Stanisław Eugeniusz Zdziennicki

Pseudonim:
"Szablewski"
Data urodzenia:
1922-01-20
Data śmierci:
2018-01-31
Funkcja:
-
Stopień:
sierżant podchorąży
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Antoni - Bronisława
Udział w konspiracji 1939-1944:
Narodowe Siły Zbrojne - Okręg I A Warszawa-Miasto
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Sienkiewicz", następnie odcinek "Kuba"-"Sosna" - batalion "Gozdawa" - 1. kompania "Wypadowa”
Szlak bojowy:
Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu:
Po upadku Powstania znalazł się w niewoli niemieckiej - jeniec Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf w Łambinowicach k.Opola. Udało mu się zbiec z obozu jenieckiego i dołączyć do idącego na Zachód oddziału NSZ. Następnie przedostał się do 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa we Włoszech.
Losy po wojnie:
Po demobilizacji PSZ, w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. W 1947 roku ukończył Gimnazjum Mechaniczne w Millom w Wielkiej Brytanii. W latach 1948-1950 przebywał w Szwecji. W 1950 roku wyemigrował do Kanady i zamieszkał w Toronto.
Informacje dodatkowe:
W konspiracji w Narodowych Siłach Zbrojnych pod ps. „Osuch”. W roku 1944 dowódca sekcji w 3. drużynie I plutonu 1. kompanii batalionu Szkoły Podchorążych NSZ. W Powstaniu pod pseudonimem „Szablewski”. W dniach 1-7 sierpnia 1944 w Kompanii ”Legii Akademickiej” NSZ, a od 7 sierpnia 1944 w 3 drużynie I plutonu kompanii kpt. „Prusa”, w batalionie kpt. „Gozdawy”. W tym okresie udział w walkach w rejonie ulic Miodowa-Senatorska a następnie na reducie Banku Polskiego. Brał także udział w próbie przebicia oddziałów staromiejskich do Śródmieścia 31 sierpnia 1944 r. a następnie w obronie o osłonie włazu kanałowego w dniu 2 września 1944 r. Po przejściu kanałami do Śródmieścia i reorganizacji: dowódca drużyny w II plutonie ppor. Witolda Szuleckiego "Kani" w 2 kompanii. Uczestniczył w walkach w rejonie Widok, Chmielnej, Wareckiej
Miejsce śmierci :
Kanada
Miejsce pochówku:
Cmentarz parafialny w Pruszkowie- Żbikowie - grobowiec rodzinny Zdziennickich
Źródła :
MPW-baza uczestników PW. Archiwum rodzinne. Informację o śmierci przekazał p. Paweł Zdziennicki. Nekrolog prasowy, data emisji 21.04.2018. Skany udostępnił p. Paweł Zdziennicki
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Stanisław Zdziennicki ps. "Szablewski" - Włochy, 1945/1946 rok. Fot. z archiwum Pawła Zdziennickiego

Stanisław Zdziennicki ps. "Szablewski" - Włochy, 1945/1946 rok. Fot. z archiwum Pawła Zdziennickiego

Fragment kennkarty. Skan udostępnił  p. Paweł  Zdziennicki

Fragment kennkarty. Skan udostępnił p. Paweł Zdziennicki

Skan udostępnił  p. Paweł  Zdziennicki

Skan udostępnił p. Paweł Zdziennicki

Nieśmiertelnik Stanisława Zdziennickiego ze Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf. Z archiwum Pawła Zdziennickiego

Nieśmiertelnik Stanisława Zdziennickiego ze Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf. Z archiwum Pawła Zdziennickiego

Z archiwum Pawła Zdziennickiego

Z archiwum Pawła Zdziennickiego

Notatka  Witolda Szuleckiego "Kani".  Z archiwum p. Pawła Zdziennickiego

Notatka Witolda Szuleckiego "Kani". Z archiwum p. Pawła Zdziennickiego

Nasz newsletter