Stanisław Eugeniusz Zdziennicki

Pseudonim:
"Szablewski"
Data urodzenia:
1922-01-20
Data śmierci:
2018-01-31
Funkcja:
-
Stopień:
sierżant podchorąży
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Antoni - Bronisława
Udział w konspiracji 1939-1944:
Narodowe Siły Zbrojne - Okręg I A Warszawa-Miasto
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Sienkiewicz", następnie odcinek "Kuba"-"Sosna" - batalion "Gozdawa" - 1. kompania "Wypadowa”
Szlak bojowy:
Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu:
Po upadku Powstania znalazł się w niewoli niemieckiej - jeniec Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf w Łambinowicach k.Opola. Udało mu się zbiec z obozu jenieckiego i dołączyć do idącego na Zachód oddziału NSZ. Następnie przedostał się do 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa we Włoszech.
Losy po wojnie:
Po demobilizacji PSZ, w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. W 1947 roku ukończył Gimnazjum Mechaniczne w Millom w Wielkiej Brytanii. W latach 1948-1950 przebywał w Szwecji. W 1950 roku wyemigrował do Kanady i zamieszkał w Toronto.
Informacje dodatkowe:
W konspiracji w Narodowych Siłach Zbrojnych pod ps. „Osuch”. W roku 1944 dowódca sekcji w 3. drużynie I plutonu 1. kompanii batalionu Szkoły Podchorążych NSZ. W Powstaniu pod pseudonimem „Szablewski”. W dniach 1-7 sierpnia 1944 w Kompanii ”Legii Akademickiej” NSZ, a od 7 sierpnia 1944 w 3 drużynie I plutonu kompanii kpt. „Prusa”, w batalionie kpt. „Gozdawy”. W tym okresie udział w walkach w rejonie ulic Miodowa-Senatorska a następnie na reducie Banku Polskiego. Brał także udział w próbie przebicia oddziałów staromiejskich do Śródmieścia 31 sierpnia 1944 r. a następnie w obronie o osłonie włazu kanałowego w dniu 2 września 1944 r. Po przejściu kanałami do Śródmieścia i reorganizacji: dowódca drużyny w II plutonie ppor. Witolda Szuleckiego "Kani" w 2 kompanii. Uczestniczył w walkach w rejonie Widok, Chmielnej, Wareckiej
Miejsce śmierci :
Kanada
Miejsce pochówku:
Cmentarz parafialny w Pruszkowie- Żbikowie - grobowiec rodzinny Zdziennickich
Źródła :
MPW-baza uczestników PW. Archiwum rodzinne. Informację o śmierci przekazał p. Paweł Zdziennicki. Nekrolog prasowy, data emisji 21.04.2018
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Stanisław Zdziennicki ps. "Szablewski" - Włochy, 1945/1946 rok. Fot. z archiwum Pawła Zdziennickiego

Stanisław Zdziennicki ps. "Szablewski" - Włochy, 1945/1946 rok. Fot. z archiwum Pawła Zdziennickiego

Nieśmiertelnik Stanisława Zdziennickiego ze Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf. Z archiwum Pawła Zdziennickiego

Nieśmiertelnik Stanisława Zdziennickiego ze Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf. Z archiwum Pawła Zdziennickiego

Z archiwum Pawła Zdziennickiego

Z archiwum Pawła Zdziennickiego

Notatka  Witolda Szuleckiego "Kani".  Z archiwum Pawła Zdziennickiego

Notatka Witolda Szuleckiego "Kani". Z archiwum Pawła Zdziennickiego

Nasz newsletter