Pseudonim:
"Wszebor"
Data urodzenia:
1921-10-02
Data śmierci:
1992-10-14
Funkcja:
-
Stopień:
plutonowy podchorąży rezerwy piechoty - podporucznik (9.09.1944)
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Stanisław - Bronisława z domu Szeliga
Wykształcenie do 1944 r.:
Uczęszczał do gimnazjum im. Adama Mickiewicza, uzyskując tam "małą maturę”. Od 1936 r. członek ZHP, w 1939 r. został drużynowym 99. Warszawskiej Drużyny Harcerzy.
Udział w wojnie obronnej 1939:
We wrześniu 1939 r. ochotnik WP, służył w III batalionie 32. pułku piechoty, walczył w rejonie Działdowa, gdzie otrzymał postrzał w lewe ramię. Skutkiem tej rany będzie trwałe ograniczenie sprawności ręki.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Po powrocie do Warszawy zgłosił się do konspiracyjnego ZHP. W 1940 r. nawiązał kontakt z Zadrugą, będąc w środowisku określonym przez Jana Stachniuka jako "kosynierzy”. Wobec preferowania przez tego ostatniego tworzenia ośrodka myśli, do której chcący walczyć młodzi ludzie z natury rzeczy mniej się nadawali, środowisko to zostało przekazane Kadrze Polski Niepodległej, pozostającej pod ideowymi wpływami działaczy grupy "Zrywu” (późniejszego Stronnictwa Zrywu Narodowego), a poprzez nie - także Zadrugi. Jędrzejewski w kwietniu 1940 r. występuje z ZHP i wstępuje do KPN, w 1943 r. połączonej z Armią Krajową. Prowadzi skup broni krótkiej, akcje małego sabotażu (m.in. gazowanie kin), hurtowy kolportaż prasy konspiracyjnej. Równocześnie współpracuje z ze środowiskiem "Zrywu”, wchodząc do redakcji tego pisma, a także pisma KPN - "Kadra”. Kieruje też grupą młodzieżową tego środowiska. W lipcu 1943 r. ukończył konspiracyjną Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w stopniu plutonowego podchorążego. W okresie czerwiec 1941 - październik 1943 pracuje jako magazynier w hurtowni warzyw przy pl. Żelaznej Bramy w Warszawie, skąd wykradał "Liferscheiny” - zamówienia z oryginalnymi pieczęciami niemieckim, a także uczestniczył w zatruwaniu jabłek przeznaczonych dla armii niemieckiej. Jesienią 1943 r. otrzymuje przydział do partyzantki, w okresie od listopada 1943 r. do lutego 1944 r. służy w oddziale rtm. "Tomka” / ”Ostoi” (Józefa Gajewskiego) w rejonie Łuków-Siedlce. Po powrocie do Warszawy przydzielony do oddziałów dyspozycyjnych Kedywu Komendy Głównej AK, trafia do oddziału POS "Jerzyki" (Powstańcze Oddziały Specjalne) ppor. "Szczęsnego" (Michał Panasik) w batalionie "Miotła".
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - batalion "Miotła" - pluton POS "Jerzyki", od 12.08.1944 r. batalion "Czata 49" - pluton "Jerzyki", od 3.09.1944 r. kompania "Szczęsnego" - pluton "Jerzyki".
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ - Śródmieście Południe. Na Woli uczestniczył w walkach o Monopol Tytoniowy (Dzielna - Pawia), następnie walczył m.in. na ul. Kaczej i na Stawkach. Na Starym Mieście batalion "Miotła" zostaje rozwiązany, a część jego plutonów - w tym "Jerzyki" - zostaje detaszowana do batalionu "Czata 49". Plut. pchor. "Wszebor" bierze udział w obronie Szpitala św. Jana Bożego przy Bonifraterskiej 12. W nocy 31/31.08.1944 r. uczestniczy w desancie kanałowym na pl. Bankowy, po czym przechodzi kanałami do Śródmieścia na ul. Warecką. W Śródmieściu Południe, po kolejnej reorganizacji oddziału, w ramach kompanii por. "Szczęsnego" dowodzi obroną placówki powstańczej w Pałacyku Branickich na ul. Frascati (obecne Muzeum Ziemi).
Odniesione rany:
Dwukrotnie ranny.
Awanse:
Awansowany do stopnia podporucznika rozkazem z 9.09.1944 r.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu X B Sandbostel.
Numer jeniecki:
225010
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu przebywał przejściowo w PWX w Camp Verden, następnie w Delmenhorst, gdzie nawiązał kontakty z grupą Zadrugi Antoniego Wacyka. 14.11.1945 r. powrócił do kraju. Od grudnia 1945 r. do czerwca 1946 r. pracował w (wydawanym pod auspicjami Z. Felczaka) bydgoskim "Ilustrowanym Kurierze Codziennym”. Latem 1946 r. zamieszkał w Poznaniu, gdzie od sierpnia 1946 r. do sierpnia 1947 r. pracuje w redakcji pisma "Zryw”, będącego legalną kontynuacją wydawanego przez SZN podziemnego periodyku. Zespół pisma określał się jako ruch neonarodowy. Jest tam zastępcą redaktora naczelnego, samo pismo drukuje teksty członków Zadrugi i "Stronnictwa Zrywu Narodowego” (pisywał tam m.in. Jan Stachniuk pod pseudonimami). W swojej publicystyce na łamach "Zrywu” Tadeusz Jędrzejewski bliski był postawom pozytywistycznym, akcentując konieczność wzmocnienia potencjału kulturowo-cywilizacyjnego Polski w istniejących realiach. Krytykował też (w sposób zawoalowany) marksizm z pozycji zadrużnych, a pozostawanie w związku z ZSRR (w prywatnych wypowiedziach używał określenia zależność) uzasadniał racją stanu i względami geopolitycznymi. Po likwidacji "Zrywu” (ostatni znany numer to 6/1947 z 1-15.06.1947) od sierpnia 1947 r. pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Kontroli Prasy (cenzura) w Poznaniu. W tym roku zdał maturę w Poznaniu, gdzie następnie rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza, kontynuowane na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego (sekcja socjologii), gdzie uzyskał absolutorium, nie bronił jednak dyplomu. W grudniu 1947 r. wstąpił do PPR, (pozostając członkiem PZPR do grudnia 1981). W maju 1948 r. zostaje przeniesiony służbowo do Warszawy, gdzie pracuje w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. W okresie od stycznia 1950 r. do sierpnie 1960 r. pracował w Agencji Publicystyczno-Informacyjnej, jako publicysta specjalizujący się w problematyce krajowej. W 1952 r. zeznawał jako świadek w procesie Jana Stachniuka. Był rozpracowywany przez UB w związku ze sprawą "Zadrugi”, ale nie zachowała się jego teczka ewidencyjna, którą najprawdopodobniej założono. Wg (zawierającego liczne błędy) dokumentu UB to Jędrzejewski miał przekazywać Stachniukowi pomoc finansową od Feliksa Widy-Wirskiego, jednak relacjonujący tę sprawę Antoni Wacyk, pisząc o takim fakcie w 1946 r. nic nie wspomina o pośredniku. Od 15.08.1960 r. do 31.12.1981 r. (formalnie, a faktycznie do 13.12.1981, kiedy to nie uzyskał prawa wstępu do budynku) pracował w Polskim Radio w programie "Głos Mazowsza" jako dziennikarz specjalizujący się w problematyce gospodarczej. Szczególną uwagą otaczał sprawy Zakładów Mechanicznych Ursus i Petrochemii Płock. Skupiał się na zagadnieniach przemysłu, unikając tematów i wypowiedzi ideologicznych. We wrześniu 1981 r. złożył akces do NSZZ ”Solidarność”, na forum partyjnym protestując wobec szykanowania kolegów za poglądy. W stanie wojennym odmówił współpracy z Polskim Radiem i przeszedł na emeryturę, poświęcając się pisaniu pracy "Kulturowe wyznaczniki osobowości", a także działalności społecznej w środowisku kombatanckim. Był członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944.
Rodzina:
Żona Halina z domu Dudzik ps. „Sławka” (podczas Powstania Warszawskiego była sanitariuszką w batalionie "Miotła", po wojnie chirurg-ortopeda, dr nauk med.), córka Danuta (ur. 1952 r., dr inż arch., rzeczoznawca majątkowy).
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych (dwukrotnie), Medal Wojska (MON RP w Londynie), Krzyż Armii Krajowej, Odznaka Pamiątkowa Zgrupowania "Radosław", Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Miejsce śmierci:
Warszawa, pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW. Prezentowane w biogramie zdjęcia pochodzą z archiwum prywatnego p. H. Jędrzejewskiej, skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2019 r. Zdjęcie z ulicy Wareckiej ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/5763
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Tadeusz Jędrzejewski "Wszebor" (1921-1992). Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Tadeusz Jędrzejewski "Wszebor" (1921-1992). Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Ulica Książęca. Od lewej: Tadeusz Jędrzejewski "Wszebor", Jerzy Zabłocki "Igor", NN, Wiesława Reiff "Sława". Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Ulica Książęca. Od lewej: Tadeusz Jędrzejewski "Wszebor", Jerzy Zabłocki "Igor", NN, Wiesława Reiff "Sława". Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Powstańcy batalionów "Czata 49" i "Miotła" na ul. Wareckiej po ewakuacji kanałami ze Starówki. Od prawej: Mieczysław Nitecki "Orkan", NN "Wujcio" (siedzą tyłem), NN, Mieczysław Lach "Pestka" (w hełmie z lornetką), Bogdan Ostrowski "Tygrys", NN "Franuś", NN, Tadeusz Jędrzejewski "Wszebor" (stoi bokiem, w okularach), NN, w głębi Kazimierz Jackowski "Torpeda" i Michał Panasik "Szczęsny". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/5763

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Powstańcy batalionów "Czata 49" i "Miotła" na ul. Wareckiej po ewakuacji kanałami ze Starówki. Od prawej: Mieczysław Nitecki "Orkan", NN "Wujcio" (siedzą tyłem), NN, Mieczysław Lach "Pestka" (w hełmie z lornetką), Bogdan Ostrowski "Tygrys", NN "Franuś", NN, Tadeusz Jędrzejewski "Wszebor" (stoi bokiem, w okularach), NN, w głębi Kazimierz Jackowski "Torpeda" i Michał Panasik "Szczęsny". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/5763

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Haliny Jędrzejewskiej „Sławki”

Nasz newsletter