Stanisław Jan Zieliński

Pseudonim:
„Grzesiński”, „Tomasz Grzesiński"
Data urodzenia:
1898-04-09
Data śmierci:
1986-03-25
Funkcja:
dowódca kompanii, z-ca dowódcy XI Zgrupowania WSOP
Stopień:
podporucznik rezerwy saperów
Miejsce urodzenia:
Łyszkowice
Imiona rodziców:
Michał - Marianna z domu Popielawska
Pseudonimy:
"Grzesiński", "Tomasz"
Wykształcenie i działalność zawodowa:
Studiował w Szkole Wawelberga, jednak w 1919 roku przerwał naukę, by dołączyć jako ochotnik do Wojska Polskiego. Po zakończeniu służby wojskowej kontynuował naukę, uzyskując ostatecznie tytuł inżyniera. Był pracownikiem Wytwórni Parowozów Zakładów Ostrowieckich w Warszawie.
Przebieg służby wojskowej:
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - 4. Rejon "Reguła" ("Zagończyk") - WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania) - XI zgrupowanie WSOP - 45. kompania WSOP
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Glogera 6 (Ochota)
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - 4. Rejon "Reguła" ("Zagończyk") - WSOP - XI zgrupowanie WSOP - 45. kompania WSOP
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Warszawski Korpus Armii Krajowej (od 20.09.1944):
28. Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei - 15. pułk piechoty AK "Wilków"
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - skierowany do obozu przejściowego dla jeńców - żołnierzy AK w Ożarowie, Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice k. Opola), następnie 19.10.1944 przekazany do Oflagu VII A Murnau.
Numer jeniecki:
102018
Losy po wyzwoleniu:
Po wyzwoleniu wraz z synem Wojciechem Józefem Zielińskim pełnili służbę w 2. Korpusie Polskim PSZ gen. Andersa, początkowo we Włoszech, a następnie wraz z Korpusem zostali przeniesieni do Anglii. Po demobilizacji w 1947 roku powrócili do kraju.
Rodzina biorąca udział w Powstaniu Warszawskim:
W Powstaniu wzięli udział synowie Stanisława oraz szwagier Jerzy Ludwik Skupieński ps. Jotes (1913-1987) (brat żony Stanisława - Ireny Zielińskiej ze Skupieńskich). Starszy syn Wojciech Zieliński "Wojtek" (1926-2022) był żołnierzem batalionu "Odwet", a następnie walczył w 3. batalionie pancernym „Golski” w 4. kompanii „Odwet”. Młodszy syn w okresie konspiracji miał służyć u wuja, Jerzego Skupieńskiego („Jotesa”), który z kolei oddelegował go do Stanisława Gąsiorowskiego „Staszka” na jego łącznika (ps. Mieczysław, poległ na Bema 70). Miejscem zbiórki w dniu 1.08 było mieszkanie stryjecznego brata ojca Andrzeja – Józefa Zielińskiego, pracownika Gazowni Miejskiej na Prądzyńskiego 15. Mimo braku wystarczającej ilości broni podjęto decyzję o próbie zlikwidowania Niemców w przędzalni „Wola” na Bema – akcja nie powiodła się, „Staszek” poległ, a wobec rozproszenia oddziału Andrzej Zieliński postanowił przedostać się do rodziców na Ochotę na Glogera 6, skąd 5.08 został wypędzony z matką przez żołnierzy RONA.*
Odznaczenia :
Warszawski Krzyż Powstańczy
Miejsce śmierci:
Warszawa
Miejsce pochówku:
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki), kwatera 304, rząd 3, miejsce 15 - grób rodzinny Skupieńskich i Zielińskich. W tej samej mogile pochowany jest Jerzy Ludwik Skupieński ps. Jotes (1913-1987)
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, Polski Czerwony Krzyż, uzupełnienie informacji - p. Andrzej Michał Zieliński ps. Jędrek, syn Powstańca. Ilustracje: prezentowane w biogramie zdjęcie pochodzi ze zbiorów p. Andrzeja Michała Zielińskiego.
Uwagi:
* Dane o udziale w Powstaniu Warszawskim Andrzeja Michała Zielińskiego ps. Jędrek (06.09.1927 – 04.09.2021) młodszego syna Stanisława oparto wyłącznie na podstawie jego relacji własnej i tekstu wspomnień przekazanych do zasobu Pokoju Kombatanta MPW. Muzeum Powstania Warszawskiego nie posiada w swym zbiorze dokumentów, oświadczeń i relacji innych osób pozwalających zweryfikować fakt udziału p. Andrzeja w Powstaniu Warszawskim, ale również takiego udziału nie wyklucza. Obecnie nazwisko p. Andrzeja Michała Zielińskiego ps. Jędrek w ewidencji Uczestników Powstania Warszawskiego, bazie "Powstańcze Biogramy" nie figuruje.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Stanisław Jan Zieliński ps. Grzesiński - zdjęcie z uroczystości kombatanckiej, 1983 r. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów p. Andrzeja Michała Zielińskiego ps. Jędrek, syna Stanisława

Stanisław Jan Zieliński ps. Grzesiński - zdjęcie z uroczystości kombatanckiej, 1983 r. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów p. Andrzeja Michała Zielińskiego ps. Jędrek, syna Stanisława

PCK - kartoteka.

PCK - kartoteka.

Uroczyste wręczenie Warszawskiego Krzyża Powstańczego, 1983 rok. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów p. Andrzeja Michała Zielińskiego ps. Jędrek, syna Stanisława

Uroczyste wręczenie Warszawskiego Krzyża Powstańczego, 1983 rok. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów p. Andrzeja Michała Zielińskiego ps. Jędrek, syna Stanisława

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne:  <i>cmentarze.um.warszawa.pl</i>

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne: cmentarze.um.warszawa.pl

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne:  <i>cmentarze.um.warszawa.pl</i>

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne: cmentarze.um.warszawa.pl

Nasz newsletter