Pseudonim:
„Czambori” („Czambory")
Data urodzenia:
1922-10-11
Data śmierci:
1944-08-08
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 154 Miejsce: 64
Stopień:
kapral podchorąży
Miejsce urodzenia:
Sambor powiat lwowski
Imiona rodziców :
Stanisław - Maria
Udział w konspiracji 1939-1944:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan” (Śródmieście) - 4. Rejon - XII zgrupowanie im. Łukasińskiego (batalion "Łukasiński")
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Chłodna 8 m.14
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - Podobwód "Sławbor" - batalion "Iwo" - 2 kompania - II pluton
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległ na ul. Chopina.

7 sierpnia 1944 roku 1 kompania por. „Wąsala” z batalionu „ Iwo„ obsadziła barykadę na ul. Marszałkowskiej róg Żulińskiego-Żurawia. Natomiast 2 kompania została przerzucona na wsparcie batalionu ”Ruczaj„. II pluton ppor. ”Lecha" obsadził barykadę na ul. Chopina 13 przed Dolinką Szwajcarską. Tu, 8 sierpnia 1944 roku podczas ostrzału został śmiertelnie ranny w głowę (postrzał w czoło) kpr. pchor. "Czambori" - Tadeusz Trębiński. Był pierwszym poległym w II plutonie.

Miejsce pochówku :
Pochowany tymczasowo w dniu 8 VIII 1944 na posesji ul. Piusa XI 16
Informacje dodatkowe - powiązania :
Pamięć o Tadeuszu Trębińskim jako wojennej sympatii i miłości została przechowana m.in. przez sanitariuszkę Wandę Jeziorek ps. Jadwiga (nazwisko po wojnie Zniewierowska) oraza przez p. Marię Falkiewicz ps. Gerard (po wojnie Dąbrowską) - tu informacja przekazana przez p. Jerzego Sajdaka, syna p. Marii (marzec 2019).
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza ewidencyjna uczestników Powstania Warszawskiego, Polski Czerwony Krzyż - kartoteka, materiały do Słownika Uczestników PW - Pokój Kombatanta. Archiwum prywatne p. Alicji Sztencel oraz archiwum rodzinne p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, sanit. „Jadwigi", w tym Wspomnienia Wandy Zniewierowskiej w oprac. Anny Zniewierowskiej-Chruściel. Okoliczności jego śmierci opisuje w swojej relacji st. strz. Jan Radecki ps. ”Czarny„ [źr. Marek Strok: Bataliony Iwo i Ostoja, Oficyna Wydawnicza ”Ajaks, s.142-143] Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego, Lista poległych batalionu "Iwo" (lista częściowa)
Literatura:
Marek Strok: Bataliony Iwo i Ostoja, Oficyna Wydawnicza "Ajaks, s. 43, 143
Uwagi :
Adnotacja w zapisach Polskiego Czerwonego Krzyża - kartoteka ogólna Biura Informacji i Poszukiwań PCK: depozyt i szczegóły śmierci - patrz akta [PCK-przyp.red]. Zanotowany w księdze szpitala [polowego] Mokotowska 55. Tam także podany pseudonim w formie "Czatribany" (?). Porównaj także: Mieczysław Ćwikowski: Śladami walk żołnierzy VII-go zgrupowania A.K. "Ruczaj" w Powstaniu Warszawskim 1944 r. - tu przydział do VIII zgr. Ruczaj. Marek Strok: Bataliony Iwo i Ostoja, Oficyna Wydawnicza "Ajaks, s.142-143, s. 350 - wybór dokumentów arch. bat. Ostoja - D/ Lista (częściowa) poległych z baonu Iwo - tu informacja: ps. Czambory [Tadeusz Trębiński], kpr. pchor. 2 kompania, poległ między 10-15 VIII 1944 od pocisku granatnika, pochowany na podwórzu domu przy Chopina 4."
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

kpr. pchor. Tadeusz Trębiński "Czambori" (1922-1944). Fot. ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

kpr. pchor. Tadeusz Trębiński "Czambori" (1922-1944). Fot. ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

kpr. pchor. Tadeusz Trębiński "Czambori" (1922-1944). Fot. materiały do Słownika Uczestników PW - Pokój Kombatanta. Skan udostępniła p. Alicja Sztencel

kpr. pchor. Tadeusz Trębiński "Czambori" (1922-1944). Fot. materiały do Słownika Uczestników PW - Pokój Kombatanta. Skan udostępniła p. Alicja Sztencel

kpr. pchor. Tadeusz Trębiński "Czambori" (1922-1944). Fot. ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

kpr. pchor. Tadeusz Trębiński "Czambori" (1922-1944). Fot. ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

Dedykacja Tadeusza Trębińskiego ps. „Czambori” dla sanit. Wandy Jeziorek ps. Jadwiga na odwrocie podarowanej Wandzie fotografii portretowej. Ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

Dedykacja Tadeusza Trębińskiego ps. „Czambori” dla sanit. Wandy Jeziorek ps. Jadwiga na odwrocie podarowanej Wandzie fotografii portretowej. Ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

pchor. Tadeusz Trębiński "Czambori" (1922-1944). Fot. materiały do Słownika Uczestników PW - Pokój Kombatanta. Skan udostępniła p. Alicja Sztencel

pchor. Tadeusz Trębiński "Czambori" (1922-1944). Fot. materiały do Słownika Uczestników PW - Pokój Kombatanta. Skan udostępniła p. Alicja Sztencel

kpr. pchor. Tadeusz Trębiński "Czambori" (1922-1944). Fot. ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

kpr. pchor. Tadeusz Trębiński "Czambori" (1922-1944). Fot. ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

kpr. pchor. Tadeusz Trębiński "Czambori" (1922-1944) z ówczesną sympatią, Wandą Jeziorek (po wojnie Zniewierowską). Rok wykonania zdjęcia nieustalony. Fot. ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

kpr. pchor. Tadeusz Trębiński "Czambori" (1922-1944) z ówczesną sympatią, Wandą Jeziorek (po wojnie Zniewierowską). Rok wykonania zdjęcia nieustalony. Fot. ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

kpr. pchor. Tadeusz Trębiński "Czambori" (1922-1944) z ówczesną sympatią, Wandą Jeziorek (po wojnie Zniewierowską). Rok wykonania zdjęcia nieustalony. Fot. ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

kpr. pchor. Tadeusz Trębiński "Czambori" (1922-1944) z ówczesną sympatią, Wandą Jeziorek (po wojnie Zniewierowską). Rok wykonania zdjęcia nieustalony. Fot. ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

kpr. pchor. Tadeusz Trębiński "Czambori" (1922-1944) z ówczesną sympatią, Wandą Jeziorek (po wojnie Zniewierowską). Rok wykonania zdjęcia nieustalony. Fot. ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

kpr. pchor. Tadeusz Trębiński "Czambori" (1922-1944) z ówczesną sympatią, Wandą Jeziorek (po wojnie Zniewierowską). Rok wykonania zdjęcia nieustalony. Fot. ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

Okres okupacji niemieckiej w Warszawie, 1942 roku. Na zdjęciu Wanda Jeziorek (trzecia od lewej) i Tadeusz Trębiński „Czambori” (1922-1944). Fot. ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

Okres okupacji niemieckiej w Warszawie, 1942 roku. Na zdjęciu Wanda Jeziorek (trzecia od lewej) i Tadeusz Trębiński „Czambori” (1922-1944). Fot. ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

Tadeusz Trębiński „Czambori” i  Anna Kilman - Sztencel. Fot. ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

Tadeusz Trębiński „Czambori” i Anna Kilman - Sztencel. Fot. ze zbiorów sanitariuszki Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej ps. Jadwiga, w imieniu Mamy udostępniła p. Anna Zniewierowska - Chruściel, 2019 r. Skany wykonano w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

Pismo z Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczące losów Tadeusza Trębińskiego, skierowane do Wandy Zniewierowskiej z domu Jeziorek ps. Jadwiga. Archiwum rodzinne p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej

Pismo z Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczące losów Tadeusza Trębińskiego, skierowane do Wandy Zniewierowskiej z domu Jeziorek ps. Jadwiga. Archiwum rodzinne p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Pawłowski Marian ps. Wrona, Lista poległych batalionu "Iwo" (lista częściowa),

Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Pawłowski Marian ps. Wrona, Lista poległych batalionu "Iwo" (lista częściowa),

Nasz newsletter