Stanisława Filipina Paleolog

Pseudonim:
"Zofia"
Data urodzenia:
1892-05-04
Data śmierci:
1968-12-03
Funkcja:
-
Stopień:
kapitan
Pseudonimy:
"Zofia", "Łucka", "Monika"
Miejsce urodzenia:
Rumno powiat Rudka.
Wykształcenie i działalność do 1939 roku:
Uczęszczała na pensję prowadzoną we Lwowie przez siostry sakramentki. Następnie studiowała na lwowskiej Akademii Handlowej. Podczas I wojny światowej czynnie działała w POW. W listopadzie 1918 roku w czasie walk o Lwów, wstąpiła do Miejskiej Straży Obywatelskiej, gdzie była sanitariuszką i kurierką. Została wtedy poważnie ranna. W grudniu tego roku znalazła się w Milicji Obywatelskiej Kobiet. Następnie służyła w Ochotniczej Legii Kobiet. Kiedy wstąpiła do Policji Państwowej była w stopniu aspiranta. W 1925 roku stanęła na czele policji kobiecej. Kierowała brygadą sanitarno-obyczajową, działającą w Urzędzie Śledczym przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie. Od 1935 roku kierowała referatem Policji Kobiecej w Centrali Służby Śledczej Komendy Głównej Policji Państwowej. Przed wybuchem wojny awansowano ją do stopnia komisarza.
Okres okupacji:
Po wybuchu II wojny światowej i wydaniu w październiku 1939 roku odezwy o wstępowaniu funkcjonariuszy Policji Państwowej do nowych struktur Policji, pozostała nadal w służbie. Znalazła się w utworzonej w grudniu Policji Polskiej GG. Należała do podziemnych struktur ZWZ-AK, gdzie współtworzyła Państwowy Korpus Bezpieczeństwa.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział IV (Kwatermistrzowski) - Szefostwo Produkcji Konspiracyjnej "Cieśla" ("Perkun", "Waga", "Drzewo")
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - zgrupowanie "Chrobry II" - Kierownictwo Produkcji Uzbrojenia
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu:
Wyszła z Warszawy z ludnością cywilną.
Losy po wojnie:
W obawie przed aresztowaniem i represjami w sierpniu 1946 roku nielegalnie wyjechała z Polski. Trafiła do II Korpusu Polskiego we Włoszech, a następnie do Wielkiej Brytanii. Zmarła w 1968 r.
Miejsce śmierci:
Anglia
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, Fot. z 1927 r. udostępnione przez Agnieszkę Paleolog oraz ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Stanisława Filipina Paleolog ps. "Zofia" (1892 - 1968). Fot. z 1927 r. udostępnione przez Agnieszkę Paleolog

Stanisława Filipina Paleolog ps. "Zofia" (1892 - 1968). Fot. z 1927 r. udostępnione przez Agnieszkę Paleolog

Wizyta przedstawicielek angielskiej policji kobiecej w Krakowie: policjantki angielskie na dachu krakowskiego Pałacu Prasy - maj 1935 roku. Widoczne m.in.: komendantka angielskiej policji kobiecej Mary Allen (II z prawej), inspektor policji kobiecej Taggart (I z prawej) W środku stoi  podkomisarz Stanisława Paleolog (III z prawej). Fot. ze zbiorów NAC [www.audiovis.nac.gov.pl]

Wizyta przedstawicielek angielskiej policji kobiecej w Krakowie: policjantki angielskie na dachu krakowskiego Pałacu Prasy - maj 1935 roku. Widoczne m.in.: komendantka angielskiej policji kobiecej Mary Allen (II z prawej), inspektor policji kobiecej Taggart (I z prawej) W środku stoi podkomisarz Stanisława Paleolog (III z prawej). Fot. ze zbiorów NAC [www.audiovis.nac.gov.pl]

1937 rok : I Ogólnopolski Zjazd Przeciwżebraczy w Poznaniu. Na zdjęciu uczestnicy zjazdu po złożeniu wieńca pod pomnikiem księdza profesora Zygmunta Masłowskiego zamordowanego przez włóczęgów w chwili, gdy zamierzał wesprzeć ich datkiem. Widoczni m.in.: inspektor PP Sawicki (1. z lewej),  przewodniczący Miejskiego Komitetu do Walki z Żebractwem Kazimierz Motyliński (1. z prawej), naczelnik Wydziału Przemysłowego u Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Franciszek Hempowicz. Aspirantka PP Stanisława Paleolog stoi II z lewej. Fot. ze zbiorów NAC  [www.audiovis.nac.gov.pl]

1937 rok : I Ogólnopolski Zjazd Przeciwżebraczy w Poznaniu. Na zdjęciu uczestnicy zjazdu po złożeniu wieńca pod pomnikiem księdza profesora Zygmunta Masłowskiego zamordowanego przez włóczęgów w chwili, gdy zamierzał wesprzeć ich datkiem. Widoczni m.in.: inspektor PP Sawicki (1. z lewej), przewodniczący Miejskiego Komitetu do Walki z Żebractwem Kazimierz Motyliński (1. z prawej), naczelnik Wydziału Przemysłowego u Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Franciszek Hempowicz. Aspirantka PP Stanisława Paleolog stoi II z lewej. Fot. ze zbiorów NAC [www.audiovis.nac.gov.pl]

Nasz newsletter