Powrót do biogramów

Tadeusz
Starzyński

Pseudonim
"Gzyms"
Data urodzenia
1903-05-08
Data śmierci
1970-04-26
Stopień
-
Stopień
porucznik - cichociemny
Miejsce urodzenia
Kijów
Przebieg służby wojskowej do 1939 r.
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.
Udział w wojnie obronnej 1939 r.
We wrześniu 1939 oficer Policji Państwowej w Lublinie, internowany na Węgrzech.
Służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
Po ucieczce z Węgier przedostał się do Francji, gdzie wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. W 1940 ewakuowany do Wielkiej Brytanii z przydziałem do dyonu pociągów pancernych, następnie oficer Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie.
Pseudonimy
"Ślepowron", "Narcyz", "Gzyms"
Udział w konspiracji 1939-1944
W Londynie zgłosił akces walki w okupowanym kraju. Przeszkolony do zadań kontrwywiadowczych, zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej 29.12.1942. Przerzucony do kraju nocą 8/9.04.1944 w składzie XXXVII ekipy cichociemnych w ramach operacji lotniczej "Weller 7". Zrzut przyjęła placówka odbiorcza "Jodła 1", położona 12 km na północny wschód od Dobieszyna, w powiecie kozienickim. Po dotarciu do Warszawy i okresie aklimatyzacji, został przydzielony do Referatu 997 Wydziału Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa II Oddziału Komendy Głównej AK, objął funkcję zastępcy kierownika referatu
Oddział
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział II (Informacyjno-Wywiadowczy) - Referat 998 (Kontrwywiad)
Szlak bojowy
Śródmieście
Odznaczenia
Krzyż Walecznych (czterokrotnie).
Losy po Powstaniu
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną
Miejsce śmierci
Warszawa.
Źródła
J.Tucholski: Cichociemni, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1988
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram