Pseudonim:
"Orlicz"
Data urodzenia:
1914-02-22
Data śmierci:
1973-11-10
Funkcja:
-
Stopień:
porucznik rezerwy saperów
Miejsce urodzenia:
Ożarów
Imiona rodziców:
Adolf - Małgorzata z domu Mener
Udział w kampanii wrześniowej 1939:
Uczestnik walk we wrześniu 1939 r. 1.10.1939 wzięty do niewoli.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - 4. Rejon "Reguła" ("Zagończyk") - oficer saperów
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - 4. Rejon "Reguła" ("Zagończyk") - pluton saperów
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Warszawski Korpus Armii Krajowej (od 20.09.1944):
28. Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei - 15. pułk piechoty AK "Wilków"
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice k. Opola), następnie osadzony z Oflagu II D Gross Born (Grossborn-Westfalenhof)
Numer jeniecki:
101650
Miejsce śmierci:
Warszawa
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, fotografie z okresu PW - MPW-zbiory. Niewola - dane UdsKiOR oraz Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu (straty.pl)
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Powstanie Warszawskie, Sztab IV Rejonu, I Obwód, kwatera sztabu IV Rejonu Obwodu Śródmieście mjr. "Zagończyka" na podwórzu kamienicy Marszałkowska 125. Chłopiec w hełmie, obok po  prawej ppor. rez. Stefan Nast "Orlicz" - dowódca plutonu saperów "Zagończyka". Autorem zdjęcia jest Zygmunt Kukieła „Zetka”. Fot ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego,  sygn. MPW-IP/2494

Powstanie Warszawskie, Sztab IV Rejonu, I Obwód, kwatera sztabu IV Rejonu Obwodu Śródmieście mjr. "Zagończyka" na podwórzu kamienicy Marszałkowska 125. Chłopiec w hełmie, obok po prawej ppor. rez. Stefan Nast "Orlicz" - dowódca plutonu saperów "Zagończyka". Autorem zdjęcia jest Zygmunt Kukieła „Zetka”. Fot ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/2494

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Odprawa wart w kwaterze sztabu IV Rejonu Obwodu Śródmieście mjr. "Zagończyka" na podwórzu kamienicy Marszałkowska 125. Odbiera ppor Oskar Schmidt "Słoń", melduje kpr. pchor. Krystyn Plewko "Krystyn", z prawej ppor. rez. Stefan Nast "Orlicz", dowódca plutonu saperów "Zagończyka". Autorem zdjęcia jest Zygmunt Kukieła „Zetka”. Fot ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego,  MPW-IP/2474

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Odprawa wart w kwaterze sztabu IV Rejonu Obwodu Śródmieście mjr. "Zagończyka" na podwórzu kamienicy Marszałkowska 125. Odbiera ppor Oskar Schmidt "Słoń", melduje kpr. pchor. Krystyn Plewko "Krystyn", z prawej ppor. rez. Stefan Nast "Orlicz", dowódca plutonu saperów "Zagończyka". Autorem zdjęcia jest Zygmunt Kukieła „Zetka”. Fot ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-IP/2474

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Żołnierze zgromadzeni na pogrzebie na terenie obok ruin kina "Capitol" na tyłach kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 125, gdzie mieściła się kwatera IV Rejonu Obwodu Śródmieście. W głębi w jasnej bluzie ppor. inż. Tadeusz Sztalkopf "Zarzycki Kazimierz" podinspektor WSOP. Na pierwszym planie po lewej w panterce ppor. rez. Stefan Nast "Orlicz", dowódca plutonu saperów. Autorem zdjęcia jest Zygmunt Kukieła „Zetka”. Fot ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego,  MPW-IP/2479

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Żołnierze zgromadzeni na pogrzebie na terenie obok ruin kina "Capitol" na tyłach kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 125, gdzie mieściła się kwatera IV Rejonu Obwodu Śródmieście. W głębi w jasnej bluzie ppor. inż. Tadeusz Sztalkopf "Zarzycki Kazimierz" podinspektor WSOP. Na pierwszym planie po lewej w panterce ppor. rez. Stefan Nast "Orlicz", dowódca plutonu saperów. Autorem zdjęcia jest Zygmunt Kukieła „Zetka”. Fot ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-IP/2479

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Salon na pierwszym piętrze nad zakładem fotograficznym Henryka Poddębskiego w kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 125. Powstańcy z Kompanii Szturmowej "Stefan" śpiewający przy fortepianie. Od lewej stoją kolejno: por. rez. sap. Stefan Nast "Orlicz" dowódca oddziału saperów "Zagończyka", strz. Ireneusz Kociołek "Dick", st. strz. Franciszek Kłosiński "Goryl", kpr. Mieczysław Juczewski "Macoch", st. strz. Stefan Vogtman "Kalina", plut. Andrzej Bartniak "Przemysław", st. strz. "Wilk"(?), st. strz. Tadeusz Świercz "Czarny", st. strz. Kazimierz Skumiał "Wrzos", pchor. kpr. "Zyga", kpr. Andrzej Niernssee "Rola II". Autorem zdjęcia jest Zygmunt Kukieła „Zetka”. Fot ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego,  sygn. MPW-IP/2050

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Salon na pierwszym piętrze nad zakładem fotograficznym Henryka Poddębskiego w kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 125. Powstańcy z Kompanii Szturmowej "Stefan" śpiewający przy fortepianie. Od lewej stoją kolejno: por. rez. sap. Stefan Nast "Orlicz" dowódca oddziału saperów "Zagończyka", strz. Ireneusz Kociołek "Dick", st. strz. Franciszek Kłosiński "Goryl", kpr. Mieczysław Juczewski "Macoch", st. strz. Stefan Vogtman "Kalina", plut. Andrzej Bartniak "Przemysław", st. strz. "Wilk"(?), st. strz. Tadeusz Świercz "Czarny", st. strz. Kazimierz Skumiał "Wrzos", pchor. kpr. "Zyga", kpr. Andrzej Niernssee "Rola II". Autorem zdjęcia jest Zygmunt Kukieła „Zetka”. Fot ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/2050

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Jeńcy niemieccy z gmachu PAST-y na ul. Jasnej, prawdopodobnie przed zaprowadzeniem do Hotelu "Victoria". Na pierwszym planie ranny na noszach. W tle widoczny częściowo zniszczony budynek Dworu Ottów przy ul. Jasnej 13/15. Na fasadzie czytelne nazwisko: Staniszewski oraz częściowo czytelny szyld z nazwiskiem: Wierzbicki. Pierwszy z lewej ppor. rez. Stefan Nast "Orlicz", dowódca plutonu saperów "Zagończyka". Autorem zdjęcia jest Joachim Joachimczyk. Fot ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego,  MPW-IP/1013

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Jeńcy niemieccy z gmachu PAST-y na ul. Jasnej, prawdopodobnie przed zaprowadzeniem do Hotelu "Victoria". Na pierwszym planie ranny na noszach. W tle widoczny częściowo zniszczony budynek Dworu Ottów przy ul. Jasnej 13/15. Na fasadzie czytelne nazwisko: Staniszewski oraz częściowo czytelny szyld z nazwiskiem: Wierzbicki. Pierwszy z lewej ppor. rez. Stefan Nast "Orlicz", dowódca plutonu saperów "Zagończyka". Autorem zdjęcia jest Joachim Joachimczyk. Fot ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-IP/1013

Nasz newsletter