Pseudonim:
"Lusia"
Data urodzenia:
1920-10-15
Data śmierci:
1944-08-30
Funkcja:
sanitariuszka
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 166 Miejsce: 57
Stopień:
strzelec
Imiona rodziców :
Roman - Apolonia z domu Budkiewicz
Wykształcenie:
W 1938 roku uzyskała maturę w Gimnazjum im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Łowiczu. Według relacji rodzinnej przed wybuchem wojny studiowała biologię na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie. Podczas okupacji niemieckiej studiowała medycynę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Armia Krajowa - batalion "Kiliński" - 7. kompania motorowa "Iskra" - służba sanitarna
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Bonifraterska 12

I inne wersje: Sapieżyńska 22 I porównaj zapis na liście ekshumacyjnej

Oddział:
Armia Krajowa - batalion "Kiliński" - 7. kompania motorowa "Iskra"
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległa pod gruzami zbombardowanego budynku w restauracji “Swoja” przy ul. Marszałkowskiej 123 róg Siennej 2, gdzie kompania odpoczywała przed nocną akcją przebijania drogi oddziałom powstańczym ze Starego Miasta. Wśród poległych byli m. in.: sanit. Mirosława Bujalska z domu Orłowska lat 19, ppor. Stanisław Bujalski "Brzoza", Tadeusz Kopecki “Bizon”, Stanisław Daszczuk (Daszuk) “Kuna,” Włodzimierz Credo "Strzeszewski", lat 22, Ryszard Gazda “Leoś” lat 19, Ireneusz Denoch "Machomet", lat 14, sanit. Janina Olszewska z domu Turczynowska ps. Poprad, lat 33, Stefania Kochańska “Stenia”, lat 19.
Miejsce pochówku :
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Kwatera: B 24, rząd: 1, mogiła zbiorowa. Ekshumacja z Marszałkowskiej 123 nastąpiła 11 lipca 1946 roku.
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych
Informacje dodatkowe - losy rodziny:
Stanisława Tokarzewska była jedyną córką Apolonii i Romana Tokarzewskich. Ojciec Stanisławy był przysięgłym mierniczym w Rawie Mazowieckiej, matka pracowała w banku. Po wojnie często w rodzinie opowiadano o Stasi - zaletach jej charakteru, zdolnościach, patriotyzmie i dzielności. Rodzice bardzo przeżyli śmierć ukochanej córki. Po wojnie, na podstawie zeznań świadka, który pobierał broń z powstańczego magazynu i widział w trakcie Powstania Stasię, rodzina uzyskała wiadomość, że w budynek, w którym się znajdowała trafił silny ładunek wybuchowy i znany jest dokładnie adres, gdzie zginęła Stasia. Wobec tego na prośbę matki poległej, Apolonii Tokarzewskiej jej brat wraz z kilkoma innymi mężczyznami udał się we wskazane miejsce, gdzie wydobyli szczątki spalonych powstańców, w tym także Stasi. Brat matki - Józef Budkiewicz zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau. Siostra - Anna Budkiewicz była zakonnicą pracującą w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie, z Warszawy wyszła 2 września 1944 roku i po Powstaniu pełniła służbę w szpitalu św. Piotra w Grójcu [Informacje na podstawie relacji rodzinnej p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, 2 str. maszynopisu, Lublin, 12.08.2019 oraz przekazanych dokumentów]
Publikacje:
Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945: poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej, Towarzystwo Miłośników Historii. Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory: P/9301/19, Fotografie i dokumenty ze zbiorów rodzinnych p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, obecnie przekazane do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych. Powązki Wojskowe – kwerenda A. Dławichowskiego.Relacja rodzinna p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, 2 str. maszynopisu, Lublin, 12.08.2019 (materiały do Słownika Uczestników PW - teczka w zasobie Pokoju Kombatanta MPW).
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Stanisława Tokarzewska "Lusia" (19201-944). Fotografia ze zbiorów rodzinnych p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, obecnie przekazana do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9301/19

Stanisława Tokarzewska "Lusia" (19201-944). Fotografia ze zbiorów rodzinnych p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, obecnie przekazana do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9301/19

Fotografia ze zbiorów rodzinnych p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, obecnie przekazana do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9301/19

Fotografia ze zbiorów rodzinnych p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, obecnie przekazana do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9301/19

Fotografia ze zbiorów rodzinnych p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, obecnie przekazana do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9301/19

Fotografia ze zbiorów rodzinnych p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, obecnie przekazana do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9301/19

Stasia na zdjęciu pierwsza z lewej strony. 1940 rok. Fotografia ze zbiorów rodzinnych p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, obecnie przekazana do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9301/19

Stasia na zdjęciu pierwsza z lewej strony. 1940 rok. Fotografia ze zbiorów rodzinnych p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, obecnie przekazana do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9301/19

Ostatni list wysłany przez Stanisławę Tokarzewską "Lusia" do rodziców, pisany tuż przed Powstaniem, 28 lipca 1944 roku. Na kartce podany przedpowstaniowy adres zamieszkania u rodziny - Warszawa, ul. Bonifraterska 12. Ze zbiorów rodzinnych p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, obecnie przekazana do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9301/19

Ostatni list wysłany przez Stanisławę Tokarzewską "Lusia" do rodziców, pisany tuż przed Powstaniem, 28 lipca 1944 roku. Na kartce podany przedpowstaniowy adres zamieszkania u rodziny - Warszawa, ul. Bonifraterska 12. Ze zbiorów rodzinnych p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, obecnie przekazana do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9301/19

Ostatni list wysłany przez Stanisławę Tokarzewską "Lusia" do rodziców, pisany tuż przed Powstaniem, 28 lipca 1944 roku.  Ze zbiorów rodzinnych p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, obecnie przekazana do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9301/19

Ostatni list wysłany przez Stanisławę Tokarzewską "Lusia" do rodziców, pisany tuż przed Powstaniem, 28 lipca 1944 roku. Ze zbiorów rodzinnych p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, obecnie przekazana do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9301/19

Kartka pocztowa wysłana przez siostrę szarytkę,  Annę Budkiewicz do Apoloni Tokarzewskiej, matki Stanisławy. List datowany na 26 listopada 1944 roku. Anna i Apolonia były rodzonymi siostrami. W liście s. Anna  wspomnina, że niepokoi się o los Stasi, która wyszła z domu 1 sierpnia 1944 i  nie wróciła. Uwaga! na dokumencie podpis [sic!] "Butkiewicz".  Ze zbiorów rodzinnych p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, obecnie przekazana do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9301/19

Kartka pocztowa wysłana przez siostrę szarytkę, Annę Budkiewicz do Apoloni Tokarzewskiej, matki Stanisławy. List datowany na 26 listopada 1944 roku. Anna i Apolonia były rodzonymi siostrami. W liście s. Anna wspomnina, że niepokoi się o los Stasi, która wyszła z domu 1 sierpnia 1944 i nie wróciła. Uwaga! na dokumencie podpis [sic!] "Butkiewicz". Ze zbiorów rodzinnych p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, obecnie przekazana do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9301/19

Kartka pocztowa wysłana przez Siostrę  Annę Budkiewicz do Apoloni Tokarzewskiej, matki Stanisławy. List datowany na 26 listopada 1944 roku.  Ze zbiorów rodzinnych p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, obecnie przekazana do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9301/19

Kartka pocztowa wysłana przez Siostrę Annę Budkiewicz do Apoloni Tokarzewskiej, matki Stanisławy. List datowany na 26 listopada 1944 roku. Ze zbiorów rodzinnych p. Barbary Józefy Budkiewicz-Juchnowicz, obecnie przekazana do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9301/19

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych.

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych.

Powązki Wojskowe – kwerenda A. Dławichowskiego.

Powązki Wojskowe – kwerenda A. Dławichowskiego.

Kamienica przy Marszałkowskiej 123 róg Siennej 2, pod której gruzami polegli 30 sierpnia 1944 r.  żołnierze 7. kompanii motorowej "Iskra". Fot. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - Referat Gabarytów

Kamienica przy Marszałkowskiej 123 róg Siennej 2, pod której gruzami polegli 30 sierpnia 1944 r. żołnierze 7. kompanii motorowej "Iskra". Fot. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - Referat Gabarytów

Nasz newsletter