Pseudonim:
"Korzeń"
Data urodzenia:
1923-12-28
Data śmierci:
1944-08-20
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 77 Miejsce: 15
Stopień:
starszy strzelec
Imiona rodziców :
Marian - Romana z domu Apfelbaum
Nazwiska konspiracyjne :
Tadeusz Nowak, Tadeusz Świętochowski
Adres zamieszkanie przed Powstaniem :
Warszawa, ul. Wilcza 66 lub 69
Oddział:
Uczestnik Powstania Warszawskiego - prawdopodobny przydział: Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan” (Śródmieście) - Podobwód Śródmieście-Południe "Sławbor" - odcinek "Ratusz" - 3. batalion pancerny "Golski" - kompania techniczno-warsztatowa - pluton 120
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Miejsce śmierci:
Poległ na ul. Noakowskiego.
Miejsce pochówku :
Pochowany tymczasowo na ul. Wilczej 62 (według innych źródeł: przy Wilczej 66, grób opatrzony krzyżem i tabliczką). Po wojnie ekshumowany i pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (Stare Powązki) - kw. 150, rząd 1, miejsce 2. Na tablicy epitafijnej podano: "Tadeusz Fajertag, poległ śmiercią bohatera, 20.08.1944". W tym samym grobie pochowany jest ojciec Tadeusza - Marian [inne wersje: Maurycy Marian] Fajertag (1885-1970) oraz są upamiętnione symbolicznie: matka Romana Fajertag z Apfelbaumów (1900-1943) oraz Wanda Fajertag (1921-1943).
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, MPW-baza Mur Pamięci, PCK - kartoteka, PCK - lista, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych, Kancelaria Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie- zapisy ksiąg cmentarnych, tym zgoda wydana ojcu, ob. Marianowi Fajertagowi na ekshumację zwłok syna oraz świadectwo śmierci na zasadzie ksiąg metrykalnych wystawione przez ówczesnego proboszcza parafii Św. Zbawiciela w Warszawie, 7.03.1945. MPW-zbiory: P/4507, MPW-ankieta - zgłoszenie poległego przez Marię Celestynę Wallach - Dytkowską, USA. (2005 r.)
Uwagi :
Tadeusz Fajertag vel Nowak vel Świętochowski. Prawdziwe nazwisko Fajertag. W czasie okupacji posługiwał się dokumentami wystawionymi na fałszywą tożsamość: Tadeusz Nowak, ur. 10.10.1924 w Łodzi, zam. w Warszawie przy ul. Długiej 10/12 i pod tymi danymi figuruje w zapisach Polskiego Czerwonego Krzyża. W zapisach PCK spotykane także adresy Wilcza 69 oraz Hoża 80. Jednocześnie na liście ekshumacyjnej w zbiorach Archiwum Państwowego m. st. Warszawy oraz zapisach ksiąg cmentarnych Cmentarza Powązkowskiego (cmentarz cywilny, tzw. „Stare Powązki) figuruje jako Tadeusz Fajertag, ur. 28.12.1923 [inne wersje 18.12.1923]. Przydział ustalony na podstawie podstawie numeru powstańczej opaski, należącej do Tadeusza Fajertaga vel Świętochowskiego vel Nowaka, przekazanej do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. W ramach batalionu ”Golski„ pluton 120 należał do Kompanii Techniczno-Warsztatowej. W zapisach PCK pojawia się także informacja o przynależności do plutonu 160 (jeden z plutonów batalionu ”Golski„). W publikacji E. Brulińskiego dotyczącej ”Golskiego" na liście żołnierzy figuruje strzelec NN ps. „Karabin”, który zginął [sic!] 15.08. przy ul. Noakowskiego. Nie wyklucza się, że może chodzić o ww. Tadeusza Fajertaga vel Tadeusza Nowaka. W adnotacjach w kartotece PCK znajduje się informacja, że w księgach Biura Informacji i Poszukiwań PCK znajduje się poświadczenie śmierci "Korzenia" na posterunku, dn. 20.08.1944, oświadczenie złożone przez księży [zapis mało czytelny, prawdopodobnie ks. Władysław, ks. Ignacy (?), data spisania protokołu śmierci - 20.08.1944]. W zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego znajdują się należąca do Tadeusza powstańcza opaska z widocznymi plamami krwi oraz zachowana kennkarta. Według informacji ofiarodawczyni, dokument na fałszywe dane osobowe został wystawiony w lipcu 1943 roku, po wykupieniu Tadeusza przez ojca z więzienia na Pawiaku. Pamiątki po synu przekazał ofiarodawczyni ojciec Tadeusza (zm. w 1970 r.) Pani Maria Wallach - Dytkowska, które przekazała je do MPW, znała Tadeusza, ponieważ przed Powstaniem mieszkała w budynku przy Wilczej 66 m. 3. Nazwiska Tadeusza znane ofiarodawczyni: Nowak i Świętochowski.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Tadeusz Fajertag vel Nowak vel Świętochowski ps. "Korzeń" (1923 -1944). Zdjęcie z  "lewych" dokumentów z okresu okupacji niemieckiej, 1943 r.

Tadeusz Fajertag vel Nowak vel Świętochowski ps. "Korzeń" (1923 -1944). Zdjęcie z "lewych" dokumentów z okresu okupacji niemieckiej, 1943 r.

Tadeusz Fajertag vel Nowak vel Świętochowski. Kennkarta. Dokument wystawiony na fałszywe nazwisko Tadeusz Nowak z nieprawdziwą datą urodzenia (1924 r.).  Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4507

Tadeusz Fajertag vel Nowak vel Świętochowski. Kennkarta. Dokument wystawiony na fałszywe nazwisko Tadeusz Nowak z nieprawdziwą datą urodzenia (1924 r.). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4507

 Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4507

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4507

 Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4507

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4507

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Mogiła rodziny Fajertajgów na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne:  <i>cmentarze.um.warszawa.pl</i>

Mogiła rodziny Fajertajgów na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne: cmentarze.um.warszawa.pl

Lista ekshumowanych ze zbiorów  Archiwum Państwowego m. st. Warszawy

Lista ekshumowanych ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy

Lista ekshumowanych ze zbiorów  Archiwum Państwowego m. st. Warszawy

Lista ekshumowanych ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy

Świadectwo śmierci na zasadzie ksiąg metrykalnych  wystawione przez ówczesnego proboszcza  parafii Św. Zbawiciela w Warszawie, 7.03.1945.

Świadectwo śmierci na zasadzie ksiąg metrykalnych wystawione przez ówczesnego proboszcza parafii Św. Zbawiciela w Warszawie, 7.03.1945.

Nasz newsletter