Powrót do biogramów

Tadeusz Stanisław
Jaworski

Pseudonim
"Bławat"
Data urodzenia
1910-09-12
Data śmierci
1968-11-17
Stopień
dowódca plutonu - kompanii
Stopień
porucznik rezerwy piechoty - cichociemny.
Numer legitymacji AK
7523
Miejsce urodzenia
Przemyśl
Imiona rodziców
Stanisław - Maria
Nazwisko konspiracyjne
Wolch
Udział w wojnie obronnej 1939
We wrześniu 1939 r. służył w Delegaturze Sztabu Głównego przy DOKP Warszawa, ze stolicy wyruszył na wschód. Wzięty do niewoli przez Sowietów, uciekł z obozu internowania i przez Węgry przedostał się do Francji.
Służba w Wojsku Polskim we Francji 1939-1940
Po przybyciu do Francji wcielony do 8. pułku piechoty 3. Dywizji Piechoty. Po kampanii 1940 r. ujęty przez Niemców; pracował w niemieckim obozie pracy, z którego w lutym 1943 r. udało mu się zbiec.
Udział w konspiracji 1939-1944
Po ucieczce z obozu pracy przez Hiszpanię i Portugalię dotarł do Wielkiej Brytanii. Zgłosił akces dalszej służby w kraju. Przeszkolony w dywersji i zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej 23.09.1943 r. Zrzucony do kraju w nocy 4/5.05.1944 r. w ramach operacji lotniczej "Weller". Zrzut przyjęła placówka odbiorcza "Mewa 1" położona 15 km na południe od Skalbmierza, w powiecie pińczowskim. Jego przydział w Armii Krajowej w okresie od maja do lipca nie jest znany.
Oddział
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - Podobwód "Sławbor" (Śródmieście-Południe) - odcinek wschodni "Bogumił" - batalion "Miłosz" - 2. kompania - I pluton "Kulawego" (z VI batalionu OW PPS) - w dniach 26.08-2.09.1944 r. dowódca plutonu szturmowego, następnie od 15.09.1944 r. dowódca 3. kompanii "Odwet II" w 3. batalionie pancernym "Golski".
Szlak bojowy
Śródmieście Południe
Odniesione rany
Dwukrotnie ranny.
Odznaczenia
Krzyż Walecznych - czterokrotnie
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - brak informacji o miejscach pobytu
Numer jeniecki
225132
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu z niewoli pozostał na Zachodzie; wyjechał do Wielkiej Brytanii i zamieszkał w Londynie. Awansowany do stopnia majora.
Miejsce śmierci
Londyn.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram