939 r. w stopniu kapitana dowodził Szamotulskim Batalionem Obrony Narodowej. Brał udział w bitwie nad Bzurą
Udział w konspiracji 1939-1944
Od 1940 r. oficer Polskiej Organizacji Zbrojnej, w której dowodził Obwodem Warszawa-Śródmieście. Po scaleniu POZ z Armią Krajową, w 1942 r. powołano go w stopniu majora, na komendanta 4. Rejonu ("Reguła") I Obwodu Śródmieście Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej.
Oddział
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - 4. Rejon "Reguła" - następnie dowódca odcinka bojowego "Zagończyk"
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Rodzeństwo walczące w Powstaniu
Jego brat Franciszek dowodził plutonem w batalionie "Chrobry I"
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 318 (344) Lamsdorf, następnie w Oflagu II C Woldenberg
Numer jeniecki
101465
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu powrócił do kraju. Do 1949 r. pracował w wojsku na terenie Szczecina, a następnie zamieszkał w Warszawie, gdzie pracował w Radzie Pamięci Walk i Męczeństwa.
Odznaczenia
2 października 1944 odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. W 1987 r. nadano mu tytuł "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata".
Miejsce śmierci
Warszawa
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram