Stanisław Witold Wąsowicz

Pseudonim:
"Dubiecki"
Data urodzenia:
1915-12-01
Data śmierci:
1981-01-20
Funkcja:
"Barykada Powiśla" - redaktor
Stopień:
kapral podchorąży
Miejsce urodzenia :
Petersburg
Imiona rodziców :
Stanisław - Anna z domu Sakowicz
Wykształcenie do 1939 roku:
Początkowo uczył się w Gimnazjum Ojców Marianów na warszawskich Bielanach, następnie uczęszczał do gimnazjum im. Stefana Batorego w Lublinie, gdzie w 1933 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Przez dwa lata studiował prawo i nauki społeczno-ekonomiczne na KUL-u. W 1935 r. przeniósł się z rodzicami do Poznania, gdzie jego ojciec objął stanoiwisko wysokiego urzędnika bankowego. Stanisław ukończył studia prawnicze i w 1938 r. uzyskał dyplom magistra praw, pracując jednocześnie w Państwowym Banku Rolnym. Z dniem 1 stycznia 1939 r. uzyskał nominację na stanowisko asystenta-wolontariusza w Seminarium Teorii i Filozofii Prawa UP i rozpoczął przygotowania do doktoratu.
Kampania wrześniowa 1939 :
Nie zmoblizowany ze względu na stan zdrowia, brał udział w walkach z Niemcami jako ochotnik - żołnierz 1 pułku ułanów z Ostroga.Pod Rawą Mazowiecką dostał się do niewoli, skąd po kilku dniach zbiegł.
Okres okupacji niemieckiej i udział w konspiracji 1939-1944:
Okres okupacji spędził w Warszawie, gdzie mieszkała wówczas rodzina jego ojca. Tam odbył, utrzymując się z korepetycji, bezpłatną aplikację sądową. Tam też uczestniczył w tajnym seminarium z filozofii i socjologii prowadzonym przez prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Działał w postępowo-katolickiej organizacji „Unia”, a następnie w konspiracyjnym Stronnictwie Pracy. Z ramienia tego stronnictwa delegowany został do prac w Delegaturze Rządu na Kraj. Równocześnie ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych AK.
Oddział:
Delegatura Rządu na Kraj - I Rejon - redakcja "Barykady Powiśla" (Pismo wydawane przez Wydział Propgandy Komisariatu Cywilnego przy Grupie Bojowej "Krybar", następnie Wydział Propagandy Rejenowej Delegatury Rządu Warszawa-Powiśle) - redaktor pisma
Dzielnica:
Powiśle
Losy po Powstaniu:
Po upadku Powstania wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną i znalazł się w obozie przejściowym w Pruszkowie (Dulagu 121), skąd udało mu się zbiec i znaleźć schronienie u rodziny w Rawie Mazowieckiej.
Losy po wojnie:
Po wojnie powrócił do Poznania, gdzie był asystentem i adiunktem przy Katedrze Teorii i Filozofii Prawa, kierowanej przez profesora Czesława Znamierowskiego. W 1950 roku zdał egzamin adwokacki i otworzył kancelarię. Wybrany w 1956 r. członkiem Rady Adwokackiej na Walnym Zjeźdźcie Adwokatów Izby Poznańskiej, pozostawał w jej składzie, stale wybierany na kolejne kadencje, aż do 1976 roku.
Odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal za Warszawę 1939-1945, Odznaka Grunwaldzka
Miejsce pochówku:
Poznań, Cmentarz Junikowo, pole 14, kwatera 3, rząd 3, miejsce 12, w grobie rodzinnym
Publikacje:
Witold Knoppek, Adwokat dr Stanisław Witold Wąsowicz (1915-1981) - Palestra 26/1-3(289-291), 120-122; Wspomnienie: "Stanisław Wąsowicz (1915-1981), GW Poznań nr 17, wydanie z dnia 20/01/2001NEKROLOGI, str. 11, autor Maciej Skrzypczak, syn chrzestny
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

"Barykada Powiśla"  - pismo wydawane przez Wydział Propgandy Komisariatu Cywilnego przy Grupie Bojowej "Krybar", następnie Wydział Propagandy Rejenowej Delegatury Rządu Warszawa-Powiśle

"Barykada Powiśla" - pismo wydawane przez Wydział Propgandy Komisariatu Cywilnego przy Grupie Bojowej "Krybar", następnie Wydział Propagandy Rejenowej Delegatury Rządu Warszawa-Powiśle

Nasz newsletter