Tadeusz Józef Grzmielewski

Pseudonim:
"Igor"
Data urodzenia:
1906-04-21
Data śmierci:
1963-12-22
Funkcja:
dowódca batalionu
Stopień:
major
Miejsce urodzenia:
Petersburg
Imiona rodziców :
Władysław - Józefa z domu Hebda
Udział w konspiracji 1939-1944:
Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Oddział II (Informacyjny) "Kameleon" - szef oddziału
Oddział:
Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - zgrupowanie "Radosław" - batalion zapasowy "Igor" - dowódca. Następnie w Grupie "Północ"
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Żoliborz - Kampinos
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych, Warszawski Krzyż Powstańczy
Okres stalinizmu:
Wymuszone w śledztwie przez UB zeznania mjr. Tadeusza Grzmielewskiego „Igora” i płk. Władysława Liniarskiego „Mścisława”, których torturowano, posłużyły w sfingowanym procesie gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do skazania go 16 kwietnia 1952 przez Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy na karę śmierci przez powieszenie. 20 października 1952 Sąd Najwyższy na posiedzeniu odbywającym się w trybie tajnym, pod nieobecność oskarżonego i jedynie na podstawie nadesłanych dokumentów zatwierdził wyrok. Prośba rodziny o ułaskawienie została odrzucona. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. 8 kwietnia 1957 roku Prokuratura Generalna wystąpiła do Izby Karnej Sądu Najwyższego z wnioskiem o „wznowienie postępowania na korzyść Emila Augusta Fieldorfa – pomimo jego śmierci”. W uzasadnieniu wniosku podpisanego przez prokuratora wojewódzkiego Marię Tuszyńską – stwierdzano m.in., że oskarżenie sformułowano głównie na podstawie zeznań dwóch świadków: Władysława Liniarskiego oraz Tadeusza Grzmielewskiego, zastępcy szefa sztabu KG AK. Tymczasem Grzmielewski złożył właśnie oświadczenie, według którego „obciążające Fieldorfa zeznania zostały na nim wymuszone drogą stosowania niedozwolonych metod przez prowadzących śledztwo oficerów śledczych byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego”. Liniarski także zeznał, że w czasie śledztwa był ciężko chory, a w protokołach przesłuchań nie brano pod uwagę jego prawdziwych wyjaśnień. Podkreślił, że nie potwierdził przed sądem zeznań obciążających Fieldorfa, choć zaprotokołowano inaczej. Ostatecznie 4 lipca 1958 roku wiceprokurator Krygiel wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa z powodu braku dowodów winy gen. Fieldorfa.
Losy po wojnie :
W 1949 roku zawarł związek małżeński ze Stefanią z Orłowskich Krzyżanowską, I-voto Sarnicką. Pracownik Badawczy w Zespole Pracy Chronionej Związku Spółdzielni Inwalidów.
Miejsce śmierci:
Warszawa
Miejsce pochówku:
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki), w grobie rodzinnym Władysława Grzmielewskiego z 1912 roku. Kwatera 167, rząd 6, miejsce 11-12. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w dniu 28.12.1963 roku.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, Nekrolog prasowy. Ilustracje: Prezentowane w biogramie fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

mjr Tadeusz Józef Grzmielewski "Igor" (1906-1963).  Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

mjr Tadeusz Józef Grzmielewski "Igor" (1906-1963). Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Legitymacja odznaczeniowa - Warszawski Krzyż Powstańczy. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Legitymacja odznaczeniowa - Warszawski Krzyż Powstańczy. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Odpis skrócony aktu malżeństwa - 1949 rok. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Odpis skrócony aktu malżeństwa - 1949 rok. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Nekrolog prasowy. Ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Nekrolog prasowy. Ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Nekrolog prasowy. Ze zbiorów rodzinnych  p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Nekrolog prasowy. Ze zbiorów rodzinnych p. Aleksandry Gaworskiej, córki mjr. Tadeusza Grzmielewskiego. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r.

Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki), grób rozdinny Władysława Grzmielewskiego z 1912 roku, w którym pochowany jest jego syn Tadeusz - kwatera 167, rząd 6, miejsce 11-12.

Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki), grób rozdinny Władysława Grzmielewskiego z 1912 roku, w którym pochowany jest jego syn Tadeusz - kwatera 167, rząd 6, miejsce 11-12.

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne:  <i>cmentarze.um.warszawa.pl</i>

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne: cmentarze.um.warszawa.pl

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne:  <i>cmentarze.um.warszawa.pl</i>

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne: cmentarze.um.warszawa.pl

Nasz newsletter