Pseudonim:
"Wirtuoz"
Data urodzenia:
1896-03-13
Data śmierci:
1984-06-07
Funkcja:
zastępca Komendanta Obwodu
Stopień:
podpułkownik służby stałej piechoty
Miejsce urodzenia:
Ryczów
Imiona rodziców:
Józef - Jadwiga
Służba wojskowa do 1939 r.:
Ukończył szkołę średnią. W czasie I wojny światowej służył w armii rosyjskiej, potem w polskim oddziale na Syberii. Od lipca 1918 r. służył w stopniu chorążego w 1. Pułku Syberyjskim, który w styczniu 1919 r. wszedł w skald 5. Dywizji Strzelców Polskich na Syberii. Walczył z bolszewikami na Syberii. Po powrocie do kraju służył w odtworzonym 1. Pułku Syberyjskim. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920. Po wojnie zaliczony do Rezerwy Armii z jednoczesnym powołaniem do służby czynnej w WP. Dekretem z dnia 18.02.1922 r. - O. V L. 85754 V PP - mianowany podporucznikiem piechoty. W dniu 22 sierpnia 1921 r. 1. Pułk Syberyjski został przemianowany z na 82. pułk piechoty. W 1923 r. zweryfikowany w stopniu porucznika służby stałej piechoty ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 r.. Długoletni oficer 82. pp. Awansowany do stopnia kapitana 1.01.1927 r. Z dniem 15.10.1927 r. skierowany z 82 pp na 9 miesięczny kurs instruktorów WF w Centralnej Wojskowej Szkole Gimnastyki i Sportów w Poznaniu, gdzie przebywał do czerwca 1928 r.. Po ukończeniu kursu powraca do 82 pp. W grudniu 1929 r. przeniesiony z 82 pp do 9. Okręgowego Urzędu WF i PW w Brześciu na stanowisko komendanta Ośrodka WF w Brześciu nad Bugiem, a w 1931 r. do DOK IX w Brześciu. Przeniesiony w czerwcu 1934 r. z DOK IX do 82. pp, gdzie pełnił różne funkcje. W 1936 r. ukończył w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie kurs dla dowódców batalionu. Awansowany do stopnia mjr 19.03.1937 r.. W latach 1937-1939 dowódca I batalionu 82. pp.
Udział w wojnie obronnej 1939:
W walkach wrześniowych 1939 r. brał udział na stanowisku dowódcy I batalionu 182. pp zmobilizowanego przez 82. pp w składzie 60. Dywizji Piechoty. Uczestnik walk na Lubelszczyźnie. Po kapitulacji oddziałów polskich powrócił do Warszawy.
Udział w konspiracji 1939-1944:
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zastępca Komendanta Obwodu
Oddział:
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zastępca Komendanta Obwodu. Od 4 sierpnia 1944 r.dowódca zgrupowania AK w Lasach Chojnowskich.
Szlak bojowy:
Mokotów - wyszedł z miasta 4.08.1944 - Lasy Chojnowskie
Miejsce śmierci:
Warszawa, pochowany na Cmentarzu Północnym
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter