Pseudonim:
"Niedźwiedzki"
Data urodzenia:
1900-11-20
Data śmierci:
-
Funkcja:
-
Stopień:
kapitan służby stałej broni pancernej
Numer legitymacji AK:
7673 / 6
Miejsce urodzenia :
Szczytno powiat Włocławek
Imiona rodziców:
Włodzimierz - Aniela z domu Byszewska
Wykształcenie:
Od 1909 roku był uczniem I Gimnazjum Polskiego w Częstochowie, gdzie uzyskał 7-klasową maturę realną. Następnie został przyjęty na Wydział Budowy Maszyn Politechniki we Lwowie. Po powrocie do Warszawy na żądanie ojca, podjął naukę w Szkole Edwarda Rontalera, w której otrzymał świadectwo dojrzałości. W latach 1918 - 1926 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej.
Udział w kampanii wrześniowej 1939 :
Uczestnik walk we wrześniu 1939, 18.09.1939 wzięty do niewoli, przebywał kolejno w obozach jenieckich Stalag XIII A Bad Sulzbach, VI G i VI J. Numer jeńca 23744
Udział w konspiracji 1939-1944:
Obszar Warszawski Armii Krajowej - Ośrodek Pancerny
Adres przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Puławska 188
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód Śródmieście - Podobwód "Sławbor" - odcinek taktyczny "Sarna"
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka od 5.10.1944 r. - jeniec Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice k. Opola), następnie 18.10.1944 przeniesiony do Oflagu II-D Gross Born.
Numer jeniecki:
101582
Rodzeństwo:
Był rodzonym bratem Włodzimierza Strzeszewskiego ps. "Leonard".
Losy po wojnie :
Według wpisów w kartotece poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża po wyzwoleniu pozostał na terenie Niemiec, gdzie pracował w angielskiej firmie (brak bliższych danych). Zmarł około 1964 -1965 roku na gruźlicę. Po wojnie, żona Amelia Strzeszewska w 1971 r. występowała do PCK z prośbą o zaświadczenie o pracy i śmierci męża.
Uwagi:
Rodzice: Jan Włodzimierz Strzeszewski (używał drugiego imienia) i Aniela Józefa Byszewska. Jego wujem był Antoni Byszewski. Żona: Amelia Strzeszewska, Warschau, Puławska Strasse 188. Miejsce urodzenia podawane w zapisach w Polskim Czerwonym Krzyżu - Szczytno. Miejsce urodzenia na świadectwie wstąpienia na studia Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej - Widok, powiat grójecki. Inna wersja losów po wojnie - ok. 1950 r. wypłynął z Bremerhaven w Niemczech do Nowej Zelandii [dane za ancestry.com - MPW-kontakt]
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, Polski Czerwony Krzyż - kartoteka, materiały nadesłane przez p. Michała Raczkowskiego (fotografia oraz skany dokumentów - źródło: Archiwum Politechniki Warszawskiej, akta osobowe Stefana Strzeszewskiego sygn. 3534, Archiwum Państwowe).
Publikacje :
Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego T.4 - Jeńcy wojenni - żołnierze Powstania Warszawskiego, oprac. Tomasz Łabuszewski, red. Andrzej Krzysztof Kunert (red. nacz.) Warszawa: ARS Print Production, 1997
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Stefan Strzeszewski ps. "Niedźwiedzki". Fot. z Archiwum Politechniki Warszawskiej, akta osobowe Stefana Strzeszewskiego sygn. 3534, udostępnił p. Michał Raczkowski

Stefan Strzeszewski ps. "Niedźwiedzki". Fot. z Archiwum Politechniki Warszawskiej, akta osobowe Stefana Strzeszewskiego sygn. 3534, udostępnił p. Michał Raczkowski

Świadectwo wstąpienia na studia Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej. W dokumencie jako miejsce urodzenia wpisano Widok, powiat grójecki. Źródło Archiwum Politechniki Warszawskiej, akta osobowe Stefana Strzeszewskiego sygn. 3534, udostępnił p. Michał Raczkowski

Świadectwo wstąpienia na studia Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej. W dokumencie jako miejsce urodzenia wpisano Widok, powiat grójecki. Źródło Archiwum Politechniki Warszawskiej, akta osobowe Stefana Strzeszewskiego sygn. 3534, udostępnił p. Michał Raczkowski

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Skan aktu urodzenia Stefana Strzeszewskiego ps. Niedźwiedzki. Nadesłał p. Michał Raczkowski, źródło AP

Skan aktu urodzenia Stefana Strzeszewskiego ps. Niedźwiedzki. Nadesłał p. Michał Raczkowski, źródło AP

Nasz newsletter