Powrót do biogramów

Tadeusz Marian
Klimowski

Pseudonim
"Ostoja"
Data urodzenia
1911-10-15
Data śmierci
1981-09-12
Stopień
dowódca batalionu
Stopień
Oficer rezerwy piechoty: podporucznik (1939), porucznik (1942), kapitan (1944), major (1945), - "cichociemny"
Miejsce urodzenia
Kraków
Udział w wojnie obronnej 1939 r.
We wrześniu 1939 r. był dowódcą kompanii Straży Granicznej. Po zakończeniu walk przedostał się na Węgry, gdzie został internowany. Po ucieczce z obozu internowania dotarł do Francji, następnie do Wielkiej Brytanii.
Służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
W Wielkiej Brytanii został oficerem 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Sosabowskiego. W Brygadzie zgłosił akces służby w kraju. Przeszkolony w dywersji, jako "cichociemny"; dnia 10.11.1941 złożył przysięgę na rotę ZWZ.
Udział w konspiracji 1942-1944
Jako por. "Klon" zrzucony do kraju w nocy 6/7.01.1942 r., w ramach operacji lotniczej "Shirt". W ZWZ-AK dostał przydział do organizacji wywiadowczo-dywersyjnej "Wachlarz", w której został zastępcą, a następnie dowódcą jej II Odcinka (kierunek działania: Równe - Kijów - Czerkasy), przez krótki okres dowodził też I Odcinkiem. Po rozwiązaniu "Wachlarza", w styczniu 1943 r. został komendantem Inspektoratu Rejonowego Równe w Okręgu AK Wołyń. Jesienią 1943 r. objął szefostwo Oddziału III w sztabie Okręgu. Od lutego 1944 r. pełnił funkcję oficera operacyjnego, a od maja - szefa sztabu 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Po przejściu dywizji na Lubelszczyznę, w lipcu udał się do Warszawy na leczenie.
Używane pseudonimy
"Klon", "Ostoja"
Nazwisko konspiracyjne
Bazyli Świryd
Oddział
Wybuch Powstania Warszawskiego zastał go w stolicy, w Śródmieściu Południowym. Jako ochotnik, bez przydziału warszawskiego, włączył się do walki. Początkowo był zastępcą dowódcy batalionu "Iwo", a od 12.09.1944 r. dowódcą batalionu "Ostoja".
Szlak bojowy
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu
Po kapitulacji Warszawskiego Korpusu Armii Krajowej jeniec Stalagu X B Sandbostel. W obozie używał przybranego nazwiska "Bazyli Świryd".
Numer jeniecki
225001
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu od 1945 r. służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, gdzie ukończył kurs Wyższej Szkoły Wojennej. Pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii.
Miejsce śmierci
Londyn
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram