Pseudonim:
"Waluś"
Data urodzenia:
1925-08-07
Data śmierci:
1944-09-16
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 194 Miejsce: 63
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Szczepan - Bronisława z domu Donica
Wykształcenie :
Uczeń Gimnazjum Konarskiego w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej uczęszczał na tajne komplety.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od 1941 roku - Szare Szeregi - "Bojowe Szkoły" (BS). Aresztowany przez Niemców w grudniu 1943 roku, przesłuchiwany w Al. Szucha i na Pawiaku. Osadzony w obozie dla młodocianych przy ul. Litewskiej i Skaryszewskiej, gdzie przebywał do maja 1944 r.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Przemysłowa 9 m 14
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Kryska" - kompania sztabowa - pluton dyspozycyjny
Szlak bojowy:
Górny Czerniaków
Odniesione rany:
Ciężko ranny w nogę 6.08.1944 w Porcie Czerniakowskim, przebywał w szpitalach polowych przy ul. Czerniakowskiej, a następnie przy ul. Zagórnej 9. 10.09.1944 wypisany ze szpitala, powrócił do walki.
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległ na ul. Okrąg 2.
Rodzeństwo biorące udział w Powstaniu Warszawskim:
Siostra Tadeusza - Wanda Traczyk, po wojnie Stawska ps. Pączek, Atma była harcerką Szarych Szeregów i brała udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka Oddziałów Osłonowych Wojskowych Zakładów Wydawniczych (WZW)
Miejsce pochówku :
Pochowany tymczasowo przy Okrąg 2. Zwłoki ekshumowano 26 kwietnia 1945 r. na ul. Czerniakowską róg Okrąg. Nr znaczka 1979. Podczas wtórnej ekshumacji w kwietniu 1946 r. znaczek PCK nr 1979 nie został odnaleziony. Wszystkie zwłoki nieodebrane przez rodziny lub organizacje, zostały przeniesione na Cmentarz Powstańców na Woli w Warszawie. Poległych ekshumowanych z ulic Czerniakowskiej i Okrąg pochowano w mogile zbiorowej nr 34, jednakże w ewidencji osób niezidentyfikowanych pochowanych na CPW znaczek PCK 1979 nie występuje, przez co trudno jednoznacznie wskazać, w której ze zbiorowych mogił leży Tadeusz. Najprawdopodobniej jest to ww. mogiła nr 34, lecz brak miejsca na tablicy nagrobnej tejże kwatery spowodował, że poległego w Powstaniu Tadeusza Traczyka „Walusia” upamiętniono na pobliskiej kwaterze nr 36, rząd II, pod istniejącym napisem „Jerzy Klonowski, lat 45."
Odznaczenia:
Krzyż Armii Krajowej
Informacje dodatkowe:
Po wojnie poszukiwany za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża przez ojca Szczepana Traczyka, który podał, że syn był ranny w sierpniu 1944 roku i przebywał w szpitalu na Czerniakowskiej. Ostatni raz widziany był 12 września 1944 roku na Przemysłowej. Według zapisów PCK - rozstrzelany.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, Polski Czerwony Krzyż. Prezentowane w biogramie dokumenty Tadeusza pochodzą ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.
Uwagi:
Podawane są różne daty zgonu - między 16 a 20.09.1944. Ranny w VIII lub IX 1944. Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 6, Wykaz uczestników-żołnierzy powstania warszawskiego Kr-Ż / red. nauk. Piotr Rozwadowski. Wyd. "Bellona", Fundacja " Warszawa Walczy 1939-1945", 2004 jako datę śmierci przyjmuje 16.09.1944.
Publikacje:
Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 6, Wykaz uczestników-żołnierzy powstania warszawskiego Kr-Ż / red. nauk. Piotr Rozwadowski. Wyd. "Bellona", Fundacja " Warszawa Walczy 1939-1945", 2004.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Tadeusz Edward Traczyk "Waluś" (1925-1944). Fotografia legitymacyjna z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Tadeusz Edward Traczyk "Waluś" (1925-1944). Fotografia legitymacyjna z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Należący do Tadeusza "Dienstausweis" - dokument pracy (legitymacja służbowa ze zdjęciem), wystawiana w GG przez władze niemieckie. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Należący do Tadeusza "Dienstausweis" - dokument pracy (legitymacja służbowa ze zdjęciem), wystawiana w GG przez władze niemieckie. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Dienstausweis Tadeusza - dokument pracy (legitymacja służbowa ze zdjęciem) - rewers dokumentu. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Dienstausweis Tadeusza - dokument pracy (legitymacja służbowa ze zdjęciem) - rewers dokumentu. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Karta rozpoznawcza - niem. Kennkarte, dokument znaleziony podczas eskhumacji przy ciele poległego Tadeusza Traczyka. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Karta rozpoznawcza - niem. Kennkarte, dokument znaleziony podczas eskhumacji przy ciele poległego Tadeusza Traczyka. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Karta rozpoznawcza - niem. Kennkarte, dokument znaleziony podczas eskhumacji przy ciele poległego Tadeusza Traczyka. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Karta rozpoznawcza - niem. Kennkarte, dokument znaleziony podczas eskhumacji przy ciele poległego Tadeusza Traczyka. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Legitymacja ubezpieczeniowa. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Legitymacja ubezpieczeniowa. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Legitymacja ubezpieczeniowa. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Legitymacja ubezpieczeniowa. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Legitymacja ubezpieczeniowa. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Legitymacja ubezpieczeniowa. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Krzyż Armii Krajowej - nadany Tadeuszowi Traczykowi pośmiertnie - 1987 rok.  Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Krzyż Armii Krajowej - nadany Tadeuszowi Traczykowi pośmiertnie - 1987 rok. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Krzyż Armii Krajowej - nadany Tadeuszowi Traczykowi pośmiertnie - 1987 rok.  Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

Krzyż Armii Krajowej - nadany Tadeuszowi Traczykowi pośmiertnie - 1987 rok. Ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek, siostry poległego.

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża do ojca Tadeusza, Szczepana Traczyka - wyciąg z akt, 1949 rok. Ze zbiorów p. Wandy Traczyk - Stawskiej

Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża do ojca Tadeusza, Szczepana Traczyka - wyciąg z akt, 1949 rok. Ze zbiorów p. Wandy Traczyk - Stawskiej

Pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Dzielnicy Wola do Zespołu Upamiętniania Ofiar Wojny przy Min. Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Ze zbiorów p. Wandy Traczyk - Stawskiej, 03.02.1987

Pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Dzielnicy Wola do Zespołu Upamiętniania Ofiar Wojny przy Min. Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Ze zbiorów p. Wandy Traczyk - Stawskiej, 03.02.1987

Pismo Departamentu Gospodarki Komunalnej Min. Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej do Urzędu Dzielnicy Wola w sprawie wpisu Tadeusza Traczyka do ewidencji Cmentarza Powstańców Warszawy oraz wykonania napisu na tablicy nagrobnej, 30.03.1987. Ze zbiorów p. Wandy Traczyk - Stawskiej

Pismo Departamentu Gospodarki Komunalnej Min. Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej do Urzędu Dzielnicy Wola w sprawie wpisu Tadeusza Traczyka do ewidencji Cmentarza Powstańców Warszawy oraz wykonania napisu na tablicy nagrobnej, 30.03.1987. Ze zbiorów p. Wandy Traczyk - Stawskiej

Pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Dzielnicy Wola zlecające wykonanie napisu w kwaterze 36 Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli - 21.04.1987. Ze zbiorów p. Wandy Traczyk - Stawskiej

Pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Dzielnicy Wola zlecające wykonanie napisu w kwaterze 36 Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli - 21.04.1987. Ze zbiorów p. Wandy Traczyk - Stawskiej

Nasz newsletter