Pseudonim
"Czajka", „Ala”, „Mimoza”, „Stefania”
Data urodzenia
1896-07-06
Data śmierci
1979-10-21
Stopień
szefowa kancelarii Sztabu Korpusu Warszawskiego AK
Stopień
porucznik
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Piotr - Tekla z domu Kulikowska
Nazwiska w konspiracji
Stefania Sokołowska, Maria Kowalska
Wykształcenie i działalność do 1939 r.
Po ukończeniu gimnazjum humanistycznego im. Klaudyny Potockiej w szeregach POW. W latach 1917- 1918 w POW w Pułtusku. Od 1920 do 1921 w Sekcji Propagandy i Oświaty Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza, otrzymała przydział do Dywizji Litewsko- Białoruskiej. W 1922 brała udział w organizowaniu wyborów do Sejmu Litwy Środkowej, który zakończył obrady w III 1922 (18 IV nastąpiło formalne włączenie Litwy Środkowej do Polski). Po wyjściu z wojska rozpoczęła pracę w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Wilnie. Od maja 1927 do 1933 pracowała w Zarządzie Naczelnym Polskiego Białego Krzyża w charakterze instruktorki. Od 1933 do 1939 pracowała w PKO jako referentka do spraw społecznych.
Pseudonimy
„Ala”, „Czajka”, „Mimoza”, „Stefania”
Udział w kampanii wrześniowej 1939
Zmobilizowana do II Oddziału Sztabu Głównego WP, brała udział w obronie Warszawy w 1939 organizując Bataliony Robotnicze. Zajmowała się wyżywieniem i zakwaterowaniem. Po kapitulacji stolicy przeszła do pracy konspiracyjnej w SZP-ZWZ-AK.
Udział w konspiracji 1939-1944
Od listopada 1939 do maja 1941 w SZP- ZWZ kierowniczka zespołu kolporterów VI Oddziału KG AK BIP Okręgu Warszawskiego AK. Od 1940 r. łączniczka do zadań specjalnych przy komendancie Okręgu Warszawskiego ZWZ płk. Zdzisławie Zajączkowskim „Grzywie”, następnie przeniesiona na stanowisko kierowniczki Poczty Okręgowej przy płk. Antonim Chruścielu „Monterze”. Do 30 lipca 1944 szefowa łączności konspiracyjnej Komendy Okręgu Warszawskiego AK. Przydział - Komenda Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - kancelaria
Adres przed Powstaniem Warszawskim
Warszawa ul. Filtrowa 68 m 46
Oddział
Komenda Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - kancelaria. W czasie Powstania Warszawskiego pełniła funkcję szefa kancelarii i kierowniczki szyfrantek z siedzibą w hotelu „Victoria”. 5 sierpnia 1944 r. przeszła ze Sztabem do gmachu PKO przy ul. Świętokrzyskiej, a po jego zbombardowaniu do nowej siedziby w kinie „Paladium”.
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec obozu przejściowego dla żołnierzy AK w Ożarowie k. Warszawy, następnie osadzona w Stalagu XI B Fallingbostel oraz obozach: Bergen-Belsen, Molsdorf, Blankenheim. Wyzwolona w kwietniu 1945 r.
Numer jeniecki
1763
Losy po wojnie
Żołnierz 2. Korpusu Polskiego, zastępczyni Inspektorki Pomocniczej Służby Wojskowej Kobiet. 15 maja 1947 powróciła do kraju. Zamieszkała w Słupsku, gdzie pracowała w PKO.
Odznaczenia
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Walecznych po raz pierwszy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem POW.
Miejsce śmierci
Słupsk
Miejsce pochówku
Cmentarz w Słupsku
Źródła
MPW-baza uczestników PW. MPW-zbiory. PCK, AAN. Fotografia z obozu jenieckiego Stalag XI B w Fallingbostel, 10 października 1944 r. Z numerem jenieckim 0.1763 por. Stefania Aluchna "Ala Czajka", obok ppor. Bronisława Orzechowska "Basia Czas", numer jeńca 0.1770. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/4524
Publikacje
K. Malinowski, Żołnierze łączności walczącej Warszawy, Warszawa 1983, s. 157, 163.
Uwagi
Urodzona 06-07-1896 r. w Warszawie (wg Studium Polski Podziemnej w 1901). W opracowaniach spotykane dwie daty śmierci: 21-10-1979 oraz 31-10-1979
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram