Tadeusz Filip Fabjanowicz

Pseudonim:
"Fabian"
Data urodzenia:
1915-08-23
Data śmierci:
2008-08-23
Funkcja:
-
Nazwisko konspiracyjne:
Klemens Staniszewski
Stopień:
sierżant podchorąży
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Kazimierz - Julia z domu Horodyńska
Udział w kampanii wrześniowej 1939 :
Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 roku. Aresztowany przez sowietów w trakcie ewakuacji wojsk polskich do Rumunii. Jako jeniec sowiecki, cudem uniknął losu żołnierzy zamordowanych w Katyniu i Starobielsku. Więziony w nieludzkich warunkach na Syberii. Podczas wymiany jeńców przekazany Niemcom i osadzony przez nich w Stalagu IV-B Mühlberg. W niewoli pracował przymusowo w hucie miedzi oraz u bauera. Z niewoli niemieckiej udało mu się zbiec i wielokrotnie ryzykując życie powrócić do okupowanej Polski na teren Generalnego Gubernatorstwa. Po powrocie do Warszawy wstąpił do konspiracji w ZWZ-AK jako oficer uzbrojenia w Kompanii Obwodowej 101 WSOP. Jednocześnie wobec niemożności posługiwania się własnym nazwiskiem po ucieczce z robót w Niemczech i powrocie do Warszawy przez cały okres wojny posługiwał się fałszywym nazwiskiem Klemens Staniszewski.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" - 101. kompania WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania)
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Grzybowska 69
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - zgrupowanie "Bartkiewicz" - 100. kompania sztabowa (w okresie konspiracji 101. kompania odwodowa WSOP) - II pluton. W czasie Powstania objął dowództwo IV-plutonu naprawy i konserwacji broni, gdzie sprawował pieczę nad warsztatem rusznikarskim oraz produkcją granatów i uzbrojenia. Przez cały okres walk powstańczych przygotowywał, naprawiał i modernizował broń dla żołnierzy AK. Uczestniczył również w rozbrajaniu niewybuch pocisku moździerzowego kaliber 600 mm w restauracji "Adria" przy ulicy Moniuszki 10, co zostało uwiecznione na fotografiach przez Eugeniusza Lokajskiego „Broka”
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI B Fallingbostel. Wyzwolony w 1945 roku przez wojska amerykańskie
Numer jeniecki:
140436
Losy po wojnie:
Po powrocie do kraju jako wybitny fachowiec metalurg został zatrudniony do pracy przy odtwarzaniu i odbudowie dawnej Fabryki Norblina (po wojnie pod nazwą Walcownia Metali Kolorowych). W zakładach tych pracował na stanowisku szefa kontroli technicznej, aż do momentu przejścia na emeryturę.
Odznaczenia :
Medal Za Udział w Wojnie Obronnej 1939, Medal Za Warszawę 1939-1945, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r, Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska, Warszawski Krzyż Powstańczy, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrny Krzyż Zasługi RP z Mieczami, Brązowy Krzyż Zasługi RP z Mieczami, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Partyzancki, Odznaka Pamiątkowa "Akcji Burza", Odznaka 36 pp Legii Akademickiej, odznaka pamiątkowa zgrupowania "Bartkiewicz", Odznaka Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny wraz z legitymacją i patentem, Złoty Krzyż Zasługi PRL
Miejsce śmierci:
Warszawa
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, zbiory: Tadeusz Fabjanowicz "Moje wspomnienia z wojny 1939-1945" (kserokopia maszynopisu) oraz dokumenty - sygn. P/7926/14, dar Andrzeja Fabjanowicza. Ilustracje: zdjęcia z okresu Powstania Warszawskiego autorstwa Eugeniusza Lokajskiego "Broka" pochodzą ze zbiorów Fototeki MPW.
Uwagi:
Część dokumentów wystawiona na nazwisko "Fabianowicz". Prawidłowy zapis nazwiska przez "j".
Tadeusz Filip Fabjanowicz Pseudonim: "Fabian", "Klemens Staniszewski" Zobacz grób
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

sierż. pchor. Tadeusz Fabjanowicz "Fabian" (1915-2008). Fotografia z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

sierż. pchor. Tadeusz Fabjanowicz "Fabian" (1915-2008). Fotografia z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Kenkarta z okresu okupacji. Dokument wystawiony na fałszywe nazwisko (konspiracyjne) - Klemens Staniszewski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Kenkarta z okresu okupacji. Dokument wystawiony na fałszywe nazwisko (konspiracyjne) - Klemens Staniszewski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Pirotechnicy rozbrajający niewybuch pocisku moździerzowego kaliber 600 mm w restauracji "Adria" przy ulicy Moniuszki 10. Na pierwszym planie sierż. pchor. Tadeusz Fabjanowicz "Fabian", w głębi stoi ppor. Stanisław Dutkiewicz "Pillert". Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego „Broka”, zbiory Fototeki MPW, sygn. MPW-IN/381. Prawa autorskie: MPW

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Pirotechnicy rozbrajający niewybuch pocisku moździerzowego kaliber 600 mm w restauracji "Adria" przy ulicy Moniuszki 10. Na pierwszym planie sierż. pchor. Tadeusz Fabjanowicz "Fabian", w głębi stoi ppor. Stanisław Dutkiewicz "Pillert". Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego „Broka”, zbiory Fototeki MPW, sygn. MPW-IN/381. Prawa autorskie: MPW

Pirotechnicy rozbrajający niewybuch pocisku moździerzowego kaliber 600 mm w restauracji "Adria" przy ulicy Moniuszki 10. Od lewej: sierż. pchor. Józef Gorzkowski "Szczepcio", st. sierż. Tadeusz Fabjanowicz "Fabian", ppor. Stanisław Dutkiewicz "Pillert", restauracja "Adria", 18.08.1944 r. Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego „Broka”, zbiory Fototeki MPW, sygn. MPW-IN/378. Prawa autorskie: MPW

Pirotechnicy rozbrajający niewybuch pocisku moździerzowego kaliber 600 mm w restauracji "Adria" przy ulicy Moniuszki 10. Od lewej: sierż. pchor. Józef Gorzkowski "Szczepcio", st. sierż. Tadeusz Fabjanowicz "Fabian", ppor. Stanisław Dutkiewicz "Pillert", restauracja "Adria", 18.08.1944 r. Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego „Broka”, zbiory Fototeki MPW, sygn. MPW-IN/378. Prawa autorskie: MPW

 Od lewej: st. sierż. Józef Gorzkowski "Szczepcio", sierż. pchor. Tadeusz Fabjanowicz "Fabian", ppor. Stanisław Dutkiewicz "Pillert". Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego „Broka”, zbiory Fototeki MPW, sygn. MPW-IN/379. Prawa autorskie: MPW

Od lewej: st. sierż. Józef Gorzkowski "Szczepcio", sierż. pchor. Tadeusz Fabjanowicz "Fabian", ppor. Stanisław Dutkiewicz "Pillert". Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego „Broka”, zbiory Fototeki MPW, sygn. MPW-IN/379. Prawa autorskie: MPW

Od lewej: st. sierż. Józef Gorzkowski "Szczepcio", st. sierż. Tadeusz Fabjanowicz "Fabian", w głębi stoi ppor. Stanisław Dutkiewicz "Pillert" Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego „Broka”, zbiory Fototeki MPW, sygn. MPW-IN/380. Prawa autorskie: MPW

Od lewej: st. sierż. Józef Gorzkowski "Szczepcio", st. sierż. Tadeusz Fabjanowicz "Fabian", w głębi stoi ppor. Stanisław Dutkiewicz "Pillert" Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego „Broka”, zbiory Fototeki MPW, sygn. MPW-IN/380. Prawa autorskie: MPW

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7926/14

Nasz newsletter