Pseudonim
"Kmita"
Data urodzenia
1913-12-07
Data śmierci
1969-11-15
Stopień
dowódca zgrupowania
Stopień
kapitan dyplomowany artylerii - major (1944), cichociemny.
Numer legitymacji AK
6 Obszar
Miejsce urodzenia
Blizocin, powiat łukowski.
Imiona rodziców
Wojciech - Helena z domu Kozdruń
Udział w wojnie obronnej 1939
We wrześniu 1939 r. walczył w składzie 1. pamot (pułk artylerii motorowej) W dniu 19.09 przekracza granicę polsko-węgierską. W październiku dociera do Francji.
Służba wojskowa 1940-1942
Z Węgier dotarł do Francji, gdzie służył we francuskim 43. pal, następnie polskiej 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej. Po klęsce Francji ewakuowany do Wielkiej Brytanii, tam otrzymał przydział do 10 dyonu art. mot. Ukończył kurs Wyższej Szkoły Wojennej i odbył praktykę sztabową.
Nazwisko konspiracyjne
Jan Lipowiecki
Pseudonimy
"Jeż", "Kmita", "Okoń"
Udział w konspiracji 1939-1944
W Wielkiej Brytanii zgłosił akces do służby w okupowanej Polsce. Przeszkolony w dywersji i 6.02.1942 r. zaprzysiężony na rotę Związku Walki Zbrojnej. Przerzucony do kraju w VIII ekipie cichociemnych, skakał w ramach operacji lotniczej "Cravat" w nocy 8/9.04.1942 r. Zrzut przyjęła placówka odbiorcza "Łąka", położona na 10 km na południowy zachód od Łowicza. Zaopatrzony w fałszywe dokumenty dotarł do Warszawy, gdzie po okresie aklimatyzacji otrzymał przydział do Oddziału III Sztabu Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej, jako referent wyszkolenia, następnie zastępca szefa i ostatecznie szef Oddziału.
Oddział
Obszar Warszawski Armii Krajowej - III Oddział - szef, ponadto dowodził w linii kompanią ochrony sztabu "Koszta", której dowódca rtm. "Nowina", jako inwalida nie mógł bezpośrednio uczestniczyć w walce. Od 9.09.1944 r. został dowódcą zgrupowania "Sosna" w miejsce ciężko rannego mjr. "Sosny" (Gustaw Billewicz).
Szlak bojowy
Śródmieście Północ. W dniach 19-23 sierpnia 1944 r. uczestniczył w planowaniu i przeprowadzeniu udanych ataków na gmachy: PAST-y przy ul. Zielnej 37/39 oraz Komendy Policji przy Krakowskim Przedmieściu 1.
Odznaczenia
Krzyż Walecznych, Virtuti Militari V kl. (nr krzyża 11683, zweryfikowany jako odznaczony z powołaniem się na rozkaz Komendanta Okręgu Warszawa AK nr 29 z dn. 15.09.1944), Medal Wojska (trzykrotnie), Krzyż Armii Krajowej
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Stalagów 344 Lamsdorf i X B Sandbostel. Uwolniony przez aliantów w kwietniu 1945 r.
Numer jeniecki
101703
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu pełnił funkcję kwatermistrza 1. DP Od lipca 1945 r. przebywał w Wielkiej Brytanii. Od 1947 r. na emigracji w Argentynie. Do kraju powrócił w styczniu 1962.Pracował jako starszy inspektor w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” w Warszawie
Miejsce śmierci
Warszawa, pochowany na Wojskowych Powązkach (kwatera 18B-7)
Informacje dodatkowe
Od września 1928 r. w Korpusie Kadetów nr 2 w Chełmnie. W maju 1933 zdaje tam egzamin maturalny. Od lipca 1933 do października 1935 w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. Po jej skończeniu zostaje skierowany do 3. a następnie do 5. baterii 1. pułku artylerii motorowej. We wrześniu 1939 walczy w szeregach 1. pam. Podczas Powstania Warszawskiego współautor planu zdobycia PAST-y, uczestnik walk o nią, od 9.09.1944 d-ca Zgrupowania "Sienkiewicz"-"Kuba"-"Sosna". Od 25-26.09 odpowiedzialny za osobiste bezpieczeństwo "Montera".
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim
Od stycznia 1943 żonaty z Justyną Popławską, sanitariuszką w Reducie Kaliskiej ps. "Ilona" "Magda"
Źródła
MPW-baza uczestników PW, Zaświadczenie weryfikacyjne;Londyn, 23.04.46, fot. z okresu Powstania Warszawskiego autorstwa Eugeniusza Lokajskiego ps. "Brok" - MPW-zbiory
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram