Pseudonim:
"Sułtan", "Poraj"
Data urodzenia:
1917-08-06
Data śmierci:
1990-10-27
Funkcja:
-
Stopień:
podporucznik
Miejsce urodzenia:
Strzyżawka - Ukraina
Imiona rodziców:
Wojciech - Stanisława z domu Królikowska
Udział w konspiracji 1939-1944:
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żniwiarz" - pluton 229. W marcu 1944 r. po odejściu kpr. pchor. Zygmunta Wisłoucha „Szumskiego” na dowódcę plutonu 230, Stanisław Swinarski "Poraj" objął dowództwo nad plutonem 229.*
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - Podobwód "Sławbor" - batalion "Iwo"
Odniesione rany:
* Ranny na 1 sierpnia 1944 r. na Placu Bankowym nie dotarł na Żoliborz na miejsce koncentracji macierzystego oddziału, w związku z tym w jego miejsce dowodzenie plutonem 229. objął plut. pchor. Witold Lisowski „Zarewicz” (1922-1944) Sam Swinarski - ranny w rękę i plecy leczony był w Szpitalu Maltańskim, a następnie na Starym Mieście na Długiej 7.
Szlak bojowy:
Stare Miasto - kanały - Śródmieście Południe
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim:
3.10.1944 r. wziął ślub ze swoją narzeczoną z okresu okupacji - sanitariuszką Cecylią Tomirą Pakowską ps. "Mirka" Obrączki do ślubu wykonano z łuski po pocisku w rusznikarni przy ul. Poznańskiej 12 **. W Powstaniu Warszawskim brała także udział matka Tomiry (teściowa Stanisława) - Witalisa Cecylia Pakowska "Hanna Mirska" "Hanna Czyżewska"
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - brak informacji o miejscach pobytu
Numer jeniecki:
225121
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych
Miejsce śmierci:
Warszawa.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, ** Obecnie w zbiorach MPW - P/2955 [numer inwentarzowy MPW-M/2236 - stalowe obrączki ślubne podporucznika Stanisława Swinarskiego ps. "Sułtan", "Poraj" z batalionu "Iwo" i strz. Cecylii Tomiry Pakowskiej ps. "Mirka". Obrączki wykonane w rusznikarni przy ul. Poznańskiej 12 z łusek od pocisków, wraz ze świadectwem ślubu z 3 października 1944r., wydanym w celu ewidencyjnym, potwierdzającym zawarcie związku małżeńskiego w Parafii Wojskowej nr 1 w Warszawie przez wyżej wymienionych, podpisane przez księdza "Mietka" (ks. kpt. Mieleckiego). Dar Tomiry Swinarskiej.
Publikacje:
Jan Rocki: Dziewiąta Dywersyjna. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1973, s. 77. Tomira Swinarska - Bieniecka: "Moje wspomnienia z Powstania" luty 2016 r. (wersja internetowa: www.sawsrodnas.ca/7marca2016.htm)
Uwagi:
Por. Stanisław Swinarski ps. „Sułtan”, „Poraj” w literaturze występuje pod błędnym nazwiskiem „Świniarski" - porównaj: Jan Rocki: "Dziewiąta Dywersyjna".
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

ppor. Stanisław Swinarski "Sułtan", "Poraj" (1917-1990). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - materiały Jana Rockiego

ppor. Stanisław Swinarski "Sułtan", "Poraj" (1917-1990). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - materiały Jana Rockiego

Świadectwo ślubu  z 3 października 1944r.:  dokument wydany  w celu ewidencyjnym, potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego w Parafii Wojskowej nr 1 w Warszawie przez Stanisława i Tomirę, świadectwo podpisane przez księdza "Mietka" ( ks. kpt. Mieleckiego). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/2955, numer inwentarzowy MPW-M/2236

Świadectwo ślubu z 3 października 1944r.: dokument wydany w celu ewidencyjnym, potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego w Parafii Wojskowej nr 1 w Warszawie przez Stanisława i Tomirę, świadectwo podpisane przez księdza "Mietka" ( ks. kpt. Mieleckiego). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/2955, numer inwentarzowy MPW-M/2236

Należące do podporucznika Stanisława Swinarskiego ps. "Sułtan", "Poraj"  strz. Cecylii Tomiry Pakowskiej ps. "Mirka" z VII Obwodu "Obroża" Warszawskiego Okręgu AK stalowe obrączki   z łusek od pocisków wykonane w rusznikarni przy ul. Poznańskiej 12. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/2955, numer inwentarzowy MPW-M/2236

Należące do podporucznika Stanisława Swinarskiego ps. "Sułtan", "Poraj" strz. Cecylii Tomiry Pakowskiej ps. "Mirka" z VII Obwodu "Obroża" Warszawskiego Okręgu AK stalowe obrączki z łusek od pocisków wykonane w rusznikarni przy ul. Poznańskiej 12. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/2955, numer inwentarzowy MPW-M/2236

Nasz newsletter