Pseudonim
"Zofia"
Data urodzenia
1892-05-04
Data śmierci
1968-12-03
Stopień
-
Stopień
kapitan
Pseudonimy
"Zofia", "Łucka", "Monika"
Miejsce urodzenia
Rumno powiat Rudka.
Wykształcenie i działalność do 1939 roku
Uczęszczała na pensję prowadzoną we Lwowie przez siostry sakramentki. Następnie studiowała na lwowskiej Akademii Handlowej. Podczas I wojny światowej czynnie działała w POW. W listopadzie 1918 roku w czasie walk o Lwów, wstąpiła do Miejskiej Straży Obywatelskiej, gdzie była sanitariuszką i kurierką. Została wtedy poważnie ranna. W grudniu tego roku znalazła się w Milicji Obywatelskiej Kobiet. Następnie służyła w Ochotniczej Legii Kobiet. Kiedy wstąpiła do Policji Państwowej była w stopniu aspiranta. W 1925 roku stanęła na czele policji kobiecej. Kierowała brygadą sanitarno-obyczajową, działającą w Urzędzie Śledczym przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie. Od 1935 roku kierowała referatem Policji Kobiecej w Centrali Służby Śledczej Komendy Głównej Policji Państwowej. Przed wybuchem wojny awansowano ją do stopnia komisarza.
Okres okupacji
Po wybuchu II wojny światowej i wydaniu w październiku 1939 roku odezwy o wstępowaniu funkcjonariuszy Policji Państwowej do nowych struktur Policji, pozostała nadal w służbie. Znalazła się w utworzonej w grudniu Policji Polskiej GG. Należała do podziemnych struktur ZWZ-AK, gdzie współtworzyła Państwowy Korpus Bezpieczeństwa.
Udział w konspiracji 1939-1944
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział IV (Kwatermistrzowski) - Szefostwo Produkcji Konspiracyjnej "Cieśla" ("Perkun", "Waga", "Drzewo")
Oddział
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - zgrupowanie "Chrobry II" - Kierownictwo Produkcji Uzbrojenia
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu
Wyszła z Warszawy z ludnością cywilną.
Losy po wojnie
W obawie przed aresztowaniem i represjami w sierpniu 1946 roku nielegalnie wyjechała z Polski. Trafiła do II Korpusu Polskiego we Włoszech, a następnie do Wielkiej Brytanii. Zmarła w 1968 r.
Miejsce śmierci
Anglia
Źródła
MPW-baza uczestników PW, Fot. z 1927 r. udostępnione przez Agnieszkę Paleolog oraz ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram