Pseudonim:
"Mucha"
Data urodzenia:
1925-04-27
Data śmierci:
1944-08-30
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 184 Miejsce: 62
Stopień:
plutonowy
Miejsce urodzenia:
Czeladź
Imiona rodziców:
Marian - Stefania z domu Lipska
Wykształcenie i praca do 1944 r.:
W latach okupacji niemieckiej pracował w fabryce sprzętu elektrycznego w Warszawie, uczęszczał na kursy techniczne Wawelberga, zdał maturę na tajnych kompletach i rozpoczął konspiracyjne studia na Politechnice Warszawskiej.
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - III pluton "Felek”
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto
Rodzeństwo walczące w Powstaniu Warszawskim:
W Powstaniu brał udział jego brat Jerzy
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległ wraz z kolegami w Zakładach Fiata przy ul. Sapieżyńskiej (zginęła wówczas cała czteroosobowa obsługa karabinu maszynowego: Stanisław Findeisen "Olszyna", Tadeusz Müller „Zawrat”, Stefan Wiśniewski „Mucha” i Zbigniew Wojciechowski „Pion”).
Upamiętnienie:
Po wojnie w ruinach na Sapieżyńskiej 6 warszawscy harcerze ustawili krzyż i tablicę, na której podano datę śmierci, pseudonimy i wiek poległych żołnierzy „Zośki”.
Miejsce pochówku:
Ekshumowany na Powązki Wojskowe - kw. A 20, rząd 3, grób 11. W tym samym miejscu pochowani zostali Stanisław Findeisen "Olszyna" i Zbigniew Wojciechowski „Pion”
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych
Uwagi :
Stefan vel Bronisław Wiśniewski W dokumentach i zapisach PCK figuruje jako Stefan Wiśniewski. W domu przez rodzinę nazywany Bronkiem.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW. Archiwum Państwowe w Warszawie - listy ekshumowanych. PCK - kartoteka. Archiwum rodzinne p. Michała Jandy. Fotografie powojenne z chłopcami na gruzach autorstwa Tadeusza Bukowskiego ps. "Bończa" pochodzą ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.

Stefan vel  Bronisław Wiśniewski ps. "Mucha" (1925-1944). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - batalion „Zośka"

Stefan vel Bronisław Wiśniewski ps. "Mucha" (1925-1944). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - batalion „Zośka"

Stefan vel. Bronisław Wiśniewski ps. "Mucha" Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Stefan vel. Bronisław Wiśniewski ps. "Mucha" Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Od lewej: Jerzy z bratem Stefanem.

Od lewej: Jerzy z bratem Stefanem.

Pogrzeb Bronka (Stefana) Wiśniewskiego ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Pogrzeb Bronka (Stefana) Wiśniewskiego ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Pogrzeb Bronka (Stefana) Wiśniewskiego ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Pogrzeb Bronka (Stefana) Wiśniewskiego ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Pogrzeb Bronka (Stefana) Wiśniewskiego ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Pogrzeb Bronka (Stefana) Wiśniewskiego ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Pogrzeb Bronka (Stefana) Wiśniewskiego ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Pogrzeb Bronka (Stefana) Wiśniewskiego ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Pogrzeb Bronka (Stefana) Wiśniewskiego ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Pogrzeb Bronka (Stefana) Wiśniewskiego ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Pogrzeb Bronka (Stefana) Wiśniewskiego ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Pogrzeb Bronka (Stefana) Wiśniewskiego ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Pogrzeb Bronka (Stefana) Wiśniewskiego ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Pogrzeb Bronka (Stefana) Wiśniewskiego ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Pogrzeb Bronka (Stefana) Wiśniewskiego ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Pogrzeb Bronka (Stefana) Wiśniewskiego ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Ruiny fabryki Fiata przy ul. Sapieżyńskiej,  gdzie poległ Bronisław Wiśniewski ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Ruiny fabryki Fiata przy ul. Sapieżyńskiej, gdzie poległ Bronisław Wiśniewski ps. "Mucha". Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Ruiny fabryki Fiata przy ul. Sapieżyńskiej. Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Ruiny fabryki Fiata przy ul. Sapieżyńskiej. Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Ruiny fabryki Fiata przy ul. Sapieżyńskiej. Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Ruiny fabryki Fiata przy ul. Sapieżyńskiej. Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Ruiny fabryki Fiata przy ul. Sapieżyńskiej. Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Ruiny fabryki Fiata przy ul. Sapieżyńskiej. Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Ruiny fabryki Fiata przy ul. Sapieżyńskiej. Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Ruiny fabryki Fiata przy ul. Sapieżyńskiej. Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Ruiny fabryki Fiata przy ul. Sapieżyńskiej. Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Ruiny fabryki Fiata przy ul. Sapieżyńskiej. Fot. z archiwum rodzinnego Michała Jandy

Archiwum Państwowe w Warszawie - listy ekshumowanych

Archiwum Państwowe w Warszawie - listy ekshumowanych

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Fotografia powojenna  autorstwa Tadeusza Bukowskiego ps. "Bończa" Trzech chłopców porządkujących (ozdabiających kwiatami?) grób poległych harcerzy na terenie południowej hali zakładów Polskiego Fiata przy ul. Sapieżyńskiej 6. W tle najprawdopodobniej ruiny oficyn na posesji Zakroczymska 7 i Zakroczymska 5. Na grobie krzyż z założonym uszkodzonym hełmem, poniżej tablica z napisem: "W dniu 30 sierpnia 1944 roku w tym miejscu zginęli śmiercią żołnierza harcerze z batalionu "Zośka" Zawrat [Tadeusz Muller] 19 lat Mucha [Stefan Wiśniewski] 19 lat Plon [Zbigniew Wojciechowski] 20 lat Olszyna [Stanisław Findeisen] 20 lat Cześć ich pamięci". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn.  MPW-IN/12471

Fotografia powojenna autorstwa Tadeusza Bukowskiego ps. "Bończa" Trzech chłopców porządkujących (ozdabiających kwiatami?) grób poległych harcerzy na terenie południowej hali zakładów Polskiego Fiata przy ul. Sapieżyńskiej 6. W tle najprawdopodobniej ruiny oficyn na posesji Zakroczymska 7 i Zakroczymska 5. Na grobie krzyż z założonym uszkodzonym hełmem, poniżej tablica z napisem: "W dniu 30 sierpnia 1944 roku w tym miejscu zginęli śmiercią żołnierza harcerze z batalionu "Zośka" Zawrat [Tadeusz Muller] 19 lat Mucha [Stefan Wiśniewski] 19 lat Plon [Zbigniew Wojciechowski] 20 lat Olszyna [Stanisław Findeisen] 20 lat Cześć ich pamięci". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/12471

Trzech chłopców przy grobie poległych harcerzy na terenie południowej hali zakładów Polskiego Fiata przy ul. Sapieżyńskiej 6. W tle najprawdopodobniej ruiny oficyn na posesji Zakroczymska 7 i Zakroczymska 5. Na grobie krzyż z założonym uszkodzonym hełmem (trzymanym przez chłopca), poniżej tablica z napisem: "W dniu 30 sierpnia 1944 roku w tym miejscu zginęli śmiercią żołnierza harcerze z batalionu "Zośka" Zawrat [Tadeusz Muller] 19 lat Mucha [Stefan Wiśniewski] 19 lat Plon [Zbigniew Wojciechowski] 20 lat Olszyna [Stanisław Findeisen] 20 lat Cześć ich pamięci".  Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn.  MPW-IN/12472

Trzech chłopców przy grobie poległych harcerzy na terenie południowej hali zakładów Polskiego Fiata przy ul. Sapieżyńskiej 6. W tle najprawdopodobniej ruiny oficyn na posesji Zakroczymska 7 i Zakroczymska 5. Na grobie krzyż z założonym uszkodzonym hełmem (trzymanym przez chłopca), poniżej tablica z napisem: "W dniu 30 sierpnia 1944 roku w tym miejscu zginęli śmiercią żołnierza harcerze z batalionu "Zośka" Zawrat [Tadeusz Muller] 19 lat Mucha [Stefan Wiśniewski] 19 lat Plon [Zbigniew Wojciechowski] 20 lat Olszyna [Stanisław Findeisen] 20 lat Cześć ich pamięci". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/12472

Fotografia powojenna. Grób poległych harcerzy na terenie południowej hali zakładów Polskiego Fiata przy ul. Sapieżyńskiej 6. W tle najprawdopodobniej ruiny oficyny na posesji Zakroczymska 5. Na grobie krzyż z założonym uszkodzonym hełmem, poniżej tablica z napisem: "W dniu 30 sierpnia 1944 roku w tym miejscu zginęli śmiercią żołnierza harcerze z batalionu "Zośka" Zawrat [Tadeusz Muller] 19 lat Mucha [Stefan Wiśniewski] 19 lat Plon [Zbigniew Wojciechowski] 20 lat Olszyna [Stanisław Findeisen] 20 lat Cześć ich pamięci". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn.  MPW-IN/12473

Fotografia powojenna. Grób poległych harcerzy na terenie południowej hali zakładów Polskiego Fiata przy ul. Sapieżyńskiej 6. W tle najprawdopodobniej ruiny oficyny na posesji Zakroczymska 5. Na grobie krzyż z założonym uszkodzonym hełmem, poniżej tablica z napisem: "W dniu 30 sierpnia 1944 roku w tym miejscu zginęli śmiercią żołnierza harcerze z batalionu "Zośka" Zawrat [Tadeusz Muller] 19 lat Mucha [Stefan Wiśniewski] 19 lat Plon [Zbigniew Wojciechowski] 20 lat Olszyna [Stanisław Findeisen] 20 lat Cześć ich pamięci". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/12473

Powązki Wojskowe - kwatera poległych żołnierzy Batalionu "Zośka". Fot. Wikipedia/domena publiczna

Powązki Wojskowe - kwatera poległych żołnierzy Batalionu "Zośka". Fot. Wikipedia/domena publiczna

Nasz newsletter