Pseudonim:
"Słupecki"
Data urodzenia:
1900-01-18
Data śmierci:
1944-09-06
Funkcja:
Szef Służby Łączności OW PPS
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 167 Miejsce: 59
Stopień:
kapitan
Miejsce urodzenia:
Uhrusk na Podlasiu
Imiona rodziców :
Teofil - Maria
Wykształcenie do 1922 roku i przebieg służby wojskowej :
Dzieciństwo i młodość spędził w Kijowie, gdzie w roku 1918, jako uczeń klasy 6 gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej został członkiem POW. W roku 1919 zgłosił się jako ochotnik do 6 Pułku Piechoty Legionów. W czasie wojny polsko-bolszewickiej awansował do stopnia sierżanta. W 1920 roku został ciężko ranny w nogę. Odznaczony Virtuti Militari V klasy. Po demobilizacji we wrześniu 1920 roku ukończył w Warszawie Gimnazjum dla byłych wojskowych przy ul. Wilczej i w październiku 1921 roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrotechnicznym Politechniki Warszawskiej.
Awanse:
Stopnie oficerskie:
  • 1928 – po przeszkoleniu oficerów rezerwy został mianowany podporucznikiem
  • wrzesień 1939 roku – nominacja na porucznika
  • 3 maja 1942 roku - awans do stopnia kapitana
Działalność do 1939 r. :
Studia na Politechnice Warszawskiej ukończył we wrześniu 1932 roku składając pracę dyplomową u profesora Wolfkego. W latach 1933-1939 był asystentem a następnie starszym asystentem Wydziału Elektrotechnicznego Politechniki Warszawskiej specjalizując się w budowie nadajników radiowych. Od roku 1937 do wybuchu wojny pracował ponadto w Komisji Stypendialnej przy Wydziale Kultury Prezydium Rady Ministrów.
Odznaczenia:
11.11.1936 roku za zasługi w służbie państwowej otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 r. - udział w wojnie obronnej:
We wrześniu 1939 roku nie został powołany do służby wojskowej, natomiast pozostał w Warszawie uruchamiając 12 września 1939 roku wraz z inż. Grutzmanem i Janem Pokorskim (dziennikarzem z "Robotnika" i sekretarzem Związku Krótkofalowców Polskich) nadajnik krótkofalowy „Błyskawica”. Nadajnik uzupełniał wojskową sieć łączności z ambasadami polskimi w Paryżu i Londynie oraz przekazywał komunikaty prezydenta Starzyńskiego i Mieczysława Niedziałkowskiego.
Udział w konspiracji 1939 -1944:
Latem 1940 roku pod pseudonimem „Słupecki” objął funkcję kierownika służby łączności radiowej GL PPS - WRN. Od początku roku 1942 reprezentował służbę łączności GL PPS - WRN w Wydziale V (łączność) Komendy Głównej AK, gdzie dla Szefostwa Łączności Operacyjnej współorganizował batalion łączności przewodowej KG AK „Malina” oraz sieć terenową łączności kolejowej. W latach 1939-1944 utrzymywał łączność radiową pomiędzy CKW PPS – WRN i Komitetem Zagranicznym PPS.
Praca w czasie okupacji niemieckiej:
W latach 1940-1941 pracował jako monter w zakładzie naprawczym gramofonów elektrycznych Firmy Ruszkowski przy ul. Marszałkowskiej. Zakład ten współpracował ze służbą łączności radiowej ZWZ. Po aresztowaniu w roku 1942 Jana Pokorskiego Tadeusz Toniszewski podjął pracę jako woźnica i w ten sposób zarabiał na życie do wybuchu Powstania Warszawskiego.
Oddział:
OW PPS (Oddziały Wojskowe Pogotowia Powstańczego Socjalistów) - Szef Służby Łączności
Szlak bojowy:
Powiśle
Odniesione rany :
12 sierpnia 1944 został ciężko ranny w nogę obok budynku Centrali firmy Alfa-Laval przy ul. Tamka 3 róg Smulikowskiego. Jako ranny umieszczony został w szpitalu powstańczym znajdującym się w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Smulikowskiego, gdzie przebywał do momentu zajęcia Powiśla przez wojska niemieckie.
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Po wycofaniu się oddziałów powstańczych razem z innymi rannymi nie nadającymi się do transportu pozostał w szpitalu na ul. Smulikowskiego. 6 września 1944 r. został zamordowany w grupie rannych przez żołnierzy z brygady Dirlewangera podczas pacyfikacji Powiśla.
Źródła:
MPW-baza uczestników, archiwum rodzinne z archiwum wnuka, p. Mariusza Toniszewskiego. Prezentowane w biogramie zdjęcia pochodzą ze zbiorów rodzinnych
Publikacje:
Adam de Michelis, Alicja Rudniewska: Pod rozkazami „Konrada”. Pierwsza monografia III Zgrupowania Obwodu Warszawskiego AK. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Volumen”, 1993
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Kpt. Tadeusz Toniszewski "Słupecki" (1900-1944).  Fotografia portretowa z lat 1919-1920, ze zbiorów rodzinnych p. Mariusza Toniszewskiego, wnuka.

Kpt. Tadeusz Toniszewski "Słupecki" (1900-1944). Fotografia portretowa z lat 1919-1920, ze zbiorów rodzinnych p. Mariusza Toniszewskiego, wnuka.

Fotografia z okresu służby w Legionach Polskich, Tadeusz Toniszewski  stoi (prawdopodobnie) drugi z prawej strony (identyfikacja dokonana przez wnuka). Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Mariusza Toniszewskiego

Fotografia z okresu służby w Legionach Polskich, Tadeusz Toniszewski stoi (prawdopodobnie) drugi z prawej strony (identyfikacja dokonana przez wnuka). Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Mariusza Toniszewskiego

Tadeusz Toniszewski w Warszawie - lata 30-te XX w. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Mariusza Toniszewskiego

Tadeusz Toniszewski w Warszawie - lata 30-te XX w. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Mariusza Toniszewskiego

Podczas spaceru z psem, Warszawa, druga połowa lat 30-tych. Zdjęcie  wykonane przypuszczalnie w okolicy Politechniki Warszawskiej, gdzie Tadeusz Toniszewski był starszym asystentem Wydziału Elektrotechnicznego. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Mariusza Toniszewskiego

Podczas spaceru z psem, Warszawa, druga połowa lat 30-tych. Zdjęcie wykonane przypuszczalnie w okolicy Politechniki Warszawskiej, gdzie Tadeusz Toniszewski był starszym asystentem Wydziału Elektrotechnicznego. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Mariusza Toniszewskiego

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Mariusza Toniszewskiego

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Mariusza Toniszewskiego

Ze zbiorów rodzinnych p. Mariusza Toniszewskiego

Ze zbiorów rodzinnych p. Mariusza Toniszewskiego

Nasz newsletter