Tadeusz Korwin-Piotrowski

Pseudonim:
"Tadeusz", "Abdank"
Data urodzenia:
1921-06-22
Data śmierci:
1944-09-16
Funkcja:
radiooperator, od 5 IX kmdt radiostacji
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 39 Miejsce: 31
Używane pseudonimy:
"Tadeusz", "Abdank"
Miejsce urodzenia:
Poznań
Imiona rodziców :
Tadeusz - Maria z domu Ostrowska
Wykształcenie , praca:
Ekspert Radiotechnik
Udział w konspiracji 1939-1944:
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy). Na okres Powstania personel Wydziału Informacji BIP-u KG przygotował obsadę placówek informacyjnych i zorganizował łączność między nimi. Z inicjatywy K. Moczarskiego młody radiotechnik Jerzy Wojtowicz „Tadeusz” podjął się zbudowania kilku aparatów nadawczo-odbiorczych pracująćych na falach ultrakrótkich, tzw. ukaefy, posiadających zasięg ok. 11 kilometrów, niewielkie rozmiary oraz będące łatwe w obsłudze. W porozumieniu z Dowództwem Wojsk Łączności Oddziału V KG AK opracowano plan łączności „bipowskiej” oparty na ukaefach. Na kilka dni przed Powstaniem szef Wydziału Informacji A. Gieysztor zapoznał się z działaniem aparatów, których próby wypadły pomyślnie. Na wypadek Powstania przewidywano utworzenie następujących grup łączności wyposażonych w te aparaty - grupa Kazimierza Ostrowskiego „Oleszy„ z radiooperatorem Tadeuszem Korwin-Piotrowskim ps. ”Tadeusz„, ”Abdank„ i jego pomocnikiem Mieczysławem Nasiłowskiem ”Wawrzkiem„, mająca działać na terenie Śródmieścia Południe, grupa Witolda Kuli ”Żakowskiego„ miała pracować na terenie Pragi, grupa K. Moczarskiego ”Rafała„ i J. Wojtowicza na terenie Śródmieścia Północ, zaś grupa Mariana Krzyształowicza ”Kamińskiego" na terenie Żoliborza.
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy) - Placówka Informacyjno-Radiowa „Anna” (radiostacja „Anna”) kierowana przez dr Kazimierza Ostrowskiego ps. Olesza, adres ul. Marszałkowska 62. W skład placówki „Anna” weszli: W. Długosz ps. Śniady, Władysław Bartoszewski ps. Teofil, Barbara Oretti ps. Halina, Krystyna Madeyska ps. Jola, K. Augustyniak ps. Anna, Tadeusz Korwin-Piotrowski ps. Tadeusz, Abdank oraz jego współpracownik Mieczysław Nasiłowski ps. Wawrzek. Początkowo placówka „Anna” miała mieścić się w mieszkaniu Katarzyny Augustyniak, na najwyższym piętrze domu przy ul. Pięknej 68 A róg Emilii Plater.Jednak 31 lipca 1944 r. wobec przypadkowej dekonspiracji placówka przeniosła się na Marszałkowską 62. W kolejnych dniach Powstania placówki informacyjne BiP-u podjęły wielostronną działalność informacyjną, propagandową i wydawniczą. Pod koniec sierpnia zorganizowano dwie radiostacje po obu stronach istniejącego przejścia przez Al. Jerozolimskie jedna z nich - placówka „Rafał” mieściła się na ul. Widok 16, druga - „Danuta", ulokowała się przy ul. Żurawiej 4 A. W skład personelu ”Danuty" wchodzili: Tadeusz Korwin-Piotrowski, B. Pawłowicz, Z. Wilczyńska ps. Irena, NN ps. Jurek Biały, NN ps. Marysia oraz NN Mir. Radiostacja Rafał przetrwała do kapitulacji Powstania, zaś Danuta uległa zniszczeniu podczas bombardowania Luftwaffe we wrześniu 1944 r.
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Odznaczenia:
Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległ 16.09.1944 r. na ul. Żurawiej 4 podczas niemieckiego bombardowania. Wraz z nim z personelu placówki polegli : B. Pawłowicz, Z. Wilczyńska oraz M. Kossakowska ps. Pianka
Losy rodziny :
3 czerwca 1942 roku ożenił się z Eugenią z Sawickich (ślub odbył się w Brwinowie). W chwili śmierci miał 23 lata, pozostawił żonę i osierocił maleńką córkę.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, PCK kartoteka, MPW-ankieta, archiwum rodzinne córki, p. Janiny Jolanty Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej
Uwagi:
W dokumentach spotykane są rozbieżne daty urodzenia: 2 i 22 czerwca 1921 oraz 23.06.1921. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Szczecinie z dn. 22.12.1953 r. uznany sądownie za zmarłego. Przyjęta umownie przez sąd data jego zgonu to 9.05.1946 r.
Publikacje:
Grzegorz Mazur: Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK, 1939-1945. Instytut Wydawniczy Pax, 1987, str. 360-363
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Tadeusz Korwin - Piotrowski "Tadeusz", "Abdank" (1921-1944) Fot. z  archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Tadeusz Korwin - Piotrowski "Tadeusz", "Abdank" (1921-1944) Fot. z archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Fot. z  archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Fot. z archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Fot. z  archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Fot. z archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Fot. z  archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Fot. z archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Fot. z  archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Fot. z archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Fot. z  archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Fot. z archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Fot. z  archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Fot. z archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Fot. z  archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Fot. z archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Z archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Z archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Z archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Z archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Z archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Z archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Z archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Z archiwum rodzinnego córki, p. Janiny Douglass z domu Korwin-Piotrowskiej

Nasz newsletter