Pseudonim
"Stefa"
Data urodzenia
1923-12-06
Data śmierci
1944-09-15
Stopień
łączniczka - sanitariuszka
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 186 Miejsce: 21
Stopień
strzelec
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Stefan - Marianna
Wykształcenie
Maturę uzyskała w czasie okupacji na tajnych kompletach. Członkini Organizacji Harcerek Chorągwi Warszawskiej.
Udział w konspiracji 1939-1944
Do konspiracji wprowadzona przez starszą siostrę "Oleńkę" (Aleksandra Grzeszczak, aresztowana i rozstrzelana przez Niemców w styczniu 1944). Weszła w skład 2. drużyny plutonu żeńskiego ("Oleńka") batalionu "Zośka" w Brygadzie Dywersyjnej "Broda 53" Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej. W okresie od czerwca do lipca 1944 r. brała udział w szkoleniu terenowym pod Wyszkowem (akcje "Par I" i "Par II).
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - III pluton "Felek”
Szlak bojowy
Wola - Kampinos - Żoliborz - kanały - Stare Miasto - ul. Bielańska-Senatorska - Ogród Saski - ul. Zielna ("przebicie") - Śródmieście - Górny Czerniaków. 11.08.1944 r. wraz z pięcioma żołnierzami plutonu ("Xiążę" - Andrzej Samsonowicz, "Słoń" - Jerzy Gawin, "Kieros" - Jerzy Rządkowski, "Leszczyc" - Tadeusz Sumiński, "Sęp" - Wojciech Markowski) i dwiema sanitariuszkami ("Irena" - Irena Kołodziejska, "Grażyna" - Grażyna Zasacka), została odcięta od batalionu, który pod ogniem niemieckim wycofywał się z Woli w kierunku Muranowa. Grupa ta w dniach następnych przedarła się do Kampinosu, stamtąd na Żoliborz. Po nieudanym ataku na Dworzec Gdański grupa przeszła kanałami na Stare Miasto i 24 sierpnia 1944 r. dołączyła do macierzystej kompanii. W nocy 30/31.08.1944 r. brała udział w akcji przebicia oddziałów staromiejskich do Śródmieścia. Była w jedynej grupie (ok. 60 osób), która jako jedyna przeszła przez Ogród Saski i ul. Królewską do pozycji polskich przy Zielnej.
Odznaczenia
Krzyż Walecznych (dwukrotnie)
Miejsce śmierci
Poległa na podwórzu domu ul. Wilanowskiej 1.
Miejsce pochówku
Jej ciało w miejscu śmierci odnalazł 18 stycznia 1945 r. powracający do Warszawy sierż. pchor. "Świst" (Stanisław Sieradzki). W kwietniu 1945 r. została pochowana na Kwaterach Wojennych Batalionu "Zośka" na Wojskowych Powązkach - kwatera 20 A.
Źródła
MPW-baza uczestników PW.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram