Pseudonim:
"Roman"
Data urodzenia:
1906-09-01
Data śmierci:
1994-01-16
Funkcja:
zastępca dowódcy plutonu
Stopień:
podporucznik rezerwy artylerii (1935) - porucznik (15.08.1944)
Miejsce urodzenia:
Łódź
Imiona rodziców:
Roman Antoni - Barbara Katarzyna z domu Witoszyńska
Przebieg służby wojskowej:
W okresie od 14 sierpnia 1929 r. do 24 czerwca 1930 r. słuchacz Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, którą ukończył w stopniu kaprala podchorążego - lokata 58 / na 83. Po szkole służył w 3. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, awansowany do stopnia plutonowego podchorążego. W 1935 r. awansowany do stopnia podporucznika, służył w 27. pal we Włodzimierzu Wołyńskim.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od października 1939 r. - Związek Walki Zbrojnej - Obwód Warszawa-Powiat - placówka w Piastowie, zaprzysiężony przez ppor. "Mruka" (Bolesław Szczawiński) w listopadzie tego roku. Brał udział w wyrabianiu fałszywych dokumentów dla osób zagrożonych deportacją z Piastowa do Rzeszy, uczestniczył w spaleniu akt osobowych w siedzibie Urzędu Gminy - przy współpracy z "Kamińskim" z 7. pułku piechoty ZWZ "Madagaskar" - "Garłuch". Od 1943 r. brał udział w akcji odbioru zrzutów organizowanej przez komórkę "25-K" Oddziału V Komendy Głównej AK. W swoim domu przy ul. Brandta 9 w Piastowie zorganizował tajny magazyn broni. Przydział w lipcu 1944 r. - Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział V (Dowodzenie i Łączność) - Wydział V-k (Łączność konspiracyjna "15-K", "24-K", "55-K", "25-K" - "Turbacz", "49").
Numer legitymacji AK:
646
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - batalion "Czata 49"; na Starym Mieście - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - Brygada Dyspozycyjno-Zmotoryzowana NSZ "Koło" - pluton żandarmerii - zastępca dowódcy. Po przejściu do Śródmieścia - Okręg Warszawski AK - Komenda Placu Śródmieście-Południe.
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ - Śródmieście Południe.
Awanse:
Awansowany 1.10.1944 r. do stopnia porucznika rozkazem Zastępcy Dowódcy AK z 26.09.1944 r. ze starszeństwem z dn. 15.08.1944 r.
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną. Uciekł z transportu do Pruszkowa w okolicy Włoch pod Warszawą i 6 października powrócił do swojego domu w Piastowie. Do stycznia 1945 r. nadal działał w Armii Krajowej, jako dowódca oddziału specjalnego III Samodzielnego Batalionu Saperów na linii kolejowej Częstochowa - Kraków.
Losy po wojnie:
Inżynier budownictwa. Po wojnie zajmował się m. in. odbudową stolicy z wojennych zniszczeń.
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych (dwukrotnie: 30.12.1949 - Londyn), Medal Wojska (15.08.1948), Krzyż Armii Krajowej (11.03.1975 - Londyn).
Miejsce śmierci:
Warszawa
Miejsce pochówku :
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki), kwatera 284, rząd 4, miejsce 17
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW. Materiały z archiwum rodzinnego udostępnione przez p. Piotra Surmę, wnuka Powstańca, w tym skany dokumentów związanych ze Szkołą Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, Powstaniem Warszawskim, weryfikacją w Londynie – wyciąg z akt personalnych oraz: dokumentacja ZBoWiD, legitymacje odznaczeniowe Stefana Piotrowskiego “Romana", legitymacja Krzyża Armii Krajowej.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

20.06.1930 rok,  ppor. Stefan Teodor Piotrowski  w 27. Pułku Artylerii Lekkiej we Włodzimierzu Wołyńskim. Fot. ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

20.06.1930 rok, ppor. Stefan Teodor Piotrowski w 27. Pułku Artylerii Lekkiej we Włodzimierzu Wołyńskim. Fot. ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Stefan Teodor Piotrowski w mundurze galowym, 1934 lub 1936 rok,  Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Fot. ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Stefan Teodor Piotrowski w mundurze galowym, 1934 lub 1936 rok, Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Fot. ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Stefan Piotrowski, Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1929 rok. Fot. ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Stefan Piotrowski, Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1929 rok. Fot. ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Stefan Piotrowski z żoną Jadwigą i córkami - 10.06.1942 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Stefan Piotrowski z żoną Jadwigą i córkami - 10.06.1942 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Stefan Piotrowski z rodziną  w Piastowie - 1943 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Stefan Piotrowski z rodziną w Piastowie - 1943 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Stefan Piotrowski z rodziną w Piastowie - 1943 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Stefan Piotrowski z rodziną w Piastowie - 1943 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Powstanie Warszawskie - awans do stopnia porucznika. Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Powstanie Warszawskie - awans do stopnia porucznika. Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Należąca do por. Stefana Piotrowskiego "Romana" legitymacja Armii Krajowej. Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Należąca do por. Stefana Piotrowskiego "Romana" legitymacja Armii Krajowej. Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Piotr Surma, wnuk Powstańca

Stefan Piotrowski  - lata 80-te. Fot.  z archiwum rodzinnego, udostępnione przez p. Piotra Surmę, wnuka Powstańca.

Stefan Piotrowski - lata 80-te. Fot. z archiwum rodzinnego, udostępnione przez p. Piotra Surmę, wnuka Powstańca.

Stefan i Jadwiga Piotrowscy - lata 80-te. Fot.  z archiwum rodzinnego udostępnione przez p. Piotra Surmę, wnuka Powstańca.

Stefan i Jadwiga Piotrowscy - lata 80-te. Fot. z archiwum rodzinnego udostępnione przez p. Piotra Surmę, wnuka Powstańca.

Nasz newsletter