Powrót do biogramów

Tadeusz
Konopacki

Pseudonim
"Trzaska"
Data urodzenia
1923-05-17
Data śmierci
2014-12-29
Stopień
-
Stopień
podporucznik czasu wojny
Numer legitymacji AK
1283
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Jan - Halina z domu Maciejewska
Pseudonimy
"Trzaska", "1697"
Wykształcenie
Uczęszczał do gimnazjum i liceum im. Staszica w Warszawie, następnie studiował przez dwa lata na Wydziale Architektury w konspiracyjnej szkole Jagodzińskiego i na kompletach Politechniki Warszawskiej.
Udział w konspiracji 1939-1944
Narodowa Organizacja Wojskowa - Armia Krajowa - batalion "Gustaw" - kompania "Genowefa". W 1943 roku ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych, następnie sam w niej wykładał.
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Harnaś" - kompania "Genowefa"
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Odznaczenia i awanse
Odznaczony Krzyżem Walecznych, 4.10.1944 r. awansowany do stopnia podporucznika.
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec obozów: Bergen-Belsen, Oflagu II D Gross Born (Grossborn-Westfalenhof), X B Sandbostel oraz w Lubece
Numer jeniecki
1475
Losy po wojnie
Architekt. Po wyzwoleniu z obozu jenieckiego służył w Polskich Sił Zbrojnych w koszarach Bessier. Odkomenderowany do dalszej nauki kontynuował studia architektoniczne w belgijskim Liège. Studia na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych ukończył z wyróżnieniem. Po trzech latach pracy w Belgii wyemigrował w 1951 roku do Kanady. W 1954 roku ożenił się z Ewą Ponińską i przeniósł się na cztery lata do Toronto. Członek Związku Architektów Prowincji Ontario. Następnie zamieszkał w Ottawie. Projektował m.in. budynki federalne. Działacz środowisk polonijnych.
Miejsce śmierci
Ottawa
Informacje dodatkowe
Syn mjr. Jana Konopackiego, z zawodu chemika, i Haliny z d. Maciejewskiej. Miał dwie siostry, starszą Jadwigę i młodszą Krystynę. Młodość spędził w Pionkach, gdzie jego ojciec był rzeczoznawcą w Państwowej Wytwórni Prochów i Materiałów Wybuchowych. Po wybuchu wojny mjr Jan Konopacki został wzięty we wrześniu w 1939 roku do niewoli niemieckiej , a Tadeusz wraz z matką i siostrami znalazł się w Warszawie u rodziny matki. Awansowany rozkazem Komendy Głównej A.K. z dn. 4.9.1944 do stopnia podporucznika czasu wojny, odznaczony rozkazem Nr. 34 Komendy Okręgu Warszawy A.K. z dn. 28.9.1944 Krzyżem Walecznych po raz pierwszy. Po wojnie został odznaczony również Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Powstańców Warszawy i Orderem za Warszawę. W 2005 otrzymał w Kanadzie Srebrną Honorową Odznakę SPK. Awansowany 22.10.20010 na kapitana.
Źródła
Nekrolog w prasie, data emisji: 07.01.2015
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram