Tadeusz Wincenty Życzyński

Pseudonim:
"Wilczek"
Data urodzenia:
1920-03-08
Data śmierci:
2004-02-07
Funkcja:
-
Stopień:
kapral podchorąży
Miejsce urodzenia:
Zwoleń
Imiona rodziców:
Jan - Maria z Michalskich
Wykształcenie (w tym wojskowe) do 1944:
Absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Solcu nad Wisłą. Maturę zdał w maju 1938 r. Po wakacjach rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przed wybuchem wojny zdał pomyślnie egzaminy z fizyki, chemii, zaliczył obowiązkowe kolokwia z anatomii i histologii kończąc pomyślnie I rok studiów. Gdy zdawał jeden z egzaminów I roku, który nie wypadł najlepiej, profesor wpisując ocenę dostateczną miał powiedzieć: "Profesor Wilczur, to z pana nie będzie, najwyżej Wilczek". W ten sposób narodził się okupacyjny pseudonim Tadeusza. Podczas okupacji niemieckiej uczestnik kursu tajnej podchorążówki w Zwoleniu - kapral podchorąży. W latach 1943/44 studiował na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zaliczył II rok studiów.
Praca podczas okupacji:
Od września 1943 r. pracował jako sanitariusz w Szpitalu Maltańskim przy ul. Senatorskiej 38/40 w Warszawie.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Wybuch wojny 1.09.1939 r. zaskoczył go w rodzinnym Zwoleniu. Po zajęciu terenu przez Niemców postanowił z drugim studentem, Kazimierzem Oleksikiem, rozpocząć nauczanie miejscowej młodzieży gimnazjalnej w budynku szkoły powszechnej. Jak sam wspominał po latach, nie wiedząc jeszcze czym będzie okupacja hitlerowska, naiwnie wystąpił do niemieckiej Komendantury Wojskowej (Generalne Gubernatorstwo powołano dekretem A. Hitlera dopiero dn. 12.10.1939) z prośbą o pozwolenie prowadzenia zajęć w zakresie I klasy gimnazjum. Prośba została kategorycznie odrzucona. W związku z tym, na przełomie 1939-1940 spontanicznie rozpoczął tajne nauczanie miejscowej młodzieży. Z biegiem lat powiększały się szeregi nauczycieli tajnych kompletów, przybywało uczniów, których starsze roczniki kierowano do Radomia. W 1942 wstąpił w szeregi Armii Krajowej w Zwoleniu. Na przełomie 1942-43 odbył szkolenie wojskowe - kurs szkoły podchorążych. We wrześniu 1943 r. zagrożony aresztowaniem przeniósł się do Warszawy. Tam, dzięki wstawiennictwu dr Witolda Kotlińskiego podjął pracę jako sanitariusz w Szpitalu Maltańskim przy ul. Senatorskiej 38/40. Wkrótce nawiązał współpracę z podziemiem zbrojnym. Dzięki koledze ze studiów został przyjęty do pułku KG AK "Baszta" z przydziałem: batalion "Bałtyk" - kompania B-2 - IV pluton. Od 1.10.1943 r. objął obowiązki kierownika Wydziału Opieki Społecznej Delegatury Rządu na Kraj dla województwa kieleckiego z siedzibą w Warszawie. Funkcję tę pełnił do wybuchu Powstania Warszawskiego.
Adres przed Powstaniem:
Warszawa ul. Zielna 42
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - pułk "Baszta" - batalion "Bałtyk" - kompania B-2 - IV pluton
Szlak bojowy:
Mokotów. 1.08.1944 r. wziął udział w ataku batalionu "Bałtyk” na koszary batalionu SS urządzone w dawnej Szkole Rękodzielniczej na ul. Kazimierzowskiej róg Narbutta (krypt. "Basy”). Atak został krwawo odparty. Następnego dnia ze swoją kompanią atakował Szkołę Powszechną przy ul. Woronicza. Tym razem szturm zakończył się powodzeniem; zdobyto broń, amunicję i wzięto kilkunastu jeńców. 16.08.1944 r. uczestniczył w ataku na Dom Wedla przy ul. Puławskiej róg Madalińskiego - bez powodzenia. Od zranienia (26.08.1944) do kapitulacji Mokotowa nie uczestniczył już w walkach. 27 września nie udało mu się kanałami przejść do Śródmieścia. Następnego dnia dostał się do niewoli.
Odniesione rany:
Ciężko ranny 26.08.1944 r. podczas patrolu na ul. Madalińskiego. Leczony w szpitalu polowym na ul. Bałuckiego
Losy po Powstaniu:
28.09.1944 r. wzięty do niewoli. Przez obóz przejściowy w Pruszkowie (Dulag 121) i tymczasowy obóz jeniecki w Skierniewicach trafił do Stalagu X B Sandbostel (6.10.1944). W obozie został skierowany do pracy w miejscowym szpitalu, od grudnia pracował na nowo utworzonym oddziale gruźliczym (ordynator dr Aleksander Nauman). 29.04.1945 r. obóz został wyzwolony przez wojska brytyjskie. Szpital ewakuowano do Bomlitz, a chorych na gruźlicę wywieziono do Bad Rehburg w Nadrenii.
Numer jeniecki:
221658
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu trafił do oddziałów 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, dzięki któremu mógł kontynuować przerwane studia. Skierowany do Akademii Medycznej w Düsseldorfie, w roku akademickim 1945-1946 ukończył III rok studiów. Do Polski powrócił 14.08.1946 r. Na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął IV rok studiów. Na V roku otrzymał stypendium Ministerstwa Zdrowia (tzw. stypendium gruźlicze). Pracował jako wolontariusz w Instytucie Gruźlicy (dawny Szpital Wolski ul. Płocka 26). 8.04.1949 uzyskał dyplom lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Wkrótce po studiach został powołany do wojska. Po szkoleniu w Łodzi (1.06-31.07.1949) został awansowany do stopnia porucznika i skierowany do Wojskowego Sanatorium Przeciwgruźliczego w Otwocku. Gdy w czerwcu 1950 r. wybuchła wojna koreańska został bezterminowo zatrzymany w szeregach wojska, jako oficer zawodowy. Od 1971 r. był Komendantem Sanatorium i Naczelnym Specjalistą Chorób Płuc w wojsku. W efekcie w otwockim sanatorium przepracował 36 lat, do emerytury, na którą przeszedł w 1985 r. Jako emeryt nadal pracował w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie - do 2000 roku.
Miejsce śmierci:
Warszawa. Urna z prochami została pochowana na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, w Kwaterach Wojennych Pułku AK "Baszta".
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Boże Ciało w Zwoleniu - rok 1915. Przed domem rodzice i krewni Tadeusza Życzyńskiego

Boże Ciało w Zwoleniu - rok 1915. Przed domem rodzice i krewni Tadeusza Życzyńskiego

Tadeusz Życzyński w roku 1933 jako uczeń gimnazjum po ukończeniu szkoły powszechnej

Tadeusz Życzyński w roku 1933 jako uczeń gimnazjum po ukończeniu szkoły powszechnej

Tadeusz Życzyński w 1938 roku

Tadeusz Życzyński w 1938 roku

Uczniowie Gimnazjum Humanistycznego w Solcu nad Wisłą - wiosna 1937 r. Tadeusz Życzyński stoi czwarty od lewej (profilem). Zdjęcie z rodzinnego archiwum córki Małgorzaty.

Uczniowie Gimnazjum Humanistycznego w Solcu nad Wisłą - wiosna 1937 r. Tadeusz Życzyński stoi czwarty od lewej (profilem). Zdjęcie z rodzinnego archiwum córki Małgorzaty.

Uczniowie Gimnazjum Humanistycznego w Solcu nad Wisłą - kwiecień 1937 r. Od lewej siedzą: Tadeusz Życzyński (po wojnie - lekarz), Stefan Olszowiec (lekarz), Edward Sobich (inż rolnik), Stanisław Główka (ekonomista), w środku siedzi Marian Szczupak ( wiadomości o losach powojennych). Zdjęcie z rodzinnego archiwum córki Małgorzaty.

Uczniowie Gimnazjum Humanistycznego w Solcu nad Wisłą - kwiecień 1937 r. Od lewej siedzą: Tadeusz Życzyński (po wojnie - lekarz), Stefan Olszowiec (lekarz), Edward Sobich (inż rolnik), Stanisław Główka (ekonomista), w środku siedzi Marian Szczupak ( wiadomości o losach powojennych). Zdjęcie z rodzinnego archiwum córki Małgorzaty.

Warszawa, jesień 1938 albo wiosna 1939. Tadeusz Życzyński po lewej, w czapce studenckiej, trzyma ręce w kieszeniach płaszcza

Warszawa, jesień 1938 albo wiosna 1939. Tadeusz Życzyński po lewej, w czapce studenckiej, trzyma ręce w kieszeniach płaszcza

Rodzina Życzyńskich - Zwoleń rok 1939-1940. Stoją od lewej Franciszka Stępień kuzynka, Janina Życzyńska 1927-2001 mgr farmacji, pracowała w Szczecinie, siostra Tadeusza, Maria Życzyńska matka Tadeusza, Tadeusz Życzyński, Włodzimierz Michalski - prawnik ze Starachowic, siedzą od lewej Stanisława Życzyńska zamężna Plewicka, najmłodsza siostra Tadeusza. Siedzi z kwiatkiem we włosach Genowefa Urszula Życzyńska później Lewicka, mieszkała i pracowała w Stargardzie Szczecińskim.

Rodzina Życzyńskich - Zwoleń rok 1939-1940. Stoją od lewej Franciszka Stępień kuzynka, Janina Życzyńska 1927-2001 mgr farmacji, pracowała w Szczecinie, siostra Tadeusza, Maria Życzyńska matka Tadeusza, Tadeusz Życzyński, Włodzimierz Michalski - prawnik ze Starachowic, siedzą od lewej Stanisława Życzyńska zamężna Plewicka, najmłodsza siostra Tadeusza. Siedzi z kwiatkiem we włosach Genowefa Urszula Życzyńska później Lewicka, mieszkała i pracowała w Stargardzie Szczecińskim.

Rodzina na podwórku domu w Zwoleniu ok.1940 rok. Od lewej Janina Życzyńska, Franciszka Stępień, Dziunek Michalski,  Maria Życzyńska, Stanisłąwa Życzyńska, Tadeusz Życzyński

Rodzina na podwórku domu w Zwoleniu ok.1940 rok. Od lewej Janina Życzyńska, Franciszka Stępień, Dziunek Michalski, Maria Życzyńska, Stanisłąwa Życzyńska, Tadeusz Życzyński

Tadeusz Życzyński drugi z lewej. Zwoleń okupacja przed wrześniem 1943 r. Pierwszy z lewej stoi Kazimierz Oleksik - współorganizator tajnego nauczania. Po wojnie wieloletni nauczyciel w Liceum im. Władysława IV w Warszawie

Tadeusz Życzyński drugi z lewej. Zwoleń okupacja przed wrześniem 1943 r. Pierwszy z lewej stoi Kazimierz Oleksik - współorganizator tajnego nauczania. Po wojnie wieloletni nauczyciel w Liceum im. Władysława IV w Warszawie

Zdjęcie z biletu miesięcznego MZK - Warszawa. Ważność biletu: maj 1943 r. Zdjęcie z rodzinnego archiwum córki Małgorzaty.

Zdjęcie z biletu miesięcznego MZK - Warszawa. Ważność biletu: maj 1943 r. Zdjęcie z rodzinnego archiwum córki Małgorzaty.

Warszawa. Tadeusz Życzyński pierwszy z prawej

Warszawa. Tadeusz Życzyński pierwszy z prawej

List Tadeusza do siostry Genowefy Urszuli (Usi) z 19 IX 1937 r

List Tadeusza do siostry Genowefy Urszuli (Usi) z 19 IX 1937 r

List Tadeusza do siostry Genowefy Urszuli (Usi) z 19 IX 1937 r

List Tadeusza do siostry Genowefy Urszuli (Usi) z 19 IX 1937 r

Zaświadczenie stopnia wojskowego podpisane w zastępstwie Komendanta VI rejonu V Obwodu Mokotów przez dowódcę batalionu "Bałtyk" mjr "Burzę" Eugeniusza Ladenbergera z pułku "Baszta"

Zaświadczenie stopnia wojskowego podpisane w zastępstwie Komendanta VI rejonu V Obwodu Mokotów przez dowódcę batalionu "Bałtyk" mjr "Burzę" Eugeniusza Ladenbergera z pułku "Baszta"

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 1

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 1

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 2

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 2

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 3

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 3

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 4

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 4

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 5

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 5

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 6

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 6

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 7

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 7

Karta mieszkaniowa Domów Akademickich w Warszawie przy pl. Narutowicza

Karta mieszkaniowa Domów Akademickich w Warszawie przy pl. Narutowicza

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 8

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 8

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 9

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 9

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 10

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 10

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 11

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 11

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 12

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 12

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 13 - ostatnia

Wspomnienia Tadeusza Życzyńskiego - str 13 - ostatnia

4.01.1945 r. - List do obozu jenieckiego Stalag X-B Sandbostel wysłany do Tadeusza Życzyńskiego przez jego siostrę Genowefę

4.01.1945 r. - List do obozu jenieckiego Stalag X-B Sandbostel wysłany do Tadeusza Życzyńskiego przez jego siostrę Genowefę

4.01.1945 r. - List do obozu jenieckiego Stalag X-B Sandbostel wysłany do Tadeusza Życzyńskiego przez jego siostrę Genowefę

4.01.1945 r. - List do obozu jenieckiego Stalag X-B Sandbostel wysłany do Tadeusza Życzyńskiego przez jego siostrę Genowefę

12.11.1944 r. - List do obozu jenieckiego Stalag X-B Sandbostel wysłany do Tadeusza Życzyńskiego przez jego siostrę Genowefę

12.11.1944 r. - List do obozu jenieckiego Stalag X-B Sandbostel wysłany do Tadeusza Życzyńskiego przez jego siostrę Genowefę

12.11.1944 r. - List do obozu jenieckiego Stalag X-B Sandbostel wysłany do Tadeusza Życzyńskiego przez jego siostrę Genowefę

12.11.1944 r. - List do obozu jenieckiego Stalag X-B Sandbostel wysłany do Tadeusza Życzyńskiego przez jego siostrę Genowefę

Szpital obozu Stalag XB- Sandbostel. Grupa pacjentów na placu w grupie pierwszej siedzącej, czwarty od prawej Wilczek Tadeusz Życzyński medyk, pracujący w szpitalu

Szpital obozu Stalag XB- Sandbostel. Grupa pacjentów na placu w grupie pierwszej siedzącej, czwarty od prawej Wilczek Tadeusz Życzyński medyk, pracujący w szpitalu

Zbiórka personelu szpitala 1.01.1945 r. W pierwszym szeregu lekarze, za nimi grupa pacjentek przeniesione ze Stalagu Oberlangen. W trzecim szeregu pozostały personel szpitala. W głębi po prawej grupa jeńców francuskich.

Zbiórka personelu szpitala 1.01.1945 r. W pierwszym szeregu lekarze, za nimi grupa pacjentek przeniesione ze Stalagu Oberlangen. W trzecim szeregu pozostały personel szpitala. W głębi po prawej grupa jeńców francuskich.

"Ilustrowany Kurier Polski" nr 213 z sierpnia 1946 roku. Wiersz Klemensa Oleksika dedykowany Tadeuszowi Życzyńskiemu

"Ilustrowany Kurier Polski" nr 213 z sierpnia 1946 roku. Wiersz Klemensa Oleksika dedykowany Tadeuszowi Życzyńskiemu

Zdjęcie w mundurze porucznika - koniec lat 40-tych. Zdjęcie z rodzinnego archiwum córki Małgorzaty.

Zdjęcie w mundurze porucznika - koniec lat 40-tych. Zdjęcie z rodzinnego archiwum córki Małgorzaty.

Tadeusz Życzyński w Tatrach, kwiecień 1951 rok

Tadeusz Życzyński w Tatrach, kwiecień 1951 rok

Nasz newsletter